1-10 จาก 36 ตำแหน่งงาน
2
ไม่ระบุ

ธุรการ คีย์ข้อมูล

M2MINTERTRADE

เปิดบิล , ดูแลเอกสารบัญชี

20
ไม่ระบุ

พนักงานเอกสารคลังสินค้า Cargo Document Agent (ประจำสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง)

Bangkok Flight Services (BFS)

จัดทำเอกสารคลังสินค้าทางอากาศ ประสานงานกับกรมศุลกากร ลูกค้าสายการบิน หน่วยงานภายนอกอื่นๆ และภายในบริษัท

10
ไม่ระบุ

พนักงานวางแผนงานบริการภาคพื้น (Planner)

Bangkok Flight Services (BFS)

• ดำเนินการวางแผนล่วงหน้าด้านการกำหนดกำลังคน โดยพิจารณาตามตารางการทำงานของพนักงานแต่ละวันและกำหนดอุปกรณ์บริการภาคพื้นเพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับเที่ยว ...

5
ไม่ระบุ

พนักงานสนับสนุนฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้น(CSC Agent)

Bangkok Flight Services (BFS)

ลักษณะงาน 1.ดำเนินการจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ของหน่วยงานบริการภาคพื้น ทำการบันทึกการเบิกจ่ายอุปกรณ์ 2.ควบคุมการบริหารสต๊อก (Stock control) แล ...

5
ไม่ระบุ

Facility Administration

Bangkok Flight Services (BFS)

• Implement BFS program and tools with vehicles and M&E preventive & corrective maintenance activities. • Prepare and plan facility maintenance manua ...

2
ไม่ระบุ
3
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี

บริษัท เจเอสอาร์ เอ็นเทค จำกัด

- เปิดบิล, วางบิล, ตรวจบิล - เข้าแฟ้มใบกำกับภาษีขาย - ประสานงานทั่วไป และงานเอกสารอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

5
ไม่ระบุ

Bay Safety Coordinator Supervisor

Bangkok Flight Services (BFS)

ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้สามารถปฏิบัติงานรับส่งอากาศยานได้ตรงตามแผนที่กำหนดและทันเวลา รวมทั้งให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาในงาน ...

ไม่ระบุ

Admin@Central Chidlom

Central Department Store Group

• ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆให้กับทางทีมจัดซื้อ • วิเคราะห์ และจัดทำรายงาน เอกสารต่างๆให้กับทีม • Support Team