พื้นที่โฆษณาโทร 025123616

 

Jobmarket หางาน สมัครงาน

ติดตามเราได้ที่ Facebook

MK รับสมัครพนักงานประจำร้าน

Starbuck รับสมัครพนักงานด่วน!

"โครงการบ้าน ธอส.เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก" รายละเอียด กู้บ้าน ปลอดดอกเบี้ย 2 ปี!!

........................................................................................................................................

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เตรียมวงเงิน 25,000 ล้านบาท นำร่องจัดทำ "โครงการบ้าน ธอส.เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก" ปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยต่ำ 0% 2 ปีแรก วงเงินให้กู้ไม่เกินรายละ 3 ล้านบาท ให้กู้ซื้อบ้าน ห้องชุด และอาคารพาณิชย์ เพื่อการอยู่อาศัย รวมถึงปลูกสร้างที่อยู่อาศัยแห่งแรก

พิเศษสุด!!! รัฐบาลช่วยแบ่งเบาภาระค่าธรรมเนียม การโอนสูงสุด 1.00% และค่าจดจำนอง สามารถยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 เมษายน 2555 หรือภายใต้กรอบวงเงินที่ธนาคารกำหนด

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า จากการที่ ก.คลัง มีนโยบายต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ พร้อมที่จะเป็นกลไกหลักในการให้บริการสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำ ผ่าน "โครงการบ้าน ธอส.เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก"

อัตราดอกเบี้ย

- 0% 2 ปีแรก ปีที่ 3 - 5 คิดอัตราดอกเบี้ย เท่ากับ MRR - 0.50% ต่อปี (ลูกค้าสวัสดิการ) ส่วนลูกค้ารายย่อยทั่วไป คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR

- ปีที่ 6 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR - 1.00% ต่อปี (ลูกค้าสวัสดิการ) MRR - 0.50% ต่อปี (ลูกค้ารายย่อยทั่วไป)

ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส.เท่ากับ 6.75% ต่อปี ผ่อนได้นานสูงสุด 30 ปี พิเศษสุดสำหรับ ลูกค้าตามโครงการนี้ รัฐบาลช่วยแบ่งเบาภาระค่าจดจำนอง และค่าธรรมเนียมการโอนครึ่งหนึ่งหรือจ่ายตามจริงสูงสุด 1.00% (จากค่าโอนปกติ 2.00% ของราคาประเมิน)

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การให้กู้ สำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยแห่งแรกเป็นของตนเอง จะต้องไม่เคยมีชื่อเป็น เจ้าบ้านในทะเบียนบ้าน และไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ให้กู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือ ห้องชุด ให้กู้เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร โดยราคาที่อยู่อาศัยและวงเงินให้กู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท ส่วนหลักเกณฑ์การพิจารณาการให้สินเชื่อเป็นไปตามระเบียบของธนาคาร

เบื้องต้นลูกค้าจะต้องแสดงหลักฐานการยื่นกู้ด้วยเอกสาร 5 อย่าง ได้แก่

1. สำเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ
2. สำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้า
3. เอกสารรายได้ อาทิ สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน บัญชีเงินฝาก สำเนาการค้า หรือหลักฐานการเสียภาษี
4. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
5. สำเนาโฉนด หรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด หรือสำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสลูกค้าที่ยื่นคำขอกู้และแสดงเอกสารครบก่อนก็จะได้รับสิทธิ์ก่อน จนกว่าวงเงินจะเต็มตามกรอบที่ธนาคารกำหนด สามารถยื่นคำขอกู้ได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในฐานะผู้นำสินเชื่อเพื่อบ้านที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการสินเชื่อบ้านอย่างครบวงจร ได้เตรียมความพร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ และให้คำปรึกษาได้อย่างมืออาชีพ สะดวก และรวดเร็ว สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร 0 - 2645 - 9000 หรือ www.ghbank.co.th

 

ครม.ไฟเขียวโครงการซื้อบ้านหลังแรก ดอกเบี้ย0% 2 ปี วงเงินรวม 2.5 หมื่นล้าน พร้อมชดเชยดอกเบี้ยให้ 450-500 ล้าน ด้านธอส. แจงรายละเอียดวงเงินรายละไม่เกิน 3 ล้าน ระยะเวลาไม่เกิน 30 ปี เปิดให้ยื่น 9พ.ค.-30ธ.ค.นี้

วานนี้(3 พค.) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)อนุมัติกรอบวงเงินกู้สำหรับโครงการบ้านหลังแรกที่จะปล่อยกู้ผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)ในวงเงินรวม 25,000 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ย 0% เป็นเวลา 2 ปี เนื่องจากความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น และต้องการให้โครงการคืบหน้าไปได้ในช่วงนี้ จึงได้อนุมัติงบประมาณดังกล่าว รวมถึงให้ภาครัฐชดเชยภาระดอกเบี้ยหรือสนับสนุน 450-500 ล้านบาทกับธอส.ด้วย

สำหรับคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ต้องเป็นผู้ที่ต้องการมีบ้านหลักแรก และวงเงินกู้ต่อคนไม่เกิน 3 ล้านบาท และเพื่อไม่ให้กระทบต่อธนาคารอื่นๆครม.จึงเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังว่าคุณสมบัติของผู้กู้ต้องไม่ใช่ลักษณะการรีไฟแนนซ์ โดยคาดการณ์ว่าหากมีการปล่อยกู้เต็มวงเงินที่ให้ไว้ภายใน 2 สัปดาห์

ด้านกระทรวงการคลัง ชี้แจงรายละเอียดโครงการบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้มีมติเห็นชอบ โดยผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติมีความต้องการที่อยู่อาศัยแห่งแรกเป็นของตนเอง ต้องย้ายชื่อเข้าเป็น "เจ้าบ้าน" และอยู่อาศัยจริงในที่อยู่อาศัยที่ขอกู้ตามโครงการนี้ และไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง และไม่มีชื่อเป็นหรือเคยเป็น "เจ้าของบ้าน" ในทะเบียนบ้านที่นำมาแสดงเป็นหลักฐานการยื่นกู้กับ ธอส.

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์การกู้ เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด หรือเพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร ทั้งนี้ คำว่า "อาคาร" หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพ ณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย

โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการ ผู้กู้ติดต่อยื่นคำขอกู้เงินได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 และต้องทำนิติกรรมกับ ธอส. ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 เมษายน 2555 ทั้งนี้ ธอส. สงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หาก ธอส. ให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว

สำหรับวงเงินให้กู้ ไม่เกินรายละ 3,000,000 บาท, ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินที่ดินพร้อมอาคารหรืออาคารหรือห้องชุด และไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาซื้อขายหรือราคาค่าก่อสร้าง ทั้งนี้ ไม่เกินเกณฑ์หลักประกันตามระเบียบปกติของ ธอส. และ กำหนดวงเงินปล่อยกู้ตามโครงการไม่เกิน 25,000 ล้านบาท ระยะเวลาการกู้ ไม่เกิน 30 ปี และอายุผู้กู้หลักที่ใช้สิทธิรวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ปีที่ 1 - ปีที่ 2 เท่ากับ 0% ต่อปี, ปีที่ 3 - ปีที่ 5 กรณีสวัสดิการ เท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี กรณีรายย่อย เท่ากับ MRR , ปีที่ 6 เป็นต้นไป กรณีสวัสดิการ เท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี กรณีรายย่อย เท่ากับ MRR-0.50 % ต่อปี หลักประกัน ที่ดินพร้อมอาคารที่มีเอกสารสิทธิเป็นโฉนด หรือ น.ส. 3ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด

ในส่วนค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ธอส. จะรับภาระสำรองจ่ายครึ่งหนึ่งของค่าจดทะเบียนโอนร้อยละ 2 ของราคาประเมิน และรับภาระสำรองจ่ายค่าจดทะเบียนการจำนองร้อยละ 1 ของวงเงินจำนอง

 

ข่าวมาใหม่ :