ค้นหางาน

ข้อมูลบริษัท

  Share
บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นเทรน แบตเตอรี่โบลีเด้น จาระบีตราจระเข้ และอื่น ๆ เป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องมากว่า 50 ปี ปัจจุบันได้ขยายธุรกิจ และบริษัทในเครือเพิ่มขึ้น จึงต้องการรับสมัครผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาร่วมกันสร้างความสำเร็จให้ยั่งยืน

488 ถ.นครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร : 022800202
www.siampangroup.com
แผนที่ :

27 ตำแหน่ง
พนักงานจัดซื้อ
บริษัท : บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายละเอียด : ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต ทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น....
อัตรา : 1 เงินเดือน : ไม่ระบุ
เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน
บริษัท : บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายละเอียด : ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. ...
อัตรา : 2 เงินเดือน : ไม่ระบุ
เจ้าหน้าที่ตั๋ว-สารบัญ
บริษัท : บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายละเอียด : ปฏิบัติงานที่คลังสินค้า ถ.สามโคก-เสนา ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ...
อัตรา : 2 เงินเดือน : ไม่ระบุ
พนักงานติดรถ / พนักงานประจำคลังฯ
บริษัท : บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายละเอียด : ปฏิบัติงานที่คลังสินค้า ถ.สามโคก-เสนา ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ...
อัตรา : 5 เงินเดือน : ไม่ระบุ
พนักงานธุรการ
บริษัท : บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายละเอียด : ปฏิบัติงานที่โรงงาน ซ.ใจเอื้อ ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ...
อัตรา : 5 เงินเดือน : ไม่ระบุ
เจ้าหน้าที่แผนกแคชเชียร์
บริษัท : บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายละเอียด : ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. ...
อัตรา : 1 เงินเดือน : ไม่ระบุ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
บริษัท : บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายละเอียด : 1 งาน Attendance ทั้งระบบ และการติดตามใบขอฯ , ใบลา 2 สรุปการหักเงินพนักงาน (ขาดงาน,ลากิจ,ลาป่วยเกิน30 วัน) เพื่อแจ้งหักเงินเดือน 3 ติดตามใบประเมินผ...
อัตรา : 1 เงินเดือน : ไม่ระบุ
พนักงานบริการลูกค้า
บริษัท : บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายละเอียด : ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. ...
อัตรา : 2 เงินเดือน : ไม่ระบุ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
บริษัท : บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายละเอียด : ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. ...
อัตรา : 1 เงินเดือน : ไม่ระบุ
พนักงานขายต่างจังหวัด
บริษัท : บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายละเอียด : ...
อัตรา : 1 เงินเดือน : 10,000 บาท
เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลป์/กราฟฟิคดีไซน์
บริษัท : บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายละเอียด : 1. ออกแบบสิ่งพิมพ์ 2. ออกแบบสื่อโฆษณา 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวล...
อัตรา : 1 เงินเดือน : ไม่ระบุ
พนักงานซ่อมบำรุง
บริษัท : บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายละเอียด : ปฏิบัติงานที่คลังสินค้า ถ.สามโคก-เสนา ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ...
อัตรา : 1 เงินเดือน : ไม่ระบุ
เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน
บริษัท : บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายละเอียด : ปฏิบัติงานที่โรงงาน ซ.ใจเอื้อ ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ...
อัตรา : 4 เงินเดือน : ไม่ระบุ
เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก
บริษัท : บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายละเอียด : 1. ติดต่อลูกค้าเพื่อขอรับเอกสาร B/L , Invoice, Packing เพื่อประกอบการทำใบขน 2. รับเอกสาร B/L จากลูกค้าเพื่อนำไปแลก D/O 3. ประสานงานการจัดทำใบขนสินค้...
อัตรา : 1 เงินเดือน : ไม่ระบุ
พนักงานขาย
บริษัท : บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายละเอียด : ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ...
อัตรา : 1 เงินเดือน : ไม่ระบุ
หัวหน้าแผนกบุคคล
บริษัท : บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายละเอียด : ปฏิบัติงานที่โรงงาน ซ.ใจเอื้อ ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ...
อัตรา : 2 เงินเดือน : ไม่ระบุ
วิศวกรผลิต / วิศวกรเขียนแบบ
บริษัท : บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายละเอียด : ปฏิบัติงานที่โรงงาน ซ.ใจเอื้อ ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ...
อัตรา : 4 เงินเดือน : ไม่ระบุ
คนสวน / แม่บ้าน
บริษัท : บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายละเอียด : ปฏิบัติงานที่คลังสินค้า ถ.สามโคก-เสนา ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ...
อัตรา : 2 เงินเดือน : ไม่ระบุ
พนักงานขับรถผู้บริหาร
บริษัท : บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายละเอียด : ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต ...
อัตรา : 2 เงินเดือน : ไม่ระบุ
กัปตัน
บริษัท : บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายละเอียด : ปฏิบัติงานที่คลังสินค้า ถ.สามโคก-เสนา ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ...
อัตรา : 2 เงินเดือน : ไม่ระบุ
พนักงานช่างทั่วไป
บริษัท : บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายละเอียด : ปฏิบัติงานที่โรงงาน ซ.ใจเอื้อ ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ...
อัตรา : 14 เงินเดือน : ไม่ระบุ
โฟร์แมน
บริษัท : บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายละเอียด : ปฏิบัติงานที่โรงงาน ซ.ใจเอื้อ ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ...
อัตรา : 2 เงินเดือน : ไม่ระบุ
ช่างซ่อมบำรุง / ช่างเทคนิค / ช่างแม่พิมพ์ / QC / หัวหน้ากะ
บริษัท : บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายละเอียด : ปฏิบัติงานที่โรงงาน ซ.ใจเอื้อ ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ...
อัตรา : 57 เงินเดือน : ไม่ระบุ
คนสวน / แม่บ้าน
บริษัท : บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายละเอียด : ปฏิบัติงานที่โรงงาน ซ.ใจเอื้อ ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ...
อัตรา : 2 เงินเดือน : ไม่ระบุ
พนักงานฝ่ายผลิต
บริษัท : บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายละเอียด : ปฏิบัติงานที่โรงงาน ซ.ใจเอื้อ ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ...
อัตรา : 20 เงินเดือน : ไม่ระบุ
หัวหน้า รปภ.
บริษัท : บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายละเอียด : ปฏิบัติงานที่โรงงาน ซ.ใจเอื้อ ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ...
อัตรา : 1 เงินเดือน : ไม่ระบุ
พนักงานขับรถยก
บริษัท : บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายละเอียด : ปฏิบัติงานที่คลังสินค้า ถ.สามโคก-เสนา ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ...
อัตรา : 1 เงินเดือน : ไม่ระบุ