ค้นหางาน

ข้อมูลบริษัท

  Share
Bonjour Restaurant

1217/2 Sukhumvit Rd., Klontan Nua 10110
โทร : 02-7142112


2 ตำแหน่ง
Web Master/Programmer
บริษัท : Bonjour Restaurant
รายละเอียด : ระดับการศึกษา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รายละเอียดงาน ในสายงาน IT : อื่นๆ ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปต่างจังหวัด ไม่จำเป็นต้องมียานพ...
อัตรา : 0 เงินเดือน : ไม่ระบุ
Commis Kitchen/Commis Pastry/Waiter/Waitress
บริษัท : Bonjour Restaurant
รายละเอียด : ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, ปวส. หรือเทียบเท่า สาขา การโรงแรม/การท่องเที่ยว/ธุรกิจบริการ รายละเอียดงาน ในสายงาน โรงแรม / ท่องเที่ยว : อื่นๆ มีทักษะทางด้า...
อัตรา : 0 เงินเดือน : ไม่ระบุ