งานประจำ

พาร์ทไทม์

นิสิตจบใหม่

 • บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • Big C Supercenter public co.,Ltd
 • Central Group of Companies
 • สยามไดกิ้นเซลส์
 • บี โปรเฟสชั่นนอล คอนซัลแทนท์
 • Hafele(Thailand) Limited
 • ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
 • เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
 • เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล
 • ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
 • เอสบี อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด
 • The Mall Group Co., Ltd.
 • SCG
 • SCG

มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม

 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 • เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
 • โรงเรียนอรรถวิทย์พณิชยการ
 • วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์