381-390 จาก 399 ตำแหน่งงาน
10
ตามโครงสร้างของ

พนักงานขาย | แคชเชียร์@เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, ศาลายา, เวสต์เกต

Central Department Store Group

1. พนักงานขาย หน้าที่ แนะนำสินค้า และบริการลูกค้า 2. แคชเชียร์ หน้าที่ คิดเงินให้กับลูกค้า 3. ช่าง หน้าที่ ซ่อมบำรุงงานที่ได้รับมอบหมายให้อยู่ในสภาพ ...

2
ตามโครงสร้างของ

ช่างซ่อมบำรุง@เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า | เซ็นทรัล ศาลายา

Central Department Store Group

ดูแลด้านระบบงานไฟฟ้า, ประปา, แอร์, โทรศัพท์

1
ตามโครงสร้างของ

Property Leasing Officer - Sales@Central Chidlom

Central Department Store Group

1. รับผิดชอบงานขาย พื้นที่ในกลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า สื่อโฆษณา และการตลาด 2. สามารถอธิบายรายละเอียด ตอบข้อสักถาม เกี่ยวกับพื้นที่ที่ขาย เงื่อนไขการเช่า ...

2
ไม่ระบุ
หลาย
ตามโครงสร้างของ

Direct Marketing Executive

Central Department Store Group

• ดูแลจัดรายการส่งเสริมการขายในส่วน promotion • ประสานงานกับ Partner ในส่วนของโรงแรม,โรงพยาบาล,บัตรเครดิต และสมาคมต่างชาติ • ดูแลการจัดกิจกรรม ที่เก ...

1
ตามโครงสร้างของ

Social Media Coordinator@Chidlom Tower

Central Department Store Group

• To manage content from luxury and lifestyle and food brands in multi platform media • To analyze brand’s marketing material to create meaningful an ...

1
ตามโครงสร้างของ

Social Media Copy Writer@Central Chidlom

Central Department Store Group

• Developing a selected concept into copy form to produce powerful and persuasive advertising in various media in line with internal clients ' require ...

หลาย
ตามโครงสร้างของ

เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง@โรบินสัน ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

Central Department Store Group

· ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้า น้ำประปาและเครื่องปรับอากาศภายในสาขาให้ปฏิบัติงานได้ตามปกติ · ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า เช่น การ ...

ไม่ระบุ

พนักงานขาย@เซ็นทรัล และโรบินสัน ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต

Central Department Store Group

- ศึกษาให้เกิดความเข้าใจทั้งในด้านเทคนิคการขายและในตัวสินค้า และเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - รับผิดชอบการทำยอดขายให้ได้ตามเป้ายอดขายที่ก ...

3
ตามโครงสร้างของ

เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (LP)@โรบินสัน ศรีราชา

Central Department Store Group

1. ประสานงานกับหน่วยงาน HR ในเรืองระเบียบปฏิบัติต่างๆ เช่น การออกหนังสือเตือน 2. ควบคุมดูแลงานด้านการป้องกันเพลิงไหม้ การซ้อมหนีไฟ ตรวจสอบถังดับเพลิง ...