31-40 จาก 388 ตำแหน่งงาน
หลายอัตรา
13,500+คอมมิชชั

**รับด่วนหลายอัตรา**พนักงานขายทางโทรศัพท์ Telesales ประจำออฟฟิศ ย่านบางรัก/อโศก โทร 062-597-3766 คุณปา

PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd

ลักษณะงานและหน้าที่ - ติดต่อลูกค้า เพื่อประชาสัมพันธ์และเสนอขายผลิตภัณฑ์ ของบริษัท เกี่ยวกับประกันออมทรัพย์ และประกันอุบัติเหตุ(PA) -ทำงานคล้าย Call ...

1
ไม่ระบุ

ผู้จัดการแผนกบุคคล@โรบินสัน ฉะเชิงเทรา

Central Department Store Group

1. ถ่ายทอดนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลของบริษัท ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและพนักงานภายในสาขา 2. กำกับ ควบคุม ดูแลการให้บริการแก่พนักงานตามมาตรฐานงาน ESC ...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

Urgent!! Customer Service Department Manager@Zen, Central Rangsit, Bangna, Eastville

Central Department Store Group

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อในการให้บริการลูกค้า - จัดเตรียมและดูแลความพร้อมของอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ห้องพรีเมียร์เลาจน์ และ ...

ไม่ระบุ
ไม่ระบุ

Sales Associate@Central Embassy | Chidlom

Central Department Store Group

• To meet and greet all customers that enter the store. • To present product to the customers and encourage sales to the customer. • To detect and u ...

ไม่ระบุ

English & Chinese Interpreter (Chinese nationality)@Central Chidlom | Zen

Central Department Store Group

- Able to communicate with foreign customers for supporting sales effectively - Have product knowledge for advising and sale to customers - Excel ...

ไม่ระบุ

Customer Service Staff @Central Embassy | Central Chidlom

Central Department Store Group

• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสาขา เพื่อในการให้บริการลูกค้า • จัดเตรียมและดูแลความพร้อมของอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ...

1
ไม่ระบุ

หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่@เซ็นทรัล พระราม 2

Central Department Store Group

1.บำรุงรักษาและตรวจพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารทั้งหมดให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และมี ความสวยงาม 2.วางแผนและควบคุมงานการซ่อมแซมพื้นที่ต่างๆที่รับผิดชอบ ...

1
ไม่ระบุ

หัวหน้าแผนกขาย@โรบินสัน สุพรรณบุรี

Central Department Store Group

1.บริหารยอดขายแผนกที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้า 2.ทำการสั่งซื้อให้สอดคล้องกับการขาย 3.จัดเรียงสินค้าและป้ายให้เกิดยอดขายสูงสุด 4.ดูแลการบริการให้ลุกค้าเก ...

1
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่การเงิน@โรบินสัน กาญจนบุรี

Central Department Store Group

1. นำเงินรายได้จากการขายประจำวันเข้าบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วน 2. จัดทำรายงานยอดเงินขาด – เกินของพนักงานแคชเชียร์เป็นรายวัน 3. ดูแลรักษากุญแจห้องเงิน ...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

เซ็นทรัลลาดพร้าวรับสมัครพนักงาน 15 - 17 พฤศจิกายน 2560 นี้

Central Department Store Group

เซ็นทรัลลาดพร้าวรับสมัครพนักงาน 15-17 พฤศจิกายน 2560 นี้ ณ บูธรับสมัครงาน บริเวณประตูทางเข้าออกเซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 1 ฝั่งโรงเรียนหอวัง ถ.พหลโยธิ ...