ค้นหาแบบละเอียด
1-10 จาก 87,214 ผู้สมัคร

ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานทำความสะอาดบนเครื่องบิน
เพศ: ชาย
อายุ: 25 ปี
เงินเดือน: 10,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี
สถานที่ต้องการทำงาน: สมุทรปราการ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: ชาย
อายุ: 33 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ช่างซ่อมบำรุง, ช่างซ่อมบำรุง
เพศ: ชาย
อายุ: 26 ปี
เงินเดือน: 13,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: สมุทรปราการ บางพลี
สถานที่ต้องการทำงาน: สมุทรปราการ
การศึกษา: ปวส. อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: ชาย
อายุ: 22 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: ศรีสะเกษ เบญจลักษ์
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ธุรการ
เพศ: หญิง
อายุ: 27 ปี
เงินเดือน: 14,700 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่
สถานที่ต้องการทำงาน: ดอนเมือง,หลักสี่
การศึกษา: ปวส. วิทยาเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานขายpc
เพศ: หญิง
อายุ: 27 ปี
เงินเดือน: 12,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: ปทุมธานี ลำลูกกา
สถานที่ต้องการทำงาน: ปทุมธานี
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: GSA, GRO, Butler
เพศ: หญิง
อายุ: 26 ปี
เงินเดือน: 15 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด
สถานที่ต้องการทำงาน: ทุกจังหวัด
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
I'm ready to learn and practice everything new. I'm always do my best with everything.
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ขับรถยนต์ส่งสินค้า
เพศ: ชาย
อายุ: 20 ปี
เงินเดือน: 16,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: ปวส. คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคนิคมีนบุรี
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: ชาย
อายุ: 21 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานขาย
เพศ: ชาย
อายุ: 31 ปี
เงินเดือน: 90,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: อุบลราชธานี นาจะหลวย
สถานที่ต้องการทำงาน: อุบลราชธานี
การศึกษา: ม.6 วิทย์คณิต ร.ร.นาจะหลวย
ขยันอดทน ทำงานได้ทุกอย่างเพื่อให้มีรายได้มาส่งเสียให้ครอบครัว