ค้นหาแบบละเอียด
1-10 จาก 87,445 ผู้สมัคร

ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานประจำ
เพศ: ชาย
อายุ: 31 ปี
เงินเดือน: 9,500 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ซ่อมบำรุง
เพศ: ชาย
อายุ: 27 ปี
เงินเดือน: 10,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน
สถานที่ต้องการทำงาน: ร้อยเอ็ด
การศึกษา: ปวช. คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานต้อนรับ หรือ พนักงานในครัว
เพศ: หญิง
อายุ: 21 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เป็นคนขยัน ตั้งใจทำงาน เป็นคนที่ตรงต่อเวลา ไม่เกี่ยงงาน สามารถทำได้ทุกอย่างค่ะ
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงาน
เพศ: หญิง
อายุ: 27 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: นนทบุรี บางบัวทอง
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เคยรับงานฟรีแลนดซ์เกี่ยวกับด้านการขาย
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: หญิง
อายุ: 19 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: มหาสารคาม ชื่นชม
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
เพศ: หญิง
อายุ: 25 ปี
เงินเดือน: 9,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: ขอนแก่น หนองสองห้อง
สถานที่ต้องการทำงาน: ขอนแก่น
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: เอกสารทั่วไป
เพศ: หญิง
อายุ: 33 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: สมุทรปราการ บางพลี
สถานที่ต้องการทำงาน: สมุทรปราการ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ธุรการทั่วไป
เพศ: หญิง
อายุ: 33 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: สมุทรปราการ บางพลี
สถานที่ต้องการทำงาน: สมุทรปราการ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: Waitress / Receptionist spa
เพศ: หญิง
อายุ: 22 ปี
เงินเดือน: 11 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กาญจนบุรี ท่ามะกา
สถานที่ต้องการทำงาน: ชลบุรี
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นิสัยส่วนตัวแล้วมีบุคลิกร่าเริง เข้ากับคนอื่นไดง่าย มีความอดทนในการทำงาน สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษและไทยได้
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ธุรการ
เพศ: หญิง
อายุ: 23 ปี
เงินเดือน: 13,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง
สถานที่ต้องการทำงาน: พระโขนง,บางนา
การศึกษา: ปวส. บริหาร วิทยาลัย เทคโนโลยี อรรถวิทย์พณิชยการ