ค้นหาแบบละเอียด
1-10 จาก 88,014 ผู้สมัคร

ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: อื่นๆตามความเหมาะสม
เพศ: ชาย
อายุ: 31 ปี
เงินเดือน: 23 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร ทุกพื้นที่
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ธุรการ
เพศ: หญิง
อายุ: 26 ปี
เงินเดือน: 13 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
สถานที่ต้องการทำงาน: พระโขนง,บางนา
การศึกษา: ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ
พร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆ มุ่งมั่นต่องานที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบงานให้สำเร็จลุล่วงได้ ซื่อสัตย์ รับฟังความคิดเห็นคนอื่น
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ธุรการ
เพศ: หญิง
อายุ: 26 ปี
เงินเดือน: 13 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
สถานที่ต้องการทำงาน: พระโขนง,บางนา
การศึกษา: ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ
ดิฉัน พร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆและพร้อมพัฒนาตัวเองให้ปรับตัวเข้ากับบริษัทใหม่ได้ เป็นคนมีความรับผิดชอบต่องานที่ทำ ขยันต่อหน้าที่
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ทั่วไป
เพศ: หญิง
อายุ: 34 ปี
เงินเดือน: 25 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: Business Analyst, Software Tester, System Analyst
เพศ: ชาย
อายุ: 29 ปี
เงินเดือน: 45,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร ทุกพื้นที่
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตัวผมเป็นคนร่าเริงแจ่มใส ยิ้มง่าย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ชอบคิดวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ชอบพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา มักใช้เวลาว่างในการศึกษาพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ โดยการดูจากหน..
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ธุรการ-ประสานงานทั่วไป
เพศ: หญิง
อายุ: 27 ปี
เงินเดือน: 12,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน
สถานที่ต้องการทำงาน: จอมทอง,บางขุนเทียน,บางบอน
การศึกษา: ปวส. วิทยาลัยฐานเทคโนโลยี
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: หญิง
อายุ: 27 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: Marketing
เพศ: หญิง
อายุ: 33 ปี
เงินเดือน: 35,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานควบคุมการขนถ่ายสัมภาระข้างเครื่อง
เพศ: ชาย
อายุ: 33 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: งานภาคพื้นสนามพื้น
เพศ: ชาย
อายุ: 22 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: ปราจีนบุรี ประจันตคาม
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: ปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวเเละการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม