ค้นหาแบบละเอียด
1-10 จาก 87,932 ผู้สมัคร

ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ฝ่ายผลิต
เพศ: หญิง
อายุ: 29 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: ปทุมธานี คลองหลวง
สถานที่ต้องการทำงาน: ปทุมธานี
การศึกษา: ม.6 ก.ส.น
ขยันอดทน ตรงต่อเวลา
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: หญิง
อายุ: 24 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงิน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เพศ: หญิง
อายุ: 26 ปี
เงินเดือน: 21,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ
สถานที่ต้องการทำงาน: บางเขน,สายไหม
การศึกษา: ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สโตร์
เพศ: ชาย
อายุ: 49 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร ทุกพื้นที่
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: อื่นๆตามความเหมาะสม
เพศ: ชาย
อายุ: 30 ปี
เงินเดือน: 25,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร ทุกพื้นที่
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: บรรณาธิการ, Content Editor, Radio
เพศ: ชาย
อายุ: 43 ปี
เงินเดือน: 45,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: ปริญญาโท นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สามารถรับผิดชอบได้ทั้งงานเขียน กำหนด Content ต่างๆ รวมทั้งงานใช้เสียง ประเภทรายการโทรทัศน์หรือคลิปวิดีโอต่างๆ และงานพิธีกร (เคยเป็นพิธีกรโทรทัศน์และจัดรายการวิทยุ)
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ทั่วไป
เพศ: หญิง
อายุ: 27 ปี
เงินเดือน: 10,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร ทุกพื้นที่
การศึกษา: -
เป็นคนเข้าคนง่าย ยิ้มแย้ม แจ่มใส
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ฝ่ายผลิต
เพศ: หญิง
อายุ: 18 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร
การศึกษา: ม.6 โรงเรียนหนองตูมวิทยา
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: เซลขายเครื่องมือแพทย์
เพศ: ชาย
อายุ: 23 ปี
เงินเดือน: 15 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
สาเหตุที่คิดว่าจะมาทำงานเพราะ เป็นคนที่ฝึกการค้าขายมาตั้งแต่สมัยเรียน มีประสบการณ์การพูดคุยกับลูกค้า รวมทั้งครอบครัวทำงานทางด้านสายสุขภาพ จึงมีผู้ใหญ่ที่รู้จักในวงการแพทย์คอยแนะนำช..
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงาน
เพศ: หญิง
อายุ: 36 ปี
เงินเดือน: 12,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร
การศึกษา: ม.6 รร. นาเฉลียงพิทยาคม