ค้นหาแบบละเอียด
11-20 จาก 88,014 ผู้สมัคร

ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานทำความสะอาดเครื่องบิน
เพศ: ชาย
อายุ: 25 ปี
เงินเดือน: 10,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: สมุทรปราการ บางพลี
สถานที่ต้องการทำงาน: สมุทรปราการ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: Sale Consultant
เพศ: หญิง
อายุ: 29 ปี
เงินเดือน: 13,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน
สถานที่ต้องการทำงาน: ราษฎร์บูรณะ,ทุ่งครุ จอมทอง,บางขุนเทียน,บางบอน ภาษีเจริญ,หนองแขม,บางแค ตลิ่งชัน,ทวีวัฒนา
การศึกษา: ม.6
พร้อมทำตามนโยบายเพื่อให้ถึงเป้าที่บริษัทต้องการ
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บัญชี
เพศ: หญิง
อายุ: 29 ปี
เงินเดือน: 17,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
สถานที่ต้องการทำงาน: บางคอแหลม,ยานนาวา,สาธร
การศึกษา: ปวส. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ผู้ช่วยกุ๊ก,officer
เพศ: หญิง
อายุ: 22 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: ระยอง เมืองระยอง
สถานที่ต้องการทำงาน: ทุกจังหวัด
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: บัญชี
เพศ: หญิง
อายุ: 23 ปี
เงินเดือน: 18 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: ปทุมธานี ธัญบุรี
สถานที่ต้องการทำงาน: ปทุมธานี
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: โหลด​อาหาร​
เพศ: ชาย
อายุ: 25 ปี
เงินเดือน: 13,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
สถานที่ต้องการทำงาน: สมุทรปราการ
การศึกษา: ต่ำกว่าม.6 ก.ศ.น​ ธารโต​
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ, เจ้าหน้าที่ผลิต
เพศ: หญิง
อายุ: 23 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: ชลบุรี ศรีราชา
สถานที่ต้องการทำงาน: ชลบุรี
การศึกษา: ปริญญาตรี ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ต้องการใช้ความรู้ทางด้านสาขาวิชาที่เรียนรู้มาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ธุรการ
เพศ: ชาย
อายุ: 22 ปี
เงินเดือน: 7,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: -
เพศ: ชาย
อายุ: 25 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี
สถานที่ต้องการทำงาน: กาญจนบุรี
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ธุรการ
เพศ: หญิง
อายุ: 22 ปี
เงินเดือน: 12,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: ยะลา เมืองยะลา
สถานที่ต้องการทำงาน: สงขลา
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา