ค้นหาแบบละเอียด
11-20 จาก 86,826 ผู้สมัคร

ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: Admin, บาร์น้ำ
เพศ: หญิง
อายุ: 27 ปี
เงินเดือน: 13,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
สถานที่ต้องการทำงาน: คลองเตย,วัฒนา
การศึกษา: ม.6
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานเวรเปล
เพศ: ชาย
อายุ: 31 ปี
เงินเดือน: 10,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
สถานที่ต้องการทำงาน: ปทุมธานี
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: หญิง
อายุ: 30 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: สมุทรปราการ บางพลี
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: Production and Material control supervisor
เพศ: หญิง
อายุ: 47 ปี
เงินเดือน: 42,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
สถานที่ต้องการทำงาน: พระนครศรีอยุธยา
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
My experience especially for working as attached resume has provided me with the opportunity to develop my skill as a problem solver. To be an energetic, responsible, analytical..
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ผู้ประสานงาน, จัดการทั่วไป
เพศ: หญิง
อายุ: 22 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: นครปฐม พุทธมณฑล
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
แม้ว่าข้าพเจ้าจะเป็นนักศึกษาจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์มากนัก แต่หากท่านให้โอกาสให้ข้าพเจ้าได้เข้าไปเรียนรู้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า ข้าพเจ้าจะทำออกมาได้ดีในตำแหน่งนั้นๆได้เช่นกันคะ ลองให้โอกา..
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงาน
เพศ: หญิง
อายุ: 23 ปี
เงินเดือน: 12,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: นนทบุรี บางบัวทอง
สถานที่ต้องการทำงาน: นนทบุรี
การศึกษา: ปวส. คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์
อยากได้ประสบการณ์ใหม่ พร้อมที่จัเรียนรู้สิ่งนั่น
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ, เจ้าหน้าที่การจัดการธุรกิจ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
เพศ: หญิง
อายุ: 25 ปี
เงินเดือน: 18 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ดิฉันเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา ต้องการความก้าวหน้า และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: Passenger Service Agent
เพศ: หญิง
อายุ: -
เงินเดือน: 17,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์
สถานที่ต้องการทำงาน: ทุกจังหวัด
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ร้านอาหาร / เสิร์ฟอาหาร / เครื่องดื่ม
เพศ: หญิง
อายุ: 16 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
สถานที่ต้องการทำงาน: บางกะปิ,บึงกุ่ม,สะพานสูง
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล, เจ้าหน้าที่ it support
เพศ: ชาย
อายุ: 22 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: นนทบุรี เมืองนนทบุรี
สถานที่ต้องการทำงาน: นนทบุรี
การศึกษา: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ