ค้นหาแบบละเอียด
11-20 จาก 86,844 ผู้สมัคร

ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: Creative
เพศ: หญิง
อายุ: 24 ปี
เงินเดือน: 30,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ขุบรถส่งของ
เพศ: ชาย
อายุ: 28 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ
สถานที่ต้องการทำงาน: ขอนแก่น
การศึกษา: ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: งานท่องเที่ยว
เพศ: หญิง
อายุ: 23 ปี
เงินเดือน: 13,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ข้าพเจ้าเป็นคนชอบเรียนรู้ ฝึกฝน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ มีความอดทน รักงานบริการ ข้าพเจ้ามั่นใจว่าจะทำให้บริษัทที่ให้โอกาสข้าพเจ้ามีผลประกอบการที่ดีขึ้น จากความตั้งใจของข้าพเจ้..
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ธุรการ
เพศ: หญิง
อายุ: 22 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: Passenger service
เพศ: หญิง
อายุ: 24 ปี
เงินเดือน: 16,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: สมุทรปราการ บางพลี
สถานที่ต้องการทำงาน: สมุทรปราการ
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยรังสิต
มีประสบการณ์ในการต้อนรับลูกค้าทั้งไทยและต่างชาติ สารมารถฟังสำเนียงภาษาอังกฤษได้หลากหลาย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีใจรักบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: กระเป๋า-วีแชร์
เพศ: ชาย
อายุ: 39 ปี
เงินเดือน: 15 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: สมุทรปราการ บางเสาธง
สถานที่ต้องการทำงาน: สมุทรปราการ
การศึกษา: ม.6 ร.ร โนนสวางประชาสรรค์
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ฝึกงานทางด้านการเกษตร
เพศ: หญิง
อายุ: 17 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: นครศรีธรรมราช เชียรใหญ่
สถานที่ต้องการทำงาน: นครศรีธรรมราช
การศึกษา: ปวช. คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: ชาย
อายุ: 15 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ทำงานภาคพื้นดินแอร์กราว
เพศ: หญิง
อายุ: 28 ปี
เงินเดือน: 16,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: นครศรีธรรมราช ทุ่งสง
สถานที่ต้องการทำงาน: พระโขนง,บางนา
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: โฟร์แมน
เพศ: ชาย
อายุ: 38 ปี
เงินเดือน: 35,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: นนทบุรี เมืองนนทบุรี
สถานที่ต้องการทำงาน: นนทบุรี
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร