ค้นหาแบบละเอียด
11-20 จาก 87,214 ผู้สมัคร

ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: ชาย
อายุ: 19 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: สมุทรปราการ บางเสาธง
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ธุรการ
เพศ: หญิง
อายุ: 22 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ดิฉันสนใจตำแหน่งงานที่สมัคร และหวังว่าจะได้รับโอกาสที่ โดยดิฉันจะตั้งใจเรียนรู้งานให้ได้รวดเร็วที่สุด เพื่อให้ บริษัทได้รับเป้าหมายตามที่ต้องการ
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: แคชเชียร์, พนักงานบริการ
เพศ: หญิง
อายุ: 25 ปี
เงินเดือน: 14 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: อุบลราชธานี วารินชำราบ
สถานที่ต้องการทำงาน: ชลบุรี
การศึกษา: ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวชุติญาบริหารธุรกิจ
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: Bartender
เพศ: หญิง
อายุ: 38 ปี
เงินเดือน: 14,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานเข็ญวีแชประจำสนามบินสุวรรณภูมิ
เพศ: ชาย
อายุ: 38 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
สถานที่ต้องการทำงาน: สมุทรปราการ
การศึกษา: ม.6 โรงเรียนสมเด็จ
บริการลูกค้าดุจญาติมิตร
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: หญิง
อายุ: 23 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: engineer drive test
เพศ: ชาย
อายุ: 35 ปี
เงินเดือน: 75,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ธุรการ ประสานงาน
เพศ: หญิง
อายุ: 30 ปี
เงินเดือน: 12,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: สมุทรปราการ พระประแดง
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: ม.6 สถาบันการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระประแดง
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: กองบรรณาธิการเว็ปไซต์/สำนักข่าว/สำนักพิมพ์/ฝึกงาน/พนักงานชั่วคราว, เจ้าหน้าที่วิชาการที่เกี่ยวข้องกับศิลปวะฒนธรรม ตลอดจนมนุษยศาสตร์/งานหอศิลป์-พิพิธภัณฑ์-ห้องสมุด/ฝ่ายศิลปกรรม/ครูศิลปะ, กองบรรณาธิการเว็ปไซต์/สำนักข่าว/สำนักพิมพ์/ฝึกงาน/พนักงานชั่วคราว, กองบรรณาธิการเว็ปไซต์/สำนักข่าว/สำนักพิมพ์/ฝึกงาน/พนักงานชั่วคราว
เพศ: ชาย
อายุ: 28 ปี
เงินเดือน: 14,500 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบางแค
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร ทุกพื้นที่
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
มีความหลงใหลในศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะวรรณกรรมกับจิตรกรรม รวมถึงสนใจปรัชญา ศาสนา ตลอดจนเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์และสังคมอื่นๆ ทั้งในแง่การอ่านและประสบการณ์จริง ผ่านการศึกษาเรื่องเหล่าน..
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: ชาย
อายุ: 41 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: พิจิตร ทับคล้อ
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -