ค้นหาแบบละเอียด
11-20 จาก 88,068 ผู้สมัคร

ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ช่างซ่อมบำรุง
เพศ: ชาย
อายุ: 22 ปี
เงินเดือน: 18,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: ชลบุรี สัตหีบ
สถานที่ต้องการทำงาน: ทุกจังหวัด
การศึกษา: ปวส. เทคนิคเครื่องกลเรือ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: Reservation, Customer service
เพศ: หญิง
อายุ: 24 ปี
เงินเดือน: 16,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
สถานที่ต้องการทำงาน: บางกะปิ,บึงกุ่ม,สะพานสูง พระโขนง,บางนา ปทุมวัน
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ธุรการ, ประสานงานโครงการ
เพศ: หญิง
อายุ: 31 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: ปทุมธานี ธัญบุรี
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ทั่วไป
เพศ: หญิง
อายุ: 38 ปี
เงินเดือน: 18,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานประจำ
เพศ: หญิง
อายุ: 37 ปี
เงินเดือน: 9 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักต้อนรับ
เพศ: หญิง
อายุ: 23 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: ปทุมธานี ธัญบุรี
สถานที่ต้องการทำงาน: ทุกจังหวัด
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
เป็นคนที่มีความอดทนแล้วอยากที่จะเรียนรู้งานให้ได้มากที่สุด เข้างานเป็นกะได้
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: ชาย
อายุ: 25 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: ปทุมธานี คลองหลวง
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ธุรการประสานงานทั่วไป/ประชาสัมพันธุ์/พนักงานต้อนรับ
เพศ: หญิง
อายุ: 26 ปี
เงินเดือน: 14,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
สถานที่ต้องการทำงาน: บางกะปิ,บึงกุ่ม,สะพานสูง
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: Technicial
เพศ: ชาย
อายุ: -
เงินเดือน: 19 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
สถานที่ต้องการทำงาน: คลองเตย,วัฒนา ประเวศ(อ่อนนุช),สวนหลวง พระโขนง,บางนา
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: ชาย
อายุ: 26 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -