ค้นหาแบบละเอียด
11-20 จาก 87,045 ผู้สมัคร

ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ผู้ช่วยธุรการ
เพศ: หญิง
อายุ: 7 ปี
เงินเดือน: 17,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
สถานที่ต้องการทำงาน: พระโขนง,บางนา
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานประจำ
เพศ: หญิง
อายุ: 20 ปี
เงินเดือน: 1,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
สถานที่ต้องการทำงาน: ลาดกระบัง
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ธุรการบัญชี
เพศ: หญิง
อายุ: 21 ปี
เงินเดือน: 12,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: เจ้าหน้าคลังสินค้า
เพศ: หญิง
อายุ: 19 ปี
เงินเดือน: 1 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
สถานที่ต้องการทำงาน: สมุทรสาคร
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ประสานงาน, บริหารงานกิจ, ธุรการ
เพศ: หญิง
อายุ: 23 ปี
เงินเดือน: 18,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
สถานที่ต้องการทำงาน: สมุทรปราการ
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
จะไม่ผิดหวังถ้าเลือกดิฉันเข้าทำงาน ตั้งใจทำงานที่รับผิดชอบเสมอ
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: หญิง
อายุ: 23 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: ชาย
อายุ: 39 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: เจ้าหน้าคลังสินค้า
เพศ: หญิง
อายุ: 19 ปี
เงินเดือน: 1 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
สถานที่ต้องการทำงาน: สมุทรสาคร
การศึกษา: ปวช. วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม, ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการโครงการ
เพศ: ชาย
อายุ: 48 ปี
เงินเดือน: 99 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม
สถานที่ต้องการทำงาน: ภาษีเจริญ,หนองแขม,บางแค
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
มุ่งมั่นตั้งใจทำงานให้ประสบความสำเร็จ
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: คลังสินค้า
เพศ: ชาย
อายุ: 35 ปี
เงินเดือน: 10,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร ทุกพื้นที่
การศึกษา: ม.6