ค้นหาแบบละเอียด
21-30 จาก 87,219 ผู้สมัคร

ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: หญิง
อายุ: 23 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: engineer drive test
เพศ: ชาย
อายุ: 35 ปี
เงินเดือน: 75,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ธุรการ ประสานงาน
เพศ: หญิง
อายุ: 30 ปี
เงินเดือน: 12,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: สมุทรปราการ พระประแดง
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: ม.6 สถาบันการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระประแดง
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: กองบรรณาธิการเว็ปไซต์/สำนักข่าว/สำนักพิมพ์/ฝึกงาน/พนักงานชั่วคราว, เจ้าหน้าที่วิชาการที่เกี่ยวข้องกับศิลปวะฒนธรรม ตลอดจนมนุษยศาสตร์/งานหอศิลป์-พิพิธภัณฑ์-ห้องสมุด/ฝ่ายศิลปกรรม/ครูศิลปะ, กองบรรณาธิการเว็ปไซต์/สำนักข่าว/สำนักพิมพ์/ฝึกงาน/พนักงานชั่วคราว, กองบรรณาธิการเว็ปไซต์/สำนักข่าว/สำนักพิมพ์/ฝึกงาน/พนักงานชั่วคราว
เพศ: ชาย
อายุ: 28 ปี
เงินเดือน: 14,500 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบางแค
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร ทุกพื้นที่
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
มีความหลงใหลในศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะวรรณกรรมกับจิตรกรรม รวมถึงสนใจปรัชญา ศาสนา ตลอดจนเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์และสังคมอื่นๆ ทั้งในแง่การอ่านและประสบการณ์จริง ผ่านการศึกษาเรื่องเหล่าน..
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: ชาย
อายุ: 41 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: พิจิตร ทับคล้อ
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พน้กงานเสริฟอาหารผู้ป่วยใน
เพศ: หญิง
อายุ: 41 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงาน
เพศ: ชาย
อายุ: 29 ปี
เงินเดือน: 9,500 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: สมุทรปราการ บางพลี
สถานที่ต้องการทำงาน: สมุทรปราการ
การศึกษา: ปวช. ร.ร.เทคโนโลยีสะเเก้ว
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ธุรการ การเงิน ประชาสัมพันธ์
เพศ: หญิง
อายุ: 42 ปี
เงินเดือน: 20 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: นนทบุรี บางบัวทอง
สถานที่ต้องการทำงาน: นนทบุรี
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานขาย
เพศ: หญิง
อายุ: 26 ปี
เงินเดือน: 16,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: ม.6 - ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเขตสัมพันธวงศ์
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: -
เพศ: ชาย
อายุ: 20 ปี
เงินเดือน: 10,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: ต่ำกว่าม.6