ค้นหาแบบละเอียด
21-30 จาก 88,014 ผู้สมัคร

ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: Docuctation
เพศ: หญิง
อายุ: 34 ปี
เงินเดือน: 25,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: หญิง
อายุ: 49 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: ปทุมธานี คลองหลวง
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: -
เพศ: ชาย
อายุ: -
เงินเดือน: 10 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: ปทุมธานี คลองหลวง
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ผู้ช่วยทันตแพทย์, พนักงานธุรการ รพ.
เพศ: หญิง
อายุ: 24 ปี
เงินเดือน: 9,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
สถานที่ต้องการทำงาน: พิษณุโลก
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สนใจทำงานทุกประเภททุกตำแหน่ง ขอแค่เป็นโรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชนเท่านั้น เงินเดือนตามความเหมาะสมของตำแหน่งงานที่ได้รับ
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: สสี้ท, พ
เพศ: ชาย
อายุ: 25 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: งานที่รับสมัครหรือได้ทุกตำแหน่ง
เพศ: หญิง
อายุ: 41 ปี
เงินเดือน: 12,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร
การศึกษา: ปวช. พณิชยการจรัลสนิทวงศ์
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานต้อนรับ
เพศ: หญิง
อายุ: -
เงินเดือน: 12,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
สถานที่ต้องการทำงาน: สมุทรสาคร
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: หญิง
อายุ: 18 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ธุรการ
เพศ: หญิง
อายุ: 23 ปี
เงินเดือน: 13,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: นครปฐม นครชัยศรี
สถานที่ต้องการทำงาน: นครปฐม
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: หญิง
อายุ: 24 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบางแค
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -