ค้นหาแบบละเอียด
21-30 จาก 87,529 ผู้สมัคร

ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: passenger service land agent (Ticketing)
เพศ: หญิง
อายุ: 24 ปี
เงินเดือน: 15 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: Passenger Service Agent
เพศ: หญิง
อายุ: 24 ปี
เงินเดือน: 16,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: สุโขทัย กงไกรลาศ
สถานที่ต้องการทำงาน: สมุทรปราการ
การศึกษา: ปริญญาตรี การศึกษาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: Graphic Designer
เพศ: ชาย
อายุ: 26 ปี
เงินเดือน: 18,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: สมุทรปราการ พระประแดง
สถานที่ต้องการทำงาน: สมุทรปราการ
การศึกษา: ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: บัญชี
เพศ: หญิง
อายุ: 24 ปี
เงินเดือน: 15 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: สุรินทร์ เมืองสุรินทร์
สถานที่ต้องการทำงาน: ฉะเชิงเทรา
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: ชาย
อายุ: 23 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: พังงา เมืองพังงา
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: ชาย
อายุ: 42 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: หญิง
อายุ: 21 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานทำความสะอาด
เพศ: หญิง
อายุ: 31 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: ชลบุรี ศรีราชา
สถานที่ต้องการทำงาน: ทุกจังหวัด
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ตรวจสอบคุณภาพ คลังสินค้า
เพศ: หญิง
อายุ: 24 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: สมุทรปราการ บางพลี
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
จะพยายามทำงานให้ดีที่สุดถึงจะไม่เก่งภาษาเเต่จะพยายามเรียนรุ้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานต่างๆ
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: หญิง
อายุ: 25 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: เพชรบุรี บ้านลาด
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -