ค้นหาแบบละเอียด
21-30 จาก 86,817 ผู้สมัคร

ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ธุรการประสานงานทั่วไป
เพศ: หญิง
อายุ: 22 ปี
เงินเดือน: 10,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี
สถานที่ต้องการทำงาน: นนทบุรี
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: คอมพิวเตอร์
เพศ: ชาย
อายุ: 32 ปี
เงินเดือน: 13,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
งานประจำ
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงาน
เพศ: หญิง
อายุ: 18 ปี
เงินเดือน: 10 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
สถานที่ต้องการทำงาน: สมุทรสาคร
การศึกษา: ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: ชาย
อายุ: 47 ปี
เงินเดือน: 9,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: แมสเซ็นเจอร์
เพศ: ชาย
อายุ: 22 ปี
เงินเดือน: 10,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม
สถานที่ต้องการทำงาน: บางคอแหลม,ยานนาวา,สาธร
การศึกษา: ม.6 กศน
รักงาน
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ธุรการ,บริการ,การเงิน
เพศ: หญิง
อายุ: 26 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: สตูล ละงู
สถานที่ต้องการทำงาน: สงขลา
การศึกษา: ปวช.
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ธุรการ
เพศ: หญิง
อายุ: 30 ปี
เงินเดือน: 13,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: นนทบุรี บางบัวทอง
สถานที่ต้องการทำงาน: นนทบุรี
การศึกษา: ม.6
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ฝ่ายผลิต
เพศ: หญิง
อายุ: -
เงินเดือน: 12,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: นครนายก ปากพลี
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
เพศ: หญิง
อายุ: 26 ปี
เงินเดือน: 17 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: ปทุมธานี ธัญบุรี
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำงานเป็นอย่างมาก พร้อมเรียนรู้และปรับปรุงแก้ไข้ในหน้าที่เมื่อมีการทำผิดพลาด
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: Supervisor
เพศ: ชาย
อายุ: 32 ปี
เงินเดือน: 25,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะภาษาและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เป็นคนตั้งใจทำงานมาก ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ ชอบทำงานเป็นทีม และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี