ค้นหาแบบละเอียด
31-40 จาก 87,214 ผู้สมัคร

ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานต้อนรับ
เพศ: หญิง
อายุ: 16 ปี
เงินเดือน: 9,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: สมุทรปราการ บางพลี
สถานที่ต้องการทำงาน: สมุทรปราการ
การศึกษา: ต่ำกว่าม.6
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: Aircraft loadmaster
เพศ: ชาย
อายุ: 23 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงาน
เพศ: หญิง
อายุ: 23 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: ขอนแก่น กระนวน
สถานที่ต้องการทำงาน: ขอนแก่น
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ธุรการ งานออฟฟิศ งานฝ่ายบุคคล
เพศ: หญิง
อายุ: 27 ปี
เงินเดือน: 20,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: สมุทรปราการ บางพลี
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: Clerk
เพศ: หญิง
อายุ: 24 ปี
เงินเดือน: 9,500 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน
สถานที่ต้องการทำงาน: ปทุมธานี
การศึกษา: ปวส. คณะบัญชี วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
1.ใช้งาน Microsoft word/Excel ได้ 2.ใช้งานในระบบERPได้
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: 1
เพศ: ชาย
อายุ: 18 ปี
เงินเดือน: 14,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: มหาสารคาม นาดูน
สถานที่ต้องการทำงาน: มหาสารคาม
การศึกษา: ม.6 โรงเรียนมัธยมดงยาง
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: หญิง
อายุ: 15 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: นนทบุรี เมืองนนทบุรี
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่
เพศ: ชาย
อายุ: 36 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
เพศ: หญิง
อายุ: 28 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: ต่ำกว่าม.6 ก.ศ.น.บ้านบางจาก
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: ชาย
อายุ: 57 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: สงขลา สิงหนคร
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -