ค้นหาแบบละเอียด
31-40 จาก 88,068 ผู้สมัคร

ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: marketing communication
เพศ: ชาย
อายุ: 36 ปี
เงินเดือน: 35,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร ทุกพื้นที่
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปรับตัวง่าย - ร่าเริง - อดทน
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานต้อนรับภาคพื้น, จัดเตรียมดูแลเอกสารทั่วไป
เพศ: หญิง
อายุ: 22 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก
สามารถทำงานเป็นกะได้และยังสามารถทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ที่วไป
เพศ: หญิง
อายุ: 36 ปี
เงินเดือน: 18,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบางแค
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ธุรการฝ่ายผลิต
เพศ: หญิง
อายุ: 23 ปี
เงินเดือน: 13,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: ชลบุรี เมืองชลบุรี
สถานที่ต้องการทำงาน: ชลบุรี
การศึกษา: ปวส. คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: โฟว์แมน, ไฟฟ้า
เพศ: ชาย
อายุ: 22 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: สกลนคร เต่างอย
สถานที่ต้องการทำงาน: นครราชสีมา
การศึกษา: ปวส. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ลูกค้าสัมพันธ์, บริการลูกค้า, จัดซื้อ
เพศ: หญิง
อายุ: 24 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
สถานที่ต้องการทำงาน: ปทุมธานี
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: ชาย
อายุ: -
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: อุบลราชธานี เดชอุดม
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: โภชนาการ การโรงแรม คีย์ข้อมูล
เพศ: หญิง
อายุ: 60 ปี
เงินเดือน: 12 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายขาย จัดรายการ
เพศ: ชาย
อายุ: 44 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: นนทบุรี ปากเกร็ด
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร ทุกพื้นที่
การศึกษา: ม.6
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน
เพศ: หญิง
อายุ: 26 ปี
เงินเดือน: 18,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: สงขลา หาดใหญ่
สถานที่ต้องการทำงาน: ดอนเมือง,หลักสี่
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่