ค้นหาแบบละเอียด
31-40 จาก 87,045 ผู้สมัคร

ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: หญิง
อายุ: 25 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: แล้วจะพิจารณา, แล้วจะพิจารณา, แล้วจะพิจารณา, แล้วจะพิจารณา, แล้วจะพิจารณา, แล้วจะพิจารณา, แล้วจะพิจารณา, แล้วจะพิจารณา, แล้วจะพิจารณา, แล้วจะพิจารณา
เพศ: หญิง
อายุ: 24 ปี
เงินเดือน: 17 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา ชอบการเรียนรู้ เข้ากับคนง่าย ชอบการพบปะพูดคุยเเลกเปลี่ยนสิ่งใหม่ๆ ชอบการวางแผน คิดวืเคราะห์ รักในหาประสบการณ์
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พรักงานบริการ
เพศ: หญิง
อายุ: 36 ปี
เงินเดือน: 10,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: นนทบุรี บางบัวทอง
สถานที่ต้องการทำงาน: นนทบุรี
การศึกษา: ม.6 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ศูนย์การศึกษาเขตวัฒนา
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานขาย
เพศ: หญิง
อายุ: 19 ปี
เงินเดือน: 9,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร
การศึกษา: ม.6 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: ชาย
อายุ: 22 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: กาญจนบุรี ท่าม่วง
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: ชาย
อายุ: 27 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: หญิง
อายุ: 20 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: สตูล ควนโดน
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: นักวิชาการประมง
เพศ: หญิง
อายุ: 22 ปี
เงินเดือน: 12,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: สมุทรสาคร บ้านแพ้ว
สถานที่ต้องการทำงาน: สมุทรสาคร
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตั้งใจว่าเมื่อเรียนจบจะมีงานทำสักที่หนึ่งเพื่อให้ตัวเองมีเป้าหมายและประสบการที่มากขึ้น
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: หญิง
อายุ: 21 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงาน
เพศ: ชาย
อายุ: 22 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: นครปฐม เมืองนครปฐม
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์