ค้นหาแบบละเอียด
31-40 จาก 87,529 ผู้สมัคร

ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: ชาย
อายุ: 24 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: สมุทรปราการ บางพลี
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: -
เพศ: หญิง
อายุ: 22 ปี
เงินเดือน: 13,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์
สถานที่ต้องการทำงาน: ทุกจังหวัด
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อยากนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์ มาประยุกต์ใช้ในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: callcenter
เพศ: หญิง
อายุ: -
เงินเดือน: 13,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: ปทุมธานี คลองหลวง
สถานที่ต้องการทำงาน: ปทุมธานี
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่เอกสาร
เพศ: หญิง
อายุ: 24 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
สถานที่ต้องการทำงาน: ลาดกระบัง
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: ชาย
อายุ: 30 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: Planning Staff
เพศ: หญิง
อายุ: 33 ปี
เงินเดือน: 18,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: ระยอง ปลวกแดง
สถานที่ต้องการทำงาน: ระยอง
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: จัดเอกสาร
เพศ: ชาย
อายุ: 24 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: สมุทรปราการ บางพลี
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
มีความมุ่งมั่นที่จะทำงาน มีความตั้งใจเมื่อมีโอกาสครับผม
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ผู้ช่วยเภสัชกร
เพศ: หญิง
อายุ: 28 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: ชลบุรี พนัสนิคม
สถานที่ต้องการทำงาน: ชลบุรี
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ อดทน ให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ธุรการ
เพศ: หญิง
อายุ: 20 ปี
เงินเดือน: 12,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
สถานที่ต้องการทำงาน: สมุทรปราการ
การศึกษา: ปวส. เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: ชาย
อายุ: 22 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -