ค้นหาแบบละเอียด
41-50 จาก 87,529 ผู้สมัคร

ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: Callcenter ประจำสำนักงานพระราม9 (RCA)
เพศ: หญิง
อายุ: 25 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: ตราด เขาสมิง
สถานที่ต้องการทำงาน: ลาดพร้าว,ห้วยขวาง,วังทองหลาง
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เป็นคนที่พูดเพราะ
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: production planning
เพศ: ชาย
อายุ: 22 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: ฉะเชิงเทรา บางปะกง
สถานที่ต้องการทำงาน: ฉะเชิงเทรา
การศึกษา: ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: หญิง
อายุ: 37 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: นักปฎิบัติการจุลชีววิทยา
เพศ: หญิง
อายุ: 23 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: สงขลา ควนเนียง
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป, พนักงานต้อนรับ, ธุรการ
เพศ: หญิง
อายุ: 22 ปี
เงินเดือน: 10 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี
สถานที่ต้องการทำงาน: สุราษฎร์ธานี
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ภูเก็ต
อยากมีประสบการณ์ในการทำงาน โดยส่วนตัวเป็นคนไม่เก่งแต่ขยันและตั้งใจในการทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จ
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานต้อนรับ หรือ พนักงานในครัว
เพศ: หญิง
อายุ: 21 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เป็นคนขยัน ตั้งใจทำงาน เป็นคนที่ตรงต่อเวลา ไม่เกี่ยงงาน สามารถทำได้ทุกอย่างค่ะ
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงาน ผู้ช่วยผู้จัดการ ครู
เพศ: หญิง
อายุ: 24 ปี
เงินเดือน: 12 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก
สถานที่ต้องการทำงาน: ขอนแก่น
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
ใช้งานโปรแกรม Microsoft office ได้
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: -
เพศ: หญิง
อายุ: 28 ปี
เงินเดือน: 1 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร ทุกพื้นที่
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เป็นคนอดทนต่องานที่ทำ และอยากพัฒนาตนเองให้มีความสามารถที่ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคะ
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: หญิง
อายุ: 15 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ธุรการ, ประสานงาน, บริการลูกค้า
เพศ: หญิง
อายุ: 24 ปี
เงินเดือน: 10,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: ลพบุรี เมืองลพบุรี
สถานที่ต้องการทำงาน: ทุกจังหวัด
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์นะคะ แต่พร้อมที่จะเรียนรู้งาน มีความขยัน ซื่อสัตย์ อยากให้รับไว้พิจารณานะคะ