ค้นหาแบบละเอียด
41-50 จาก 86,844 ผู้สมัคร

ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: Therapist
เพศ: หญิง
อายุ: 37 ปี
เงินเดือน: 13 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: Lost and found (LL)level2, Porter,Wheelchair
เพศ: ชาย
อายุ: 31 ปี
เงินเดือน: 10 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
สถานที่ต้องการทำงาน: สมุทรปราการ
การศึกษา: ม.6 คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
การทำงานเป็นทีม ต้องอาศัยความมุ่งมั่นและตั้งใจของทุกๆคน เพื่อให้งานนั้นมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ และผมเชื่อมั่นว่าผมจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันองค์กรให้ก้าวไปข้า..
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: + ที่ปรึกษาความงาม ขายเครื่องสำอาง
เพศ: หญิง
อายุ: 24 ปี
เงินเดือน: 18,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
โดนเด่นด้านการพูด การเจรจา ว่างาน สู้งานไม่ท้อถอยง่ายๆ
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: ชาย
อายุ: 30 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: สมุทรปราการ บางพลี
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานขนสัมภาระขึ้นเครื่อง
เพศ: ชาย
อายุ: -
เงินเดือน: 9,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: ต่ำกว่าม.6 บริการ
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: PC
เพศ: หญิง
อายุ: 19 ปี
เงินเดือน: 10,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: อุบลราชธานี น้ำยืน
สถานที่ต้องการทำงาน: อุบลราชธานี
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม, ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการโครงการ
เพศ: ชาย
อายุ: 48 ปี
เงินเดือน: 99 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม
สถานที่ต้องการทำงาน: ภาษีเจริญ,หนองแขม,บางแค
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
มุ่งมั่นตั้งใจทำงานให้ประสบความสำเร็จ
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: เอกสาร
เพศ: หญิง
อายุ: 29 ปี
เงินเดือน: 12 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: ระยอง เมืองระยอง
สถานที่ต้องการทำงาน: ระยอง
การศึกษา: ปวส. คณะบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ธุรการประสานงานทั่วไป
เพศ: หญิง
อายุ: 22 ปี
เงินเดือน: 10,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี
สถานที่ต้องการทำงาน: นนทบุรี
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: คอมพิวเตอร์
เพศ: ชาย
อายุ: 32 ปี
เงินเดือน: 13,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
งานประจำ