ค้นหาแบบละเอียด
41-50 จาก 87,045 ผู้สมัคร

ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
เพศ: ชาย
อายุ: 34 ปี
เงินเดือน: 10,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: อุดรธานี เมืองอุดรธานี
สถานที่ต้องการทำงาน: ทุกจังหวัด
การศึกษา: ต่ำกว่าม.6 โรงเรียนวัดครุใน
ธรรมนำใจ
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงาน
เพศ: หญิง
อายุ: 26 ปี
เงินเดือน: 9,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: อุดรธานี เพ็ญ
สถานที่ต้องการทำงาน: อุดรธานี
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: หญิง
อายุ: 21 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ทั่วไป
เพศ: หญิง
อายุ: 23 ปี
เงินเดือน: 13,500 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: Sale Export, international sale, Sale representative,
เพศ: ชาย
อายุ: 31 ปี
เงินเดือน: 25 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ National Management University (NUM)
ผมเคยมีประสบการณ์ขายส่งออก และติดต่อ shipping clear ข้องส่งออก และสามารถพูดได้3ภาษา ไทย อังกฤษ และกัมพูชา และใช้ computer มี Ms word, excel, power point, photosho.. email, facebook..
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: ชาย
อายุ: 21 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
เพศ: ชาย
อายุ: 26 ปี
เงินเดือน: 25,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร ทุกพื้นที่
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ผมเชื่อในศักยภาพของผม เเละเชื่อในคุณภาพขององค์กร
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: โปรแกรมเมอร์
เพศ: หญิง
อายุ: 25 ปี
เงินเดือน: 50,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: นนทบุรี ปากเกร็ด
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: ชาย
อายุ: 24 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: นราธิวาส เจาะไอร้อง
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: Ticket & reservation (for Airlines)
เพศ: หญิง
อายุ: 23 ปี
เงินเดือน: 20 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ