ค้นหาแบบละเอียด
41-50 จาก 87,219 ผู้สมัคร

ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: 1
เพศ: ชาย
อายุ: 18 ปี
เงินเดือน: 14,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: มหาสารคาม นาดูน
สถานที่ต้องการทำงาน: มหาสารคาม
การศึกษา: ม.6 โรงเรียนมัธยมดงยาง
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: หญิง
อายุ: 15 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: นนทบุรี เมืองนนทบุรี
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่
เพศ: ชาย
อายุ: 36 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
เพศ: หญิง
อายุ: 28 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: ต่ำกว่าม.6 ก.ศ.น.บ้านบางจาก
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: ชาย
อายุ: 57 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: สงขลา สิงหนคร
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: เสมียน,ธุรการ
เพศ: หญิง
อายุ: 20 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: นนทบุรี บางบัวทอง
สถานที่ต้องการทำงาน: นนทบุรี
การศึกษา: ม.6
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: software automation engineer
เพศ: ชาย
อายุ: 24 ปี
เงินเดือน: 35,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
สถานที่ต้องการทำงาน: ทุกจังหวัด
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: โฟรแมน
เพศ: หญิง
อายุ: 24 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง
สถานที่ต้องการทำงาน: ชลบุรี
การศึกษา: ปวส. คณะอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียเชียงใหม่
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: Reception, Reservation
เพศ: หญิง
อายุ: 32 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: ชลบุรี บางละมุง
สถานที่ต้องการทำงาน: ชลบุรี
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: QC
เพศ: หญิง
อายุ: 18 ปี
เงินเดือน: 320 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: นครปฐม สามพราน
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: -