ค้นหาแบบละเอียด
88031-88037 จาก 88,037 ผู้สมัคร

ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: หญิง
อายุ: 30 ปี
เงินเดือน: 25,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร บางเสาธง
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การแสดง เต้น แต่งเพลง ร้องเพลงไทยสากล เล่นกีตาร์ วาดรูป ใช้โปรแกรมphotoshop
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: หญิง
อายุ: 31 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: นครปฐม
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: บริหารธุรกิจ/การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: ชาย
อายุ: 31 ปี
เงินเดือน: 75,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: เทคโนโลยีการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: หญิง
อายุ: 31 ปี
เงินเดือน: 20,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: หญิง
อายุ: 30 ปี
เงินเดือน: 18,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: เทคโนโลยีการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บุคคล, เจ้าหน้าที่ธุรการ, งานราชการ
เพศ: ชาย
อายุ: 32 ปี
เงินเดือน: 10,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: ชลบุรี
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: วิศวกรรมอุตสาหการ
เพศ: หญิง
อายุ: 29 ปี
เงินเดือน: 11,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: นนทบุรี
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -