บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของประเทศไทย บริษัทฯ ได้สร้างสรรค์รูปแบบผลิตภัณฑ์ประกันแบบแปลกใหม่และครบถ้วน เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้ารายบุคคลและองค์กร อันได้แก่ แบบประกันภัยคุ้มครองตลอดชีพ แบบประกันภัยเพื่อการสะสมทรัพย์และเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลาน แบบประกันภัยคุ้มครองอุบัติเหตุ แบบประกันภัยคุ้มครองสุขภาพ และแบบประกันภัยเพื่อสวัสดิการพนักงาน ปัจจุบันเป็นผู้นำการตลาดติดอันดับหนึ่งในสิบบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในด้านเบี้ยรับปีแรกและเบี้ยประกันภัยรับรวม บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือกรมธรรม์ทั่วประเทศกว่า 600,000 ราย และดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมานานกว่า 60 ปี

นักศึกษาฝึกงาน

วันที่ลงประกาศ: 3 ปี 11 เดือน 3 วัน 2 ชั่วโมง 2 นาที 24 วินาที (2015-07-21 11:14:10)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

1. ติดต่อประสานงานภายในองค์กร
2. ดูแลงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3. งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประเภทงาน: นักศึกษาฝึกงาน
จำนวน: ไม่ระบุ
เพศ: ชาย/หญิง
ประสบการณ์การทำงาน: 0 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ

วิธีการสมัคร:

898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 2 โซนบี(ชั้นลอย) ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร: 02-305-7466
อีเมล์: Kornwalai.C@azay.co.th
เว็บไซต์: www.azay.co.th