บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

เครือซิเมนต์ไทย (เอสซีจี) ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง และถือเป็นอุดมการณ์ ในการดำเนินธุรกิจข้อหนึ่งคือ “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” ที่ทุกบริษัทในเครือซิเมนต์ไทย (เอสซีจี) ล้วนยึดมั่นปฏิบัติ สืบต่อกันมานาน จนได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในองค์กร ที่มีการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ

วิศวกรซ่อมไฟฟ้า

วันที่ลงประกาศ: 5 เดือน 2 สัปดาห์ 4 วัน 17 ชั่วโมง 9 นาที 8 วินาที (2017-04-05 15:18:42)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

1. จัดทำคู่มือ มาตรฐานของอุปกรณ์ เครื่องจักร และศึกษาค้นคว้าวิทยาการสมัยใหม่เพื่อนำมาปรับปรุงระบบงาน วิธีการปฎิบัติงานทางด้านไฟฟ้า ให้มีประโยชน์มากขึ้น
2. ดำเนินการติดตามและรายงานการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงงาน
3. ติดตาม / ร่วมดำเนินการตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท
4. ติดตาม / ร่วมดำเนินการตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
5. พัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ TECHNOLOGY ใหม่เพิ่มขึ้น
6. ออกแบบ ปรับปรุง กำหนดรายละเอียด ประเมินราคาของอุปกรณ์ เครื่องจักร โครงการต่าง ๆ
7. ร่วมวิเคราะห์และแก้ปัญหาสำคัญของเครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอายุการใช้งาน

คุณสมบัติ:

1. เพศชาย
2. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ในสาขา
- วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ สำหรับตำแหน่งวิศวกรผลิต
- วิศวกรรมไฟฟ้า สำหรับตำแหน่งวิศวกรซ่อมไฟฟ้า
- วิศวกรรมโยธา สำหรับตำแหน่งวิศวกรส่งเสริมคุณภาพ
3. เกรดเฉลี่ยป. ตรี 2.7 ขึ้นไป
4. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
5. มีประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี
6. คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน

ประเภทงาน: งานประจำ
จำนวน: ไม่ระบุ
เพศ: ชาย
ประสบการณ์การทำงาน: 0 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ

วิธีการสมัคร:

ติดต่อ email: Janthima@scg.co.th
The Siam Cement PLC 1 Siam Cement Rd., เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทร: 02-5861938
แฟกซ์: 02-5863549
อีเมล์: Janthima@scg.co.th
เว็บไซต์: www.scg.co.th/

แผนที่: