บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

เครือซิเมนต์ไทย (เอสซีจี) ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง และถือเป็นอุดมการณ์ ในการดำเนินธุรกิจข้อหนึ่งคือ “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” ที่ทุกบริษัทในเครือซิเมนต์ไทย (เอสซีจี) ล้วนยึดมั่นปฏิบัติ สืบต่อกันมานาน จนได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในองค์กร ที่มีการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ

เลขานุการ

วันที่ลงประกาศ: 5 เดือน 1 สัปดาห์ 2 วัน 1 ชั่วโมง 10 นาที 50 วินาที (2017-04-19 15:19:21)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

- ช่วยผู้บังคับบัญชาจัดทำแผนปฏิบัติงาน ติดต่อ ประสานงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- ช่วยผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ จัดทำข้อมูล หรือรายงานในงานที่เกี่ยวข้อง
- ทำบัญชี/วิเคราะห์ข้อมูล
- งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

คุณสมบัติ:

- จบการศึกษาระดับ ปวส สาขาบัญชี
- มีความสามารถในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้

ประเภทงาน: งานประจำ
จำนวน: 1 คน
เพศ: ชาย/หญิง
ประสบการณ์การทำงาน: 0 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ

วิธีการสมัคร:

ติดต่อ email: kedsarik@scg.co.th,chawanwk@scg.co.th
The Siam Cement PLC 1 Siam Cement Rd., เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทร: 02-5861938
แฟกซ์: 02-5863549
อีเมล์: Janthima@scg.co.th
เว็บไซต์: www.scg.co.th/

แผนที่: