บริษัท อินโด คอนสตรัคชั่น ภูเก็ต จำกัด

บริษัทดำเนินกิจการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร และตกแต่งภายใน

พนักงานเขียนแบบ

วันที่ลงประกาศ: 4 ปี 4 เดือน 3 สัปดาห์ 6 วัน 20 ชั่วโมง 56 นาที 30 วินาที (2015-01-22 16:17:41)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

เขียนแบบประจำสำนักงาน หรือ โครงการ

คุณสมบัติ:

-ใช้โปรแกรม MS.Auto CAD ได้
-เข้าใจหลักวิศวกรรม / ออกแบบตกแต่ง

ประเภทงาน: นักศึกษาฝึกงาน
จำนวน: 2 คน
เพศ: ชาย/หญิง
ประสบการณ์การทำงาน: 0 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ

วิธีการสมัคร:

28/13 หมู่10 ต.ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83130

โทร: 076-381895
แฟกซ์: 076-381894
เว็บไซต์: www.construction-thailand.com