บริษัท เคพี ออดิท จำกัด

บริการจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี และให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร รวมทั้งให้บริการจัดหาบุคคลากร

ครูสอนพิเศษ

วันที่ลงประกาศ: 1 ปี 5 เดือน 4 สัปดาห์ 1 วัน 1 ชั่วโมง 54 นาที 36 วินาที (2017-02-17 14:11:41)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

ดูแลการบ้านช่วงเย็นวันละ 2 ชม. และทบทวนเนื้อหาในบทเรียน (ตามวิชาที่ถนัดและเวลาที่สะดวก)

คุณสมบัติ:

ครู นักเรียนมัธยมปลาย หรือนักศึกษามหาวิทยาลัย

ประเภทงาน: งานพาร์ไทม์
จำนวน: 2 คน
เพศ: ชาย/หญิง
ประสบการณ์การทำงาน: 0 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ

วิธีการสมัคร:

กรุณาส่งประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน และวุฒิการศึกษา มาทางอีเมล์ kitti@kpaudit.co.th 90/43 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง พระประแดง สมุทรปราการ 10130

โทร: 024626168-9
แฟกซ์: 024626170
อีเมล์: kitti@kpaudit.co.th
เว็บไซต์: www.kpaudit.co.th

แผนที่ Google Map: