บริษัท เคพี ออดิท จำกัด

บริการจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี และให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร รวมทั้งให้บริการจัดหาบุคคลากร

เจ้าหน้าที่ดูแลนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

วันที่ลงประกาศ: 1 ปี 2 เดือน 6 วัน 2 ชั่วโมง 21 นาที 21 วินาที (2017-03-21 16:24:04)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

- จัดทำเอกสารจ่ายชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่ารปภ เป็นต้น และรับชำระค่าบำรุงฯ
- ประสานงานกับสมาชิกเกี่ยวกับการขออนุญาติตกแต่งต่อเติมอาคารและวางเงินประกัน และรับเรื่องร้องเรียน
- ประสานงานและกำกับดูแลการทำงานของบริษัทรักษาความปลอดภัยและบริษัทรับจ้างทำความสะอาด

คุณสมบัติ:

- อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ปวส. ขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะได้
รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ (หยุดชดเชยในวันธรรมดา)
- มีที่พักใกล้สถานที่ทำงาน
- สามารถใช้งานโปรแกรม Windows และ MS office เช่น MS Word, MS Excel และ MS Outlook
- มนุษยสัมพันธ์ในการติดต่อสื่อสาร

ประเภทงาน: งานประจำ
จำนวน: 1 คน
เพศ: ชาย/หญิง
ประสบการณ์การทำงาน: 2 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ

วิธีการสมัคร:

กรุณาส่ง ภาพถ่าย ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการการศึกษาและการทำงาน เงินเดือนที่ต้องการ มาที่ kitti@kpaudit.co.th 90/43 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง พระประแดง สมุทรปราการ 10130

โทร: 024626168-9
แฟกซ์: 024626170
อีเมล์: kitti@kpaudit.co.th
เว็บไซต์: www.kpaudit.co.th

แผนที่ Google Map: