Central Department Store Group

ธุรกิจค้าปลีก

ช่างซ่อมบำรุง@โรบินสัน ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต

วันที่ลงประกาศ: 2 ปี 1 เดือน 1 สัปดาห์ 11 ชั่วโมง 31 นาที 19 วินาที (2016-11-07 16:27:20)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

· ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้า น้ำประปาและเครื่องปรับอากาศภายในสาขาให้ปฏิบัติงานได้ตามปกติ
· ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟ สปอตไลท์ ฯลฯ ระบบน้ำประปา เช่น เปลี่ยนหัว
ก๊อกน้ำ ฯลฯ ตลอดจนเครื่องปรับอากาศ ให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ตามใบแจ้งหรือตามที่มีการ
ชำรุดเกิดขึ้น
· จัดทำและจัดเก็บเอกสารรายงานต่างๆ ให้มีความถูกต้อง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
· ให้บริการกับหน่วยงานต่างๆ โดยดำเนินการตามใบแจ้งงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา
· ตรวจตราการจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ทุกชนิดให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
· ควบคุมดูแลการทำเบิกอุปกรณ์-เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆจากห้องพัสดุ เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงครบถ้วน พร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ

คุณสมบัติ:

· สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป ในสาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
· มีความละเอียดรอบคอบ
· มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
· ความอดทน และอดกลั้นในการปฏิบัติงาน
· มีความรู้และทักษะด้านงานซ่อมบำรุงระบบพลังงานต่างๆ ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปาและระบบเครื่องปรับอากาศ

สวัสดิการ:

- ประกันสังคม
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- ประกันสุขภาพ
- เงินโบนัสตามผลงาน

ประเภทงาน: งานประจำ
จำนวน: ไม่ระบุ
เพศ: ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน: 0 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ

วิธีการสมัคร:

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ:
K. กิ๊บ
M. 092-261-6202
E: recruitbkknorth2@central.co.th
สมัครได้ด้วยตนเองที่:
ห้องฝ่ายบุคคล ชั้น B เซ็นทรัล สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
www.facebook.com/cdgrecruitment
https://twitter.com/cdgrecruit
Line ID: cdgrecruitment
Line@: CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time ติดต่อ email: dsgsourcing@central.co.th
306 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร: 02-1018122
อีเมล์: dsgsourcing@central.co.th
เว็บไซต์: www.facebook.com/cdgrecruitment

แผนที่:


แผนที่ Google Map: