Central Department Store Group

ธุรกิจค้าปลีก

ผู้จัดการแผนกการตลาด@โรบินสัน ระยอง

วันที่ลงประกาศ: 11 เดือน 1 สัปดาห์ 2 วัน 10 ชั่วโมง 13 นาที 36 วินาที (2018-01-09 17:40:52)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

• สำรวจตลาด และคู่แข่ง ในการสร้างแผนการตลาดโดยเฉพาะสำหรับจังหวัด/ภูมิภาคนั้นๆ
• จัดทำแผนการตลาด ในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ทั้งการจัด Promotion พิเศษ, การทำสื่อประชาสัมพันธ์, การจัดกิจกรรมพิเศษสำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
• เป็นตัวแทนฝ่ายการตลาด เพื่อประสานงาน ประชุม นำเสนองาน กับ “ผู้จัดการสาขาในฐานะเจ้าของพื้นที่ และผู้จัดการเขต” ในภูมิภาคนั้นๆ
• วางแผนและกำหนดกลยุทธ์การเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาด เน้น Local Media ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง
• วิเคราะห์ตัวเลขยอดขาย และตัวเลขลูกค้าแต่ละกลุ่ม ของสาขานั้นๆ
• ควบคุมงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
• ค้นหาพันธมิตรใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสการขาย การสร้างฐานลูกค้าใหม่ๆ และเพื่อพัฒนาสร้างสรรค์ กลยุทธ์การตลาดใหม่ๆ ให้มีความน่าสนใจแก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น
• จัดทำสรุปรายงาน และประเมินผลงาน ทั้งรูปแบบ Power Point และ Report Excelเป็น แบบภาษาอังกฤษ และภาษาไทย

คุณสมบัติ:

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ 2-3 ปีขึ้นไปในงานที่เกี่ยวกับ การวางแผนโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย และการสื่อสารการตลาด หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดการขายในต่างจังหวัด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีทักษะคอมพิวเตอร์ดี เน้นโปรแกรม Excel / วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Pivot และ Power Point Presentation
• สามารถเดินทางทำงานต่างจังหวัดได้ (หากมีรถยนต์ส่วนตัว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
• มีความเข้าใจดีในระบบงานการตลาดที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจขององค์กร
• มีทักษะในการสื่อสาร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษดี ทั้งการพูดฟังอ่านเขียน

สวัสดิการ:

- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- เงินโบนัสตามผลงาน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ

ประเภทงาน: งานประจำ
จำนวน: 1 คน
เพศ: ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน: 2 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ

วิธีการสมัคร:

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
K.อัมพวรรณ
M: 092-2615493
E: CDGRecruitmentEastern@Central.co.th
www.facebook.com/cdgrecruitment
Facebook group: CDG Recruit East
Line ID: cdgrecruitment
Line@: CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time ติดต่อ email: dsgsourcing@central.co.th
306 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร: 02-1018122
อีเมล์: dsgsourcing@central.co.th
เว็บไซต์: www.facebook.com/cdgrecruitment

แผนที่:


แผนที่ Google Map: