Central Department Store Group

ธุรกิจค้าปลีก

พนักงานขับรถผู้บริหาร

วันที่ลงประกาศ: 1 ปี 7 เดือน 5 วัน 7 ชั่วโมง 20 นาที 35 วินาที (2017-09-19 16:52:10)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

1. ขับรถให้ผู้บังคับบัญชาเพื่อไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทันตามกำหนดเวลา ด้วยความปลอดภัย มีมารยาท และเป็นไปตามกฎจราจร
2. ดูแล บำรุงรักษาสภาพเครื่องยนต์และความสะอาดของยานพาหนะ เพื่อให้อยู่ในมาตรฐานพร้อมที่จะปฏิบัติงานอยู่เสมอ
3. ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลืองานในสำนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติ:

1. ประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
2. มีใบอนุญาตขับรถยนต์
3. รู้จักเส้นทางเดินรถเป็นอย่างดี
4. มีทักษะในการซ่อมแซมเครื่องยนต์ในเบื้องต้น
5. มีความซื่อสัตย์และวินัยในตนเอง
6. ตรงต่อเวลา
7. มีบุคลิกภาพและมารยาทดี
8. มีความรับผิดชอบ

สวัสดิการ:

- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- เงินโบนัสตามผลงาน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ

ประเภทงาน: งานประจำ
จำนวน: 1 คน
เพศ: ชาย/หญิง
ประสบการณ์การทำงาน: 0 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ

วิธีการสมัคร:

K. Khwanjira
E: Rukhwanjira@central.co.th
T: 02-101-8104

Central Silom Tower 2nd Floor
306 Silom Road, Suriyawongse,
Bangrak, Bangkok 10500
www.facebook.com/cdgrecruitment
Line ID: cdgrecruitment
Line@: CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time

ติดต่อ email: dsgsourcing@central.co.th
306 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร: 02-1018122
อีเมล์: dsgsourcing@central.co.th
เว็บไซต์: www.facebook.com/cdgrecruitment

แผนที่:


แผนที่ Google Map: