Central Department Store Group

ธุรกิจค้าปลีก

พนักงานรับส่งเงินด่วน (Western Union)@เซ็นทรัล ชิดลม

วันที่ลงประกาศ: 2 ปี 1 เดือน 5 วัน 16 ชั่วโมง 1 นาที 34 วินาที (2016-11-09 11:55:27)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

ให้ข้อมูลอัตราแลกปลี่ยนเงินตราระหว่างประทศ, รับแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, จัดทำเอกสารสรุปยอดประจำวัน

คุณสมบัติ:

วุฒิ ป.ตรี, สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ปานกลาง, รักงานบริการไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

สวัสดิการ:

- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- เงินโบนัสตามผลงาน

ประเภทงาน: งานประจำ
จำนวน: 2 คน
เพศ: ชาย/หญิง
ประสบการณ์การทำงาน: 0 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ

วิธีการสมัคร:

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
K. อนุชา
M: 081-3718367
E: UdAnucha@Central.co.th
www.facebook.com/cdgrecruitment
Line ID: cdgrecruitment
Line@: CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time 306 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร: 02-1018122
อีเมล์: dsgsourcing@central.co.th
เว็บไซต์: www.facebook.com/cdgrecruitment

แผนที่:


แผนที่ Google Map: