Central Department Store Group

ธุรกิจค้าปลีก

หัวหน้าแผนกขาย - ตกแต่งสตรี@เซ็นทรัล พัทยา บีช

วันที่ลงประกาศ: 1 ปี 3 เดือน 5 ชั่วโมง 4 นาที 45 วินาที (2017-09-12 16:47:07)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

- บริหารยอดขายแผนก ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยปรับปรุงและสอนงานและให้ความรู้ใน
ตัวสินค้ากับพนง.เพื่อพัฒนายอดขายของพนง. รวมทั้งการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อยอดขาย
- ตรวจสอบและควบคุมเอกสารการโอน-การส่ง/รับคืนสินค้า ให้ถูกต้องครบถ้วนและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
รวมทั้งการตรวจนับสต็อคสินค้า เพื่อป้องการสินค้าสูญหาย
- บริหารสินค้าคงคลัง ให้มีปริมาณ Stock คุณภาพเพียงพอ ตามปริมาณสัดส่วนที่ทางบริษัทกำหนด
และใช้พื้นที่การจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานคู่มือ Stock คุณภาพ
- เอาใจใส่ บริหารสินค้า TOP BRAND , HOT ITEM, NEW ARRIVAL , สินค้าโปรโมชั่น
สินค้า NO SALES อย่างละเอียด
- ควบคุมและตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าให้เป็นไปตามหลัก Visual Merchandising
- ควบคุมการทำงานพนง.และ พนักงานของร้านเช่าพื้นที่ ให้อยู่ในมาตราฐานที่กำหนด
- มีการสื่อสารข่าวสารต่าง ๆ แจ้งแก่พนง. อย่างเสม่ำเสมอต่อเนื่อง
- วางแผนพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานในด้านการบริการ และความรู้ตัวสินค้าอย่างสม่ำเสมอ

คุณสมบัติ:

1. ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ในการทำงานด้านการขาย อย่างน้อย 2- 3 ปี
3. บุคลิกภาพดี น่าเชื้อถือ
4. มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
5. ความสามารถในการวิเคราะห์ การวางแผนงาน
6. มีความรู้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารดีพอสมควร

สวัสดิการ:

- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- เงินโบนัสตามผลงาน

ประเภทงาน: งานประจำ
จำนวน: 2 คน
เพศ: ชาย/หญิง
ประสบการณ์การทำงาน: 1 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ

วิธีการสมัคร:

คุณโบ๊ท
M: 098-385-8020
E: cdgrecruitmentpy@central.co.th
www.facebook.com/cdgrecruitment
Line ID: cdgrecruitment
Line@: CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time ติดต่อ email: dsgsourcing@central.co.th
306 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร: 02-1018122
อีเมล์: dsgsourcing@central.co.th
เว็บไซต์: www.facebook.com/cdgrecruitment

แผนที่:


แผนที่ Google Map: