Central Department Store Group

ธุรกิจค้าปลีก

หัวหน้าแผนกแคชเชียร์

วันที่ลงประกาศ: 2 ปี 6 เดือน 2 สัปดาห์ 5 วัน 6 ชั่วโมง 32 นาที 2 วินาที (2016-10-05 17:36:05)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแคชเชียร์ในสาขาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
- การวางแผนการทำงานและจัดการประชุมเพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆ ให้แก่แคชเชียร์ทราบโดยทั่วถึงกัน
- ตรวจสอบการแจกถุงเงินทอนให้แก่แคชเชียร์ที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ ตรวจนับจำนวนถุงและจำนวนเงินทอน - เงินนำส่ง
- ตรวจสอบความถูกต้องของการปฎิบัติงานของแคชเชียร์
- จัดตารางการทำงานของแคชเชียร์ ภายในสาขาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ให้มีจำนวนพนักงานเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา
- ดูแลการอำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการรับชำระเงินของแคชเชียร์ และควบคุมคุณภาพการให้บริการลูกค้า

คุณสมบัติ:

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
2. ประสบการณ์ในการทำงานด้านที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
3. มีความซื่อสัตย์ และละเอียดรอบคอบ
4. มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
5. บุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ

สวัสดิการ:

- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- เงินโบนัสตามผลงาน

ประเภทงาน: งานประจำ
จำนวน: ไม่ระบุ
เพศ: ชาย/หญิง
ประสบการณ์การทำงาน: 1 ปี
เงินเดือน: ตามโครงสร้างของ

วิธีการสมัคร:

K. Teerapat
Central Silom Tower 2nd Floor
306 Silom Road, Suriyawongse,
Bangrak, Bangkok 10500
T: 02-101-8105
E-Mail : soteerapat@central.co.th
www.facebook.com/cdgrecruitment
Line ID: cdgrecruitment ติดต่อ email: dsgsourcing@central.co.th
306 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร: 02-1018122
อีเมล์: dsgsourcing@central.co.th
เว็บไซต์: www.facebook.com/cdgrecruitment

แผนที่:


แผนที่ Google Map: