Central Department Store Group

ธุรกิจค้าปลีก

หัวหน้าแผนก Operation Audit@เซ็นทรัล พัทยาบีช

วันที่ลงประกาศ: 2 ปี 1 เดือน 2 สัปดาห์ 6 วัน 11 ชั่วโมง 10 นาที 37 วินาที (2016-10-25 16:49:59)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

1.ตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนงานขายและแผนกรับ-ส่งสินค้าของสาขา
พร้อมทั้งรายงานและแสดงความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติ
งานเป็นไปตามที่แผนงานที่กำหนดและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
2.ตรวจสอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการนับสินค้าประเภทต่างๆ พร้อมทั้งราย
งานและแสดงความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อให้สต๊อกสินค้ามีความถูกต้อง
3.ร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ปัญหากรณีที่ยอดสต๊อกไม่ถูกต้อง เพื่อนำเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัยหาที่ถูกต้องเหมาสม
4.นำเสนอแนวทางในการลด Shrinkage ที่เกิดจากการขายสินค้าหรือการนับสต๊อกสินค้าผิด
5.ตรวจสอบตามผลการตรวจสอบสาขาของฝ่ายตรวจสอบภายใน
6.รายงานผลการตรวจสอบแผนกการเงินสาขาของฝ่ายการเงินกลาง
7.จัดฝึกอบรมการปฏิบัติงานให้แก่แผนก Inventory Audit สาขาเพื่อเพิ่มความรู้
และทักษะในการทำงาน

คุณสมบัติ:

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี หรืออื่นๆที่เกียวข้อง
2. มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Audit อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ด้านการเช็คสต๊อคสินค้า อย่างน้อย 1 ปี
4. มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ดี และประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้เป็นอย่างดี
5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

สวัสดิการ:

- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- เงินโบนัสตามผลงาน

ประเภทงาน: งานประจำ
จำนวน: 1 คน
เพศ: ชาย/หญิง
ประสบการณ์การทำงาน: 2 ปี
เงินเดือน: ตามโครงสร้างของ

วิธีการสมัคร:

คุณอนุชา
M: 081-371-8367
E: udanucha@Central.co.th
www.facebook.com/cdgrecruitment
Line ID: cdgrecruitment
Line@: CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time ติดต่อ email: dsgsourcing@central.co.th
306 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร: 02-1018122
อีเมล์: dsgsourcing@central.co.th
เว็บไซต์: www.facebook.com/cdgrecruitment

แผนที่:


แผนที่ Google Map: