Central Department Store Group

ธุรกิจค้าปลีก

เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (LP)@CentralWorld

วันที่ลงประกาศ: 11 เดือน 1 สัปดาห์ 2 วัน 9 ชั่วโมง 48 นาที 21 วินาที (2018-01-05 16:03:21)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

· ตรวจสอบความพร้อมและดูแลรักษาสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เช่น ป้ายจราจรต่างๆ ในลานจอดรถ และอุปกรณ์ในลานจอดรถ เป็นต้น
· ตรวจสอบอุบัติเหตุต่างๆ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาให้รับทราบ
· ควบคุมการเบิกจ่าย บัตรจอดรถ สติ๊กเกอร์ และเงินค่าจอดรถให้มีความถูกต้องและรวดเร็ว
· จัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำวันให้แก่ผู้บังคับบัญชาทราบ
· รวบรวมงานเอกสารรายงานประจำแผนก เพื่อนำเสนอให้ผู้บังคับบัญชา
· ควบคุม CCTV และระบบความปลอดภัย โดยตรวจสอบรายงานเหตุการณ์ประจำวันให้มีความถูกต้อง
· สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์
· ควบคุมมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการป้องกันการสูญเสีย โดยการตรวจสอบตามหัวข้อรายการเอกสารเรื่องการป้องกันการสูญเสีย
· ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจพบสิ่งผิดปรกติต่างๆ

คุณสมบัติ:

· สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
· มีจิตใจรักการบริการ มีมารยาท
· มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
· ความอดทน และอดกลั้นในการปฏิบัติงาน
· ความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา
· มีความเป็นผู้นำ

สวัสดิการ:

- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- ประกันสุขภาพ
- เงินโบนัสตามผลงาน
- ประกันสังคม

ประเภทงาน: งานประจำ
จำนวน: ไม่ระบุ
เพศ: ชาย/หญิง
ประสบการณ์การทำงาน: 0 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ

วิธีการสมัคร:

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ:
คุณขุน
M: 081-371-8156
E: RecruitCBD2@central.co.th
www.facebook.com/cdgrecruitment
LINE ID: cdgrecruitment
Line@: CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time ติดต่อ email: dsgsourcing@central.co.th
306 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร: 02-1018122
อีเมล์: dsgsourcing@central.co.th
เว็บไซต์: www.facebook.com/cdgrecruitment

แผนที่:


แผนที่ Google Map: