Central Department Store Group

ธุรกิจค้าปลีก

เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (LP) @เซ็นทรัล รามอินทรา

วันที่ลงประกาศ: 1 ปี 5 เดือน 4 ชั่วโมง 12 นาที 53 วินาที (2017-07-14 17:37:37)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

· ตรวจสอบความพร้อมและดูแลรักษาสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เช่น ป้ายจราจรต่างๆ ในลานจอดรถ และอุปกรณ์ในลานจอดรถ เป็นต้น
· ตรวจสอบอุบัติเหตุต่างๆ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาให้รับทราบ
· ควบคุมการเบิกจ่าย บัตรจอดรถ สติ๊กเกอร์ และเงินค่าจอดรถให้มีความถูกต้องและรวดเร็ว
· จัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำวันให้แก่ผู้บังคับบัญชาทราบ
· รวบรวมงานเอกสารรายงานประจำแผนก เพื่อนำเสนอให้ผู้บังคับบัญชา
· ควบคุม CCTV และระบบความปลอดภัย โดยตรวจสอบรายงานเหตุการณ์ประจำวันให้มีความถูกต้อง
· สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์
· ควบคุมมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการป้องกันการสูญเสีย โดยการตรวจสอบตามหัวข้อรายการเอกสารเรื่องการป้องกันการสูญเสีย
· ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจพบสิ่งผิดปรกติต่างๆ

คุณสมบัติ:

1. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
2. ตรวจดูความเรียบร้อยพื้นที่ขายของพนักงาน ในขณะปฏิบัติงานขาย
3. ดูกล้อง CCTV สอดส่องการทุจริตของพนักงาน
4. ทำงาน 6 วัน ทำงานเป็นกะได้

สวัสดิการ:

- เงินโบนัสตามผลงาน
- ประกันสุขภาพ
- สิทธิการเบิกค่าทัตกรรม
- ประกันสังค

ประเภทงาน: งานประจำ
จำนวน: ไม่จำกัด คน
เพศ: ชาย/หญิง
ประสบการณ์การทำงาน: 0 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ

วิธีการสมัคร:

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ:
คุณพัณณิภา (กิ๊บ)
สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ ห้องฝ่ายบุคคลสาขา (ESC) เซ็นทรัล รามอินทรา ชั้น 3
M: 092-261-6202
E: recruitbkknorth2@central.co.th
www.facebook.com/cdgrecruitment
Line ID: cdgrecruitment
Line@: CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time 306 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร: 02-1018122
อีเมล์: dsgsourcing@central.co.th
เว็บไซต์: www.facebook.com/cdgrecruitment

แผนที่:


แผนที่ Google Map: