Central Department Store Group

ธุรกิจค้าปลีก

เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (LP) @โรบินสัน แฟชั่นไอส์แลนด์

วันที่ลงประกาศ: 1 ปี 2 วัน 12 ชั่วโมง 17 นาที 2 วินาที (2017-12-12 15:38:50)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

·     ตรวจสอบความพร้อมและดูแลรักษาสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เช่น ป้ายจราจรต่างๆ ในลานจอดรถ และอุปกรณ์ในลานจอดรถ เป็นต้น
·      ตรวจสอบอุบัติเหตุต่างๆ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาให้รับทราบ
·      ควบคุมการเบิกจ่าย บัตรจอดรถ สติ๊กเกอร์ และเงินค่าจอดรถให้มีความถูกต้องและรวดเร็ว
·      จัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำวันให้แก่ผู้บังคับบัญชาทราบ
·     รวบรวมงานเอกสารรายงานประจำแผนก เพื่อนำเสนอให้ผู้บังคับบัญชา
·     ควบคุม CCTV และระบบความปลอดภัย โดยตรวจสอบรายงานเหตุการณ์ประจำวันให้มีความถูกต้อง
·     สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์
·     ควบคุมมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการป้องกันการสูญเสีย โดยการตรวจสอบตามหัวข้อรายการเอกสารเรื่องการป้องกันการสูญเสีย
·      ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจพบสิ่งผิดปรกติต่างๆ

คุณสมบัติ:

- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
- ตรวจดูความเรียบร้อยพื้นที่ขายของพนักงาน ในขณะปฏิบัติงานขาย
- ดูกล้อง CCTV สอดส่องการทุจริตของพนักงาน
- ทำงาน 6 วัน ทำงานเป็นกะได้

สวัสดิการ:

- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- เงินโบนัสตามผลงาน

ประเภทงาน: งานประจำ
จำนวน: 5 คน
เพศ: ชาย/หญิง
ประสบการณ์การทำงาน: 0 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ

วิธีการสมัคร:

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
คุณแบงค์
M: 092-845-9967
E: recruitbkknorth1@central.co.th
หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่ ห้อง ESC (ฝ่ายบุคคล) โรบินสัน แฟชั่น ไอส์แลนด์ ชั้น B
www.facebook.com/cdgrecruitment
Line ID: cdgrecruitment
Line@: CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time ติดต่อ email: dsgsourcing@central.co.th
306 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร: 02-1018122
อีเมล์: dsgsourcing@central.co.th
เว็บไซต์: www.facebook.com/cdgrecruitment

แผนที่:


แผนที่ Google Map: