Central Department Store Group

ธุรกิจค้าปลีก

เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (LP)@เซ็นทรัล ชิดลม | เอ็มบาสซี

วันที่ลงประกาศ: 1 ปี 4 เดือน 5 วัน 5 ชั่วโมง 34 วินาที (2017-08-08 16:53:57)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

ควบคุมและตรวจสอบระบบความปลอดภัยให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานอยู่เสมอ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจพบสิ่งผิดปกติต่างๆ

คุณสมบัติ:

1. อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
3. เพศชายและหญิง
4. ไม่ต้องมีประสบการณ์
5. มีใจรักบริการ ขยัน อดทน
6. สามารถเข้างานเป็นกะได้

สวัสดิการ:

- ประกันสุขภาพ
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- ประกันสังคม
- เงินโบนัสตามผลงาน

ประเภทงาน: งานประจำ
จำนวน: ไม่จำกัด คน
เพศ: ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน: 0 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ

วิธีการสมัคร:

K.ธัญ
M: 094-971-3293
E: recruitcbd1@central.co.th
www.facebook.com/cdgrecruitment
Line ID: cdgrecruitment
Line@: CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time 306 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร: 02-1018122
อีเมล์: dsgsourcing@central.co.th
เว็บไซต์: www.facebook.com/cdgrecruitment

แผนที่:


แผนที่ Google Map: