Central Department Store Group

ธุรกิจค้าปลีก

เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (LP)@เซ็นทรัล เอ็มบาสซี

วันที่ลงประกาศ: 1 ปี 1 สัปดาห์ 5 วัน 15 ชั่วโมง 19 นาที 19 วินาที (2017-11-28 10:32:06)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

ควบคุมและตรวจสอบระบบความปลอดภัยให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานอยู่เสมอ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจพบสิ่งผิดปกติต่างๆ

คุณสมบัติ:

- อายุ 18 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- เพศชายและหญิง
- ไม่ต้องมีประสบการณ์
- มีใจรักบริการ ขยัน อดทน
- สามารถเข้างานเป็นกะได้

สวัสดิการ:

- เงินโบนัสตามผลงาน
- ประกันสุขภาพ
- สิทธิการเบิกค่าทัตกรรม
- ประกันสังคม

ประเภทงาน: งานประจำ
จำนวน: 20 คน
เพศ: ชาย/หญิง
ประสบการณ์การทำงาน: 0 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ

วิธีการสมัคร:

K.บอย
M: 094-416-9333
k.ขุน
M: 081-371-8156
E: CDGRecruitmentNewStoreSetup@central.co.th
www.facebook.com/cdgrecruitment
Line ID: cdgrecruitment
Line@: CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time ติดต่อ email: dsgsourcing@central.co.th
306 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร: 02-1018122
อีเมล์: dsgsourcing@central.co.th
เว็บไซต์: www.facebook.com/cdgrecruitment

แผนที่:


แผนที่ Google Map: