Central Department Store Group

ธุรกิจค้าปลีก

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนา@โรบินสัน นครศรีธรรมราช

วันที่ลงประกาศ: 1 ปี 5 เดือน 3 วัน 10 ชั่วโมง 25 นาที 25 วินาที (2017-07-14 17:34:32)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

1. พัฒนาแผนการอบรม จัดทำคู่มือ และติดตามผลการอบรมสำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ
2. จัดการอบรมให้กับพนักงาน,ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. สร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับพนักงาน
4. สรุปและติดตามผลหลังจากทำการฝึกอบรม

คุณสมบัติ:

1. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
2. อายุระหว่าง 23 - 33 ปี
3. มีประสบการณ์ในการฝึกอบรม 1-2 ปี
4. มีทักษะการนำเสนอ และถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี
5. มีบุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ
6. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ word, excel เป็นอย่างดี
7. มีความยืดหยุ่นในการทำงาน,สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

สวัสดิการ:

- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- เงินโบนัสตามผลงาน

ประเภทงาน: งานประจำ
จำนวน: 1 คน
เพศ: ชาย/หญิง
ประสบการณ์การทำงาน: 1 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ

วิธีการสมัคร:

K. ภคมน
M: 095-337-4595
E: CDGRecruitmentSouthern@central.co.th
www.facebook.com/cdgrecruitment
Line ID: cdgrecruitment
Line@: CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time ติดต่อ email: dsgsourcing@central.co.th
306 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร: 02-1018122
อีเมล์: dsgsourcing@central.co.th
เว็บไซต์: www.facebook.com/cdgrecruitment

แผนที่:


แผนที่ Google Map: