Central Department Store Group

ธุรกิจค้าปลีก

เจ้าหน้าที่เงินด่วน (Western Union)@Central EsatVille

วันที่ลงประกาศ: 2 ปี 1 เดือน 3 สัปดาห์ 4 วัน 11 ชั่วโมง 39 นาที 48 วินาที (2016-10-17 10:13:28)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

• ให้บริการส่งเงินด่วนไปยังต่างประเทศ และทำการจ่ายเงินที่ได้รับการส่งมาจากที่อื่นให้แก่ลูกค้าที่มารับเงินให้ตรงตามระเบียบการจ่ายเงินแก่ลูกค้าด้วยบริการรวดเร็วและประทับใจ
• จัดเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ลูกค้า รวมทั้งการเบิกเงินมาสำรองการจ่ายแก่ลูกค้าตามความเหมาะสมจากฝ่ายการเงิน เพื่อมาเตรียมไว้บริการลูกค้า
• จัดทำและจัดส่งเอกสารรายงานต่างๆ จากการทำ Transactions ให้แก่สำนักงานใหญ่ เพื่อให้การบริการ
• รับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

คุณสมบัติ:

- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
- มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
- มีจิตใจรักการบริการ
- มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

สวัสดิการ:

- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- เงินโบนัสตามผลงาน
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

ประเภทงาน: งานประจำ
จำนวน: หลาย คน
เพศ: ชาย/หญิง
ประสบการณ์การทำงาน: 0 ปี
เงินเดือน: ตามโครงสร้างของ

วิธีการสมัคร:

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ:
คุณเบนซ์
M: 092-261-6457
E: recruitbkknorth1@central.co.th
www.facebook.com/cdgrecruitment
https://twitter.com/cdgrecruit
Line ID: cdgrecruitment
Line@: CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time ติดต่อ email: dsgsourcing@central.co.th
306 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร: 02-1018122
อีเมล์: dsgsourcing@central.co.th
เว็บไซต์: www.facebook.com/cdgrecruitment

แผนที่:


แผนที่ Google Map: