Central Department Store Group

ธุรกิจค้าปลีก

เจ้าหน้าที่ Translator (ภาษาจีน-อังกฤษ)@เซ็นทรัล พัทยา บีช

วันที่ลงประกาศ: 1 ปี 2 เดือน 5 วัน 10 ชั่วโมง 27 นาที 42 วินาที (2017-10-10 17:31:31)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

- สื่อสารกับลูกค้าโดยเฉพาะชาวต่างประเทศเพื่อสนับสนุนพนักงานขายในการนำเสนอการขายได้
อย่างมีประสิทธิ4าพ รวมทั้งสามารถบริการขายสินค้าแก่ลูกค้า ในกรณีที่ไม่มีพนักงานขายประจำพื้นที่ขาย
- ศึกษาความรู้ในตัวสินค้าเพื่อสามารถแนะนำสินค้าและขายสินค้าต่อเนื่องแก่ลูกค้าได้ และแนะนำรายการส่ง
เสริมการขาย และการบริการต่างๆที่มีในสาขา เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสนใจและใช้บริการ
- บันทึกเหตุการณ์ ข้อมูลสินค้าที่ลูกค้าถามถึงแต่ไม่มีจำหน่าย หรือปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน
และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ:

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนได้ดี โดยมีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐาน
- บุคลิกดี แต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย
- มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

สวัสดิการ:

- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันสังคม
- เงินโบนัสตามผลงาน

ประเภทงาน: งานประจำ
จำนวน: 3 คน
เพศ: ชาย/หญิง
ประสบการณ์การทำงาน: 0 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ

วิธีการสมัคร:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณโบ๊ท
M: 098-3858020
E: cdgrecruitmentpy@central.co.th
www.facebook.com/cdgrecruitment
Line ID: cdgrecruitment
Line@: CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time
ติดต่อ email: dsgsourcing@central.co.th
306 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร: 02-1018122
อีเมล์: dsgsourcing@central.co.th
เว็บไซต์: www.facebook.com/cdgrecruitment

แผนที่:


แผนที่ Google Map: