Central Department Store Group

ธุรกิจค้าปลีก

เจ้าหน้าที่ English - Chinese Translator@เซ็นทรัล ภูเก็ต

วันที่ลงประกาศ: 1 ปี 8 เดือน 2 สัปดาห์ 3 วัน 7 ชั่วโมง 25 นาที 41 วินาที (2017-03-28 18:30:28)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

สื่อสารกับลูกค้าโดยเฉพาะชาวต่างประเทศเพื่อสนับสนุนพนักงานขายในการนำเสนอการขายได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ รวมทั้งสามารถบริการขายสินค้าแก่ลูกค้า ในกรณีที่ไม่มีพนักงานขายประจำพื้นที่ขาย, ศึกษาความรู้ในตัวสินค้าเพื่อสามารถแนะนำสินค้าและขายสินค้าต่อเนื่องแก่ลูกค้าได้ และแนะนำรายการส่งเสริมการขาย และการบริการต่างๆที่มีในสาขา เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสนใจและใช้บริการ , ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตั้งของแผนก และจุดบริการต่างๆ แก่ลูกค้าได้ถูกต้อง รวมถึงการบริการด้านการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับลูกค้าต่างชาติ เช่น ดำเนินการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ และปรับราคาสินค้าที่ติดป้ายราคาไม่ถูกต้อง ประสานงานการให้ส่วนลดในการซื้อสินค้ากับลูกค้า บันทึกเหตุการณ์ ข้อมูลสินค้าที่ลูกค้าถามถึงแต่ไม่มีจำหน่าย หรือปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ:

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
- สามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนได้ โดยมีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐาน ( HSK ระดับ 5 และ Toeic 550 ขึ้นไป )
- บุคลิกดี แต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย
- สามารถรับผิดชอบงานได้ด้วยตนเอง
- มีความสามารถในการสื่อสาร
- มีความอดทน อดกลั้น และควบคุมอารมณ์ได้ดี
- มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

สวัสดิการ:

- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- เงินโบนัสตามผลงาน

ประเภทงาน: งานประจำ
จำนวน: ไม่ระบุ
เพศ: ชาย/หญิง
ประสบการณ์การทำงาน: 0 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ

วิธีการสมัคร:

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ:
M: 081-849-9271
E: CDGRecruitmentSouthern@central.co.th
www.facebook.com/cdgrecruitment
Line ID: cdgrecruitment
Line@: CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time 306 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร: 02-1018122
อีเมล์: dsgsourcing@central.co.th
เว็บไซต์: www.facebook.com/cdgrecruitment

แผนที่:


แผนที่ Google Map: