Central Department Store Group

ธุรกิจค้าปลีก

เจ้าหน้าที่ English - Chinese Translator@โรบินสัน สุราษฎร์ธานี

วันที่ลงประกาศ: 1 ปี 4 เดือน 2 สัปดาห์ 2 วัน 12 ชั่วโมง 32 นาที 29 วินาที (2017-07-27 13:22:51)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

- สื่อสารกับลูกค้าโดยเฉพาะชาวต่างประเทศเพื่อสนับสนุนพนักงานขายในการนำเสนอการขายได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ รวมทั้งสามารถบริการขายสินค้าแก่ลูกค้า
- ศึกษาความรู้ในตัวสินค้าเพื่อสามารถแนะนำสินค้าและขายสินค้าต่อเนื่องแก่ลูกค้าได้ และแนะนำรายการส่งเสริมการขายให้แก่ลูกค้าชาวต่างชาติ
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตั้งของแผนก และจุดบริการต่างๆ แก่ลูกค้าได้ถูกต้อง รวมถึงการบริการด้านการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับลูกค้าต่างชาติ
- บันทึกเหตุการณ์ ข้อมูลสินค้าที่ลูกค้าถามถึงแต่ไม่มีจำหน่าย หรือปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ:

1. จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
2. สามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนได้ โดยมีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐาน ( HSK ระดับ 5 และ Toeic 650 ขึ้นไป )
3. บุคลิกดี แต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย
4. สามารถรับผิดชอบงานได้ด้วยตนเอง, มีไหวพริบสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้,ควบคุมอารมณ์ได้ดี

สวัสดิการ:

- ประกันสังคม
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- เงินโบนัสตามผลงาน
- ประกันสุขภาพ

ประเภทงาน: งานประจำ
จำนวน: 1 คน
เพศ: ชาย/หญิง
ประสบการณ์การทำงาน: 0 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ

วิธีการสมัคร:

K. ภคมน
M: 095-337-4595
E: cdgrecruitmentsouthern@central.co.th
หรือสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ห้องฝ่ายบุคคล (ESC)
โรบินสัน สุราษฎร์ฯ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 17.00 น.
www.facebook.com/cdgrecruitment
Line ID: cdgrecruitment
Line@: CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time 306 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร: 02-1018122
อีเมล์: dsgsourcing@central.co.th
เว็บไซต์: www.facebook.com/cdgrecruitment

แผนที่:


แผนที่ Google Map: