Central Department Store Group

ธุรกิจค้าปลีก

Department Merchandising Manager | หัวหน้าแผนกบริหารสินค้า

วันที่ลงประกาศ: 10 เดือน 4 สัปดาห์ 1 วัน 3 ชั่วโมง 25 นาที 17 วินาที (2018-01-16 18:28:32)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

- สั่งสินค้าผ่านระบบ JDA ทั้งผ่านระบบอัตโนมัติ (ASR PO) และผ่านระบบ Manual PO เพื่อเติมให้สินค้ามีปริมาณเหมาะสมและเกิดยอดขายสูงสุด
- ประสานงานกับร้านค้า และแผนกขายในการทำคืนสินค้าขายช้า (Non-Move) และสินค้าที่มีปริมาณมากเกินไป (Over Stock)
- สั่งโอนสินค้าจากคลัง เพื่อเติมสินค้า ผ่านระบบ JDA ทั้งผ่านระบบอัตโนมัติ และระบบ Manual
- ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อในการบริหารสินค้า
- ประสานงานกับหัวหน้าแผนกขายในการบริหารสินค้าขายช้า
- ประสานงานกับร้านค้าในการบริหารสินค้าที่มีจำหน่ายภายในห้าง
- ร่วมกับหัวหน้าแผนกขายในการวิเคราะห์สินค้าขายดี และประสานงานเจรจาให้มีสินค้าเหล่านี้เพียงพอ
- ประสานงานกับร้านค้าในการเตรียมการและการจัดรายการสั่งเสริมการขายต่างๆ
- จัดทำข้อมูลสินค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์และให้ข้อมูลกับผู้บังคับบัญชา เช่น คุณภาพสต๊อก ปริมาณสินค้า สินค้าขายดี-ขายไม่ดี และดำเนิการพัฒนาให้เกิดยอกขายสูงสุด
- แก้ไขปัญหาด้านยอดขายตามที่ทราบจากการตรวจสอบข้อมูล และตามที่ได้รับแจ้งจากผู้จัดการกลุ่มสินค้า และหัวหน้าแผนกขาย

คุณสมบัติ:

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงานธุรกิจคาปลีกอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษระดับพอใช้
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี เช่น Excel, Word และ PowerPoint
- มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง การคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
- มีความสามารถในการติดต่อประสานงานทั้งภายใน และนอกองค์กร

สวัสดิการ:

- ประกันสุขภาพ
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- ประกันสังคม
- เงินโบนัสตามผลงาน

ประเภทงาน: งานประจำ
จำนวน: 10 คน
เพศ: ชาย/หญิง
ประสบการณ์การทำงาน: 1 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ

วิธีการสมัคร:

K. Wirasith Somgiat
Central Silom Tower 2nd Floor
306 Silom Road, Suriyawongse,
Bangrak, Bangkok 10500
E: SoWirasith@central.co.th
T: 02-101-8105
www.facebook.com/cdgrecruitment
Line ID: cdgrecruitment
Line@: CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time ติดต่อ email: dsgsourcing@central.co.th
306 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร: 02-1018122
อีเมล์: dsgsourcing@central.co.th
เว็บไซต์: www.facebook.com/cdgrecruitment

แผนที่:


แผนที่ Google Map: