Central Department Store Group

ธุรกิจค้าปลีก

Personal Shopper & Customer Service Division Manager@Central Chidlom

วันที่ลงประกาศ: 1 ปี 5 เดือน 4 สัปดาห์ 1 วัน 15 ชั่วโมง 24 นาที 42 วินาที (2017-06-14 10:27:09)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

- กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานและการให้บริการของพนักงานให้ถูกต้องตามขั้นตอนและมาตรฐาน
- วางแผน และพัฒนาการสอนงาน และให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
- ประสานงานกับทุกแผนกและทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหา และร่วมกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อการให้การบริการลูกค้าที่เป็นเลิศและต่อเนื่องทันเหตุการณ์
- สื่อสารข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงาน กิจกรรมและการส่งเสริมการขาย เพื่อให้พนักงานสามารถให้ข้อมูลและแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
- ควบคุมดูแลข้อร้องเรียน ชมเชย รวมถึงข้อแนะนำจากลูกค้าผ่านทางช่องทางต่างๆ อาทิ โทรศัทพ์, ใบคำร้อง, อีเมลล์, จดหมาย และช่องทางสังคมออนไลน์ต่างๆ และประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการแก้ไข ปรับปรุง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
- จัดสรรตารางเวลาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสม
- ดูแลรับผิดชอบลูกค้าสมาชิกที่เข้ามาใช้บริการ
- บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าสมาชิกทุกท่าน เพื่อสร้างความประทับใจ
- วิเคราะห์และดำเนินแนวทางบริหารจัดการ รายงานสถิติการใช้บริการด้านต่างๆ ของหน่วยงาน รวมถึง ควบคุมการจัดทำและจัดส่งเอกสารรายงานต่างๆ ตามที่กำหนด

คุณสมบัติ:

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริการ 3-5 ปีขึ้นไป
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- บุคลิกดี แต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่นๆ
- มีความเป็นผู้นำ และมีความรับผิดชอบสูง
- มีความสามารถในการสื่อสารที่ดีเยี่ยม
- มีความอดทน อดกลั้น และควบคุมอารมณ์ได้ดี
- มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- มีความชื่นชอบในการเลือกซื้อสินค้า นำสมัย มีความรู้รอบตัว รู้จักเทรนด์ต่างๆ
- มีทักษะทางด้านการขายและโน้มน้าวใจลูกค้าได้เป็นอย่างดี
- มีความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าในลูกค้าทุกระดับ
- เชี่ยวชาญในการใช้ช่องทางต่างๆ ใน Social Media เพื่อเข้าถึงการช้อปปิ้งสินค้าและบริการ

สวัสดิการ:

- ประกันสังคม
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- เงินโบนัสตามผลงาน
- ประกันสุขภาพ

ประเภทงาน: งานประจำ
จำนวน: 1 คน
เพศ: ชาย/หญิง
ประสบการณ์การทำงาน: 0 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ

วิธีการสมัคร:

K. Wattanachai Chaiwong
T:02-101-8102
E:chwattanachai@central.co.th
Central Silom Tower 2nd Floor
306 Silom Road, Suriyawongse,
Bangrak, Bangkok 10500
www.facebook.com/cdgrecruitment
Line ID: cdgrecruitment
Line@: CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time 306 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร: 02-1018122
อีเมล์: dsgsourcing@central.co.th
เว็บไซต์: www.facebook.com/cdgrecruitment

แผนที่:


แผนที่ Google Map: