Central Department Store Group

ธุรกิจค้าปลีก

Service Supervisor@Central Embassy (BTS เพลินจิต)

วันที่ลงประกาศ: 10 เดือน 4 สัปดาห์ 1 วัน 4 ชั่วโมง 44 นาที 49 วินาที (2018-01-16 17:09:38)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

ด้านการบริการ
- ตรวจเช็คจำนวนพนักงานที่เข้าเวรให้ครบตามตารางการทำงานที่กำหนดไว้
- ตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องมือด้านบริการ (เมนู ช้อน ส้อม แก้ว และอื่นๆ) ให้พอเพียงต่อการบริการ
- ตรวจสอบโต๊ะจองที่อยู่ในส่วนบริการของตนเอง
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

ด้านการปฏิบัติงาน
- ตรวจเช็คความสะอาดในพื้นที่ โต๊ะบริการ รวมถึงเครื่องมือด้านบริการให้เป็นไปตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ 
- ตรวจเช็ครายการอาหารหรือเครื่องดื่มที่สั่ง ให้ถูกต้องตามที่ลูกค้าสั่ง
- ให้บริการด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง
- ช่วยในด้านการฝึกอบรมพนักงานในส่วนการบริการ ความรู้ด้านอาหาร เครื่องดื่ม และ Up Selling
- ตรวจเช็คใบเสร็จรับเงินก่อนส่งให้ลูกค้า
- เพิ่มยอดขายโดยการ Up Selling
- คุ้นเคยและเข้าใจอาหารและเครื่องดื่มที่บริการรวมถึงราคาเป็นอย่างดี
- ร่วมตรวจเช็คสต๊อกอุปกรณ์ เครื่องมือด้านบริการและสินค้าทุก ๆ สิ้นเดือน
- ควบคุมการจัดเตรียมความพร้อมก่อนและหลังปิดห้องอาหาร

คุณสมบัติ:

- อายุ - ไม่จำกัดอายุ
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาใดก็ได้
- เพศชายและหญิง
- มีความเป็นผู้นำ และมีความกระตือรือร้น
- มีประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านงานบริการ/ การโรงแรม ในตำแหน่ง Service Supervisor หรือสูงกว่า

สวัสดิการ:

- เงินโบนัสตามผลงาน
- ประกันสุขภาพ
- สิทธิการเบิกค่าทัตกรรม
- ประกันสังคม

ประเภทงาน: งานประจำ
จำนวน: ไม่จำกัด คน
เพศ: ชาย/หญิง
ประสบการณ์การทำงาน: 0 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ

วิธีการสมัคร:

สนใจสมัครงานโปรดติดต่อ:
K.ชลชัย
T: 02-101-8109 หรือ 089-844-4730
E: tasanicha@central.co.th
www.facebook.com/cdgrecruitment
Line ID: cdgrecruitment
Line@: CDGRecruitment Full Time, CDGRecruitment Part Time 306 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร: 02-1018122
อีเมล์: dsgsourcing@central.co.th
เว็บไซต์: www.facebook.com/cdgrecruitment

แผนที่:


แผนที่ Google Map: