ข้อมูลบริษัท บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของประเทศไทย

บริษัทฯ ได้สร้างสรรค์รูปแบบผลิตภัณฑ์ประกันแบบแปลกใหม่และครบถ้วน เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้ารายบุคคลและองค์กร อันได้แก่ แบบประกันภัยคุ้มครองตลอดชีพ แบบประกันภัยเพื่อการสะสมทรัพย์และเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลาน แบบประกันภัยคุ้มครองอุบัติเหตุ แบบประกันภัยคุ้มครองสุขภาพ และแบบประกันภัยเพื่อสวัสดิการพนักงาน

ปัจจุบันเป็นผู้นำการตลาดติดอันดับหนึ่งในสิบบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในด้านเบี้ยรับปีแรกและเบี้ยประกันภัยรับรวม บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือกรมธรรม์ทั่วประเทศกว่า 600,000 ราย และดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมานานกว่า 60 ปี

898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 2 โซนบี(ชั้นลอย) ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร: 02-305-7466
www.azay.co.th

แผนที่

ตำแหน่งงาน 6 ตำแหน่ง

1
ไม่ระบุ

General Payment

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

•Provide advice and guidance to team in managing payment requisition forms •Collect and check the accuracy of payment requisition form to perform pay...

1
ไม่ระบุ

HRIS Admin Support (สัญญาจ้างรายปี)

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

1. ตรวจสอบข้อมูลพนักงานและอัพเดทให้เป็นปัจจุบัน 2. ทำรายงานข้อมูลพนักงาน 3. ประสานงานกับผู้ดูแลลระบบ HRIS ...

ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ธุรการ (Staff-Operations)

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

- ส่งออกกรมธรรม์ในแต่ละช่องทางการขายทั่วประเทศ - ช่วยประสานงาน Confirm การออกกรมธรรม์ให้กับแต่ละช่องทางจัดจำหน่าย - ตรวจสอบ ความถูกต้องของกรมธรรม์ ...

ไม่ระบุ

นักศึกษาฝึกงาน

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

1. ติดต่อประสานงานภายในองค์กร 2. ดูแลงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3. งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย...

ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่/หัวหน้างานพิจารณาสินไหม (Staff / Supervisor - Claim Assessor)

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

หน้าที่ความรับผิดชอบ • ช่วยเหลือและให้การสนับสนุนทีมในการจัดการข้อร้องเรียนจากโรงพยาบาล • ตรวจสอบข้อมูลจากเอกสารข้อร้องเรียนและการบันทึกลงในระบบ • ...

2
ไม่ระบุ

Mobile Developer / UI - UX Designer

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

Mobile Developer Application Analysis and Design, collaboration with Business Analyst during requirements gathering and preparation of technical d...