ข้อมูลบริษัท สยามแอม ทราเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด

บริษัท สยามแอม ทราเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด

บริษัท สยามแอม ทราเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด เป็นบริษัทที่เปิดกิจการทางด้านการนำเที่ยวและได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสมาคมการท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) ดังนั้นท่านจึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ ด้วยมาตรฐานที่ดีเยี่ยม การดำเนินการของบริษัทสามารถให้บริการนำเที่ยวได้ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยและทั่วโลกอีกทั้งสามารถให้บริการนำเที่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวต่างขาติที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทย ในด้านการบริการบริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว (ททท. สทน.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับสนับสนุนบริษัทนำเที่ยวในรูปแบบต่างๆและบริษัทยังได้ยึดนโยบายความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องต่างๆซึ่งช่วยให้การให้บริการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีคุณภาพความจริงใจต่อลูกค้าและคุณภาพในการให้บริการเป็นนโยบายหลักที่เราให้ความสำคัญและยึดถือมาโดยตลอดส่งผลให้การดำเนินการของบริษัท ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

5/71 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร: 0816284520 / 021836124
www.Siamamtour.com

แผนที่

ตำแหน่งงาน 3 ตำแหน่ง

ไม่ระบุ

ประสานงานทั่วไป

บริษัท สยามแอม ทราเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด

- ประสานงาน - จำทำเอกสาร - ออกภาคสนาม ...

หลายตำแหน่ง
ไม่ระบุ

Tour Operation ในประเทศ,ต่างประเทศ

บริษัท สยามแอม ทราเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด

- พนักงานดำเนินงาน กรุ๊ปในประเทศ,กรุ๊ปต่างประเทศ - จองตั๋วเครื่องบิน - จองห้องพักโรงแรม - จองร้านอาหาร - จองรถ ...

หลายตำแหน่ง
ไม่ระบุ