ข้อมูลบริษัท สามัคยานุสรณ์ กรุ๊ป จำกัด

บริษัท สามัคยานุสรณ์ กรุ๊ป จำกัด

-ขายสินค้า อุปโภค-บริโภค
-ขายปลีก-ส่ง

บริษัท สามัคยานุสรณ์ กรุ๊ป จำกัด บางบัวทอง นนทบุรี 11110
โทร: 080-9779957

ตำแหน่งงาน 1 ตำแหน่ง

2
10000 - 15000

สมัคร-สัมภาษณ์งาน-แจ้งผลทันที เจ้าหน้าที่การเงิน/บัญชี-ธุรการ

บริษัท สามัคยานุสรณ์ กรุ๊ป จำกัด

บันทึกบัญชี วางบิล-จัดทำใบสำคัญรับ-จ่าย-ติดตามลูกหนี้-บันทึกรายได้รับ-จ่าย...