ข้อมูลบริษัท อินโด คอนสตรัคชั่น ภูเก็ต จำกัด

บริษัท อินโด คอนสตรัคชั่น ภูเก็ต จำกัด

บริษัทดำเนินกิจการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร และตกแต่งภายใน

28/13 หมู่10 ต.ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83130
โทร: 076-381895
www.construction-thailand.com

ตำแหน่งงาน 4 ตำแหน่ง

2
ไม่ระบุ

พนักงานเขียนแบบ

บริษัท อินโด คอนสตรัคชั่น ภูเก็ต จำกัด

เขียนแบบประจำสำนักงาน หรือ โครงการ...

2
ไม่ระบุ