ข้อมูลบริษัท เคพี ออดิท จำกัด

บริษัท เคพี ออดิท จำกัด

บริการจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี และให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร รวมทั้งให้บริการจัดหาบุคคลากร

90/43 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง พระประแดง สมุทรปราการ 10130
โทร: 024626168-9
www.kpaudit.co.th

แผนที่ Google Map:

ตำแหน่งงาน 4 ตำแหน่ง

3
ไม่ระบุ

พนักงานบันทึกข้อมูล

บริษัท เคพี ออดิท จำกัด

บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับศิลปินนักร้องของค่ายเพลง ระยะเวลาปฏิบัติงาน 2 เดือน...

2
ไม่ระบุ

พนักงานบัญชี และผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

บริษัท เคพี ออดิท จำกัด

- จัดทำบัญชีและแบบแสดงรายการภาษีเงินได้รายเดือนให้แก่ลูกค้า วางแผนภาษีอากร จัดทำงบการเงิน และแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี - ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วย...

1
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ดูแลนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

บริษัท เคพี ออดิท จำกัด

- จัดทำเอกสารจ่ายชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่ารปภ เป็นต้น และรับชำระค่าบำรุงฯ - ประสานงานกับสมาชิกเกี่ยวกับการขออน...

2
ไม่ระบุ

ครูสอนพิเศษ

บริษัท เคพี ออดิท จำกัด

ดูแลการบ้านช่วงเย็นวันละ 2 ชม. และทบทวนเนื้อหาในบทเรียน (ตามวิชาที่ถนัดและเวลาที่สะดวก)...