ข้อมูลบริษัท Central Department Store Group

Central Department Store Group

ธุรกิจค้าปลีก

306 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร: 02-1018122
www.facebook.com/cdgrecruitment

แผนที่:

แผนที่ Google Map:

ตำแหน่งงาน 273 ตำแหน่ง

ไม่ระบุ

ช่างซ่อมบำรุงงานระบบประกอบอาคาร@โรบินสัน ซีคอน บางแค

Central Department Store Group

ดูแลด้านระบบงานไฟฟ้า, ประปา, แอร์, โทรศัพท์...

ไม่ระบุ

แคชเชียร์ | พนักงานขาย@โรบินสัน ซีคอน บางแค

Central Department Store Group

- ขายสินค้าให้ได้เป็นไปตามเป้าหมายของสาขา - รับชำระค่าสินค้าและบริการ ...

1
ไม่ระบุ

Data Analysis Department Manager@JTC, Silom

Central Department Store Group

1. วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนก โดยใช้โปรแกรม Excel, Access ได้เป็นอย่างดี 2. สามารถใช้โปรแกรม Oracle BI ( เป็นโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค...

2
ตามโครงสร้างของ

เจ้าหน้าที่ธุรการสาขา@เซ็นทรัล เวสต์เกต

Central Department Store Group

• ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานเอกสาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้จัดการสำนักงาน • ปฏิบัติงานด้านธุรการ งานเ...

1
ไม่ระบุ

ผู้จัดการแผนกสืบสวนสอบสวน@JTC Tower Silom

Central Department Store Group

1. วางแผนและดำเนินการสืบสวนสอบสวน 2. ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งความดำเนินคดีผู้กระทำความผิด รวมถึงติดตามผลการดำเนินการของคดีความ 3. วิเคราะ...

ไม่ระบุ

Admin@Central Chidlom

Central Department Store Group

• ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆให้กับทางทีมจัดซื้อ • วิเคราะห์ และจัดทำรายงาน เอกสารต่างๆให้กับทีม • Support Team ...

10
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (LP)@เซ็นทรัล สีลม คอมเพล็กซ์ | อาคาร JTC

Central Department Store Group

- ตรวจดูความเรียบร้อยพื้นที่ขายของพนักงาน ในขณะปฏิบัติงานขาย - ดูกล้อง CCTV สอดส่องการทุจริตของพนักงาน ...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

เลขานุการผู้บริหาร@โรบินสัน มหาชัย

Central Department Store Group

1.รับผิดชอบงานเลขานุการ ดูแลตารางนัดหมายและจดหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บังคับบัญชา 2.ควบคุม ดูแล การรวบรวมและจัดทำเอกสาร เพื่อให้การดำเนินง...

1
ไม่ระบุ

พนักงาน VM & Display@โรบินสัน ฉะเชิงเทรา

Central Department Store Group

1. ตกแต่งจุดดิสเพลย์, พื้นที่โปรโมชั่น และการจัดโชว์สินค้า VM ภายในสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2.ดูแลรับผิดชอบในการจัดสต็อกดิสเพลย์ให้เป็นระเบี...

ไม่จำกัด
ตามโครงสร้างของ

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้าและแคชเชียร์@โรบินสัน กำแพงเพชร

Central Department Store Group

1. ดูแลการรับชำระค่าสินค้าให้มีความรวดเร็ว,ถูกต้องแม่นยำ 2. ดูแลการรับชำระค่าบริการให้มีความรวดเร็ว, ถูกต้องแม่นยำ 3. ดูแลพนักงานของแผนกให้ข้อมูลข่...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

พนักงานขาย@เซ็นทรัล อีสต์วิลล์

Central Department Store Group

- ขายสินค้าให้ได้เป็นไปตามเป้าหมายของสาขา - รับชำระค่าสินค้าและบริการ...

2
ไม่ระบุ

ช่างซ่อมบำรุง@โรบินสัน สุราษฎร์ธานี

Central Department Store Group

ดูแลด้านระบบงานไฟฟ้า, อาคาร, ประปา, แอร์, โทรศัพท์ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...

2
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (LP)@เซ็นทรัล พัทยา บีช

Central Department Store Group

- ควบคุมมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการป้องกันการสูญเสีย โดยการตรวจสอบตามหัวข้อรายการเอกสาร เรื่องการป้องกันการสูญเสีย - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่...

1
ตามโครงสร้างของ

พนักงาน VM & Display @โรบินสัน ฉะเชิงเทรา

Central Department Store Group

1. ตกแต่งจุดดิสเพลย์, พื้นที่โปรโมชั่น และการจัดโชว์สินค้า VM ภายในสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2. ดูแลรับผิดชอบในการจัดสต็อกดิสเพลย์ให้เป็นระเบี...

ไม่ระบุ

Customer Service Staff @Central Embassy | Central Chidlom

Central Department Store Group

• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสาขา เพื่อในการให้บริการลูกค้า • จัดเตรียมและดูแลความพร้อมของอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ...

ไม่ระบุ

พนักงานรับโทรศัพท์(Operator)@Central Embassy

Central Department Store Group

- ให้บริการในการรับ-โอนโทรศัพท์จากภายนอกและภายในสาขาเอง รวมทั้งบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ - ให้บริการตอบคำถามต่างๆ เช่น ข้อมูลด้านการจัดรายการส่งเสริมการ...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (LP)@เซ็นทรัล ชิดลม | เอ็มบาสซี

Central Department Store Group

ควบคุมและตรวจสอบระบบความปลอดภัยให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานอยู่เสมอ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจพบสิ่งผิดปกติต่างๆ...

ไม่ระบุ

พนักงานขับรถยนต์ (Valet Parking)@เซ็นทรัล ชิดลม

Central Department Store Group

· ให้บริการ ช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ โดยนำรถลูกค้าไปจอดและส่งมอบที่จุดให้บริการตามความต้องการของลูกค้าอย่างปลอดภัย ด้วยความส...

หลาย
ไม่ระบุ

ช่างซ่อมบำรุง @เซ็นทรัล อีสต์วิลล์

Central Department Store Group

ซ่อมบำรุงด้าน/ไฟฟ้า/แอร์/ประปา...

2
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย@เซ็นทรัล เวสต์เกต

Central Department Store Group

- เสนอขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า - รับผิดชอบทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด - ตรวจนับสินค้าในสต็อกอย่างสม่ำเสมอ - ดูแลรักษาความสะอาดใรพื้นที่แผนก...

ไม่จำกัด
ตามโครงสร้างของ

ผู้จัดการร้าน | ผู้ช่วยผู้จัดการ | พนักงานขาย ประจำร้าน Just Buy@โลตัส พลัสมอลล์ บางใหญ่

Central Department Store Group

- เสนอขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า - รับผิดชอบทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด - ตรวจนับสินค้าในสต็อกอย่างสม่ำเสมอ - ดูแลรักษาความสะอาดใรพื้นที่...

1
ไม่ระบุ

ผู้จัดการแผนกบำรุงรักษาและไฟฟ้า@โรบินสัน เพชรบุรี

Central Department Store Group

1. ควบคุมอาหารสถานที่,สิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมให้บริการ 2. ควบคุมดูแลงานระบบให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา และมีประสิทธิภาพ 3...

ไม่ระบุ

English & Chinese Interpreter (Chinese nationality)@Central Chidlom | Zen

Central Department Store Group

- Able to communicate with foreign customers for supporting sales effectively - Have product knowledge for advising and sale to customers - Excel...

ตามโครงสร้างของ

ฝ่ายบุคคลและแรงงานสัมพันธ์ (ESC)

Central Department Store Group

1. รับผิดชอบดูแลความเป็นอยู่ด้านงานบุคคล ระดับพนักงานในสาขาที่รับผิดชอบ 2. ดูแลกฏระเบียบให้กับพนักงานของสาขา เวลาเข้าออก ,การแต่งกาย ,การเบิกจ่าย ,สว...

2
ตามโครงสร้างของ

หัวหน้าแผนก Inventory Audit@เซ็นทรัล พัทยา บีช

Central Department Store Group

- มีความละเอียดรอบคอบและแม่นยำในการปฏิบัติงาน - มีความรู้เรื่องระบบการขาย – การรับส่งสินค้าหรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจนับสินค้า - มีทักษะใ...

ไม่จำกัด
ตามโครงสร้างของ

พนักงานแคชเชียร์ และพนักงานขาย@เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์

Central Department Store Group

- เสนอขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า - รับผิดชอบทำยอดขายให้ได้เป้าตามที่กำหนด - ดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่แผนก - ตรวจนับสินค้าในสต็อกอย่างสม่ำเสมอ...

ไม่จำกัด
ตามโครงสร้างของ

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า และแคชเชียร์@โรบินสัน มหาชัย

Central Department Store Group

1. ดูแลการรับชำระค่าสินค้าให้มีความรวดเร็ว,ถูกต้องแม่นยำ 2. ดูแลการรับชำระค่าบริการให้มีความรวดเร็ว, ถูกต้องแม่นยำ 3. ดูแลพนักงานของแผนกให้ข้อมูลข่...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่พัสดุ@เซ็นทรัล สีลม คอมเพล็กซ์

Central Department Store Group

- ติดต่อ ประสานงานกับแผนกพัสดุส่วนกลาง ในการสั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน - ดูแลการจัดทำเอกสารและการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ภายใ...

1
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ English - Chinese Translator@โรบินสัน สุราษฎร์ธานี

Central Department Store Group

- สื่อสารกับลูกค้าโดยเฉพาะชาวต่างประเทศเพื่อสนับสนุนพนักงานขายในการนำเสนอการขายได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ รวมทั้งสามารถบริการขายสินค้าแก่ลูกค้า - ศึกษาคว...

1
ตามโครงสร้างของ

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง@เซ็นทรัล ชิดลม

Central Department Store Group

- ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ การกำกับดูแลงานซ่อมบำรุงของ Supplier - ควบคุมค่าใช้จ่ายและอนุรักษ์พลังงาน เช่น ค่าน้ำ ค่าไ...

2
ตามโครงสร้างของ

หัวหน้าแผนกขาย@เซ็นทรัล พัทยาบีช

Central Department Store Group

- บริหารยอดขายแผนก ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยปรับปรุงและสอนงานและให้ความรู้ใน ตัวสินค้ากับพนง.เพื่อพัฒนายอดขายของพนง. รวมทั้งการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท...

2
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย@เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

Central Department Store Group

- ป้องกันการสูญเสียทั้งด้านสินค้าและทรัพย์สินทั้งของบริษัทและลูกค้า - ตรวจตราความปลอดภัยเพื่อป้องกันเหตุต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย , เหตุลักทรัพย์ , เหตุชิ...

10
ตามโครงสร้างของ

โรบินสัน บางนา และสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจำนวนมาก

Central Department Store Group

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ - พนักงานขาย ทำหน้าที่ ขายสินค้าในห้างสรรพสินค้า - พนักงานแคชเชียร์ ทำหน้าที่ บริการชำระสินค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วน - พนักงานตรว...

1
ตามโครงสร้างของ

หัวหน้าแผนกป้องกันการสูญเสีย@ZEN CentralWorld

Central Department Store Group

- วางแผนการจัดอัตรากำลัง ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและพื้นที่ เพื่อป้องกันสินค้าสูญหาย - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสินค้าสูญหายและผลยอดการจับกุม - วางแผน แล...

4
ตามโครงสร้างของ

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม@โรบินสัน สำนักงานใหญ่

Central Department Store Group

• พัฒนาแผนการฝึกอบรมให้กับพนักงานในสังกัด โรบินสัน พร้อมทั้งจัดทำคู่มือ และติดตามผลการฝึกอบรม • จัดอบรมให้กับพนักงาน ทั้งในระดับปฏิบัติการในเขตกรุงเท...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (LP) @เซ็นทรัล รามอินทรา

Central Department Store Group

· ตรวจสอบความพร้อมและดูแลรักษาสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เช่น ป้ายจราจรต่างๆ ในลานจอดรถ และอุปกรณ์ในลานจอดรถ เป็นต้น · ต...

1
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนา@โรบินสัน นครศรีธรรมราช

Central Department Store Group

1. พัฒนาแผนการอบรม จัดทำคู่มือ และติดตามผลการอบรมสำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ 2. จัดการอบรมให้กับพนักงาน,ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ...

หลาย
ไม่ระบุ

ช่างซ่อมบำรุง@เซ็นทรัล พัทยา บีช

Central Department Store Group

• ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้า น้ำประปาและเครื่องปรับอากาศภายในสาขา ให้ปฏิบัติงานได้ตามปกติ • ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า เช่น การเปลี่ยนหลอ...

ตามโครงสร้างของ

เจ้าหน้าที่ป้องกันความสูญเสีย@เซ็นทรัล ลาดพร้าว

Central Department Store Group

ควบคุมและตรวจสอบระบบความปลอดภัยให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานอยู่เสมอ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจพบสิ่งผิดปรกติต่างๆ...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง@โรบินสัน มหาชัย

Central Department Store Group

1. ควบคุมอาคารสถานที่, สิงปลูกสร้าง และอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมให้บริการ 2. ควบคุม ดูแลงานระบบให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา และมีประสิทธิภาพ ...

ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่พัสดุ@เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

Central Department Store Group

- ติดต่อ ประสานงานกับแผนกพัสดุส่วนกลาง ในการสั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน - ดูแลการจัดทำเอกสารและการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ภายใ...

ไม่จำกัด
ตามโครงสร้างของ

หัวหน้าแผนกธุรการ@โรบินสัน กำแพงเพชร

Central Department Store Group

1. ดูแลอาคารสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมให้บริการ 2. บริหารและดูแลค่าใช้จ่ายในหมวดที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธ...

ไม่ระบุ

Art Director@Central Chidlom Tower

Central Department Store Group

• Creating and producing any online & Offline advertising by using the great • outstanding experiences and creativities on each projects • Controll...

20
ตามโครงสร้างของ

พนักงานขาย@โรบินสัน อยุธยา

Central Department Store Group

- บริการให้แก่ลูกค้าประจำแผนกที่รับผิดชอบ - รับผิดชอบสินค้าแผนกที่ - ดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่แผนก - ตรวจนับสินค้าในสต็อกอย่างสม่ำเสมอ...

20
ไม่ระบุ

พนักงานแคชเชียร์@โรบินสัน อยุธยา

Central Department Store Group

- ให้บริการการรับชำระค่าสินค้าแก่ลูกค้า - สามารถให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าได้ - รวบรวมเงินสดและเอกสารทางการเงินให้ถูกต้อง...

10
ไม่ระบุ

Department Merchandising Manager | หัวหน้าแผนกบริหารสินค้า

Central Department Store Group

- สั่งสินค้าผ่านระบบ JDA ทั้งผ่านระบบอัตโนมัติ (ASR PO) และผ่านระบบ Manual PO เพื่อเติมให้สินค้ามีปริมาณเหมาะสมและเกิดยอดขายสูงสุด - ประสานงานกับร...

ไม่ระบุ

ผู้จัดการกลุ่มสินค้า | Store Management Manager

Central Department Store Group

การบริหารการขาย - วางแผนเป้ายอดขายและติดตามผลการขายสินค้าของแผนกในกลุ่มสินค้าที่รับผิดชอบร่วมกับผู้จัดการสาขา - กระตุ้นและช่วยหัวหน้าแผนกในการแ...

ไม่ระบุ

Marketing Executive

Central Department Store Group

• Develop corporate sales promotion tactic and presentation, and present to supervisor and relevant department • Initiate new idea of promotion camp...

1
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ดิสเพลย์@เซ็นทรัล สมุย

Central Department Store Group

- มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถตกแต่งร้านค้าตามธีมงานต่างๆ ได้ - จัดสินค้า ตกแต่งสถานที่ได้...

3
ไม่ระบุ

พนักงานตรวจรับสินค้า@โรบินสัน สุราษฎร์ธานี

Central Department Store Group

- ทำการตรวจนับสินค้าที่ร้านค้าหรือคลังสินค้านำมาส่ง ให้ถูกต้อง ครบถ้วนหรือดำเนินการตามขั้นตอนหากไม่ครบถ้วน - ทำการบันทึกรับสินค้าที่ร้านค้าหรือคลังสิ...

3
ไม่ระบุ

พนักงานบริการลูกค้า@โรบินสัน สุราษฎร์ธานี

Central Department Store Group

- รับผิดชอบการปฏิบัติงานของแผนกโดยการให้บริการด้านต่างๆ แก่ลูกค้า - ให้บริการและคำแนะนำ แก่ลูกค้าที่มีปัญหากับบัตรเดอะวันการ์ด - ติดตามข้อมูลรายการ...

10
ตามโครงสร้างของ

พนักงานขาย | พนักงานแคชเชียร์@โรบินสัน สุราษฎร์ธานี

Central Department Store Group

พนักงานขาย: - เสนอขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า - รับผิดชอบทำยอดขายให้ได้เป้าตามที่กำหนด - ดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่แผนก - ตรวจนับสินค้าในสต็อก...

ไม่จำกัด
ตามโครงสร้างของ

พนักงานแคชเชียร์@เซ็นทรัล ลาดพร้าว

Central Department Store Group

- ให้บริการการรับชำระค่าสินค้าแก่ลูกค้า - ตรวจอสอบความเรียบร้อยของป้ายราคาสินค้า - สามารถให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าได้ - รวบรวมเงินสด...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

พนักงานขาย@เซ็นทรัล ลาดพร้าว

Central Department Store Group

- เสนอขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า - รับผิดชอบทำยอดขายให้ได้เป้าตามที่กำหนด - ดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่แผนก - ตรวจนับสินค้าในสต็อกอย่างสม่ำเสมอ...

ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ธุรการ (AM)@เซ็นทรัลเวิลด์

Central Department Store Group

• ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานเอกสาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้จัดการสำนักงาน • ปฏิบัติงานด้านธุรการ งานเอ...

2
ไม่ระบุ

พนักงานขับรถผู้บริหาร

Central Department Store Group

1. ขับรถให้ผู้บริหารเพื่อไปสถานที่ต่างๆตามกำหนดเวลา 2. ดูแล บำรุงรักษาสภาพเครื่องยนต์และความสะอาดของยานพาหนะ เพื่อเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติงาน 3. ให้ค...

ไม่ระบุ
1
ตามโครงสร้างของ

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด@โรบินสัน นครศรีธรรมราช 2

Central Department Store Group

1. ร่วมกำหนดแนวคิด และจัดทำรูปแบบ กิจกรรม โครงการ และรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ในภาพรวมแยกแต่ละสาขาทั้งในกทม. และต่างจังหวัด (Local Marketing) เพื่อช่...

ไม่ระบุ

Operation Coordinator Division Manager@Central Chidlom Tower

Central Department Store Group

1.ประสานกับฝ่ายจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ Operation 2.จัดเตรียมข้อมูลประเมิน Mystery Shopper รวมถึงประสานงานกับ Vendor 3.จัดทำคะแนนจากการตรวจประ...

6
ตามโครงสร้างของ

พนักงาน Part Time ฝ่ายอาคาร@เซ็นทรัล บางนา

Central Department Store Group

พนักงาน Part Time ฝ่ายอาคาร@เซ็นทรัล บางนา ช่วยงานทั่วไปด้านซ่อมบำรงอาคาร / ยกและเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ของห้าง...

6
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ป้องกันความสูญเสีย@เซ็นทรัล ลาดพร้าว

Central Department Store Group

ควบคุมและตรวจสอบระบบความปลอดภัยให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานอยู่เสมอ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจพบสิ่งผิดปรกติต่างๆ...

2
ตามโครงสร้างของ

Recruitment Officer@Central Silom Tower | Central Rama 2, 3

Central Department Store Group

1. ดำเนินการสรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์ ในระดับพนักงาน/หัวหน้างาน 2. ดำเนินการทดสอบ สัมภาษณ์เบื้องต้น เพื่อส่งให้กับต้นสังกัดสัมภาษณ์คัดเลือกตามขั้นตอน ...

3
ไม่ระบุ

Executive Recruitment

Central Department Store Group

1. ดำเนินการสรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์ ในระดับพนักงาน หัวหน้างาน - Manager 2. สัมภาษณ์ผู้สมัคร ต่อรองเงินเดือน จัดทำสัญญาจ้าง 3. จัดทำรายงาน Manpower ...

ตามโครงสร้างของ

เจ้าหน้าที่การเงิน@JTC Tower Silom

Central Department Store Group

1. บริหารและตรวจสอบงานด้านขายส่ง 2. ตรวจสอบการกระทบยอดขาย Consignment ระหว่างยอดของบริษัท กับยอดที่ห้างแจ้ง 3. ตรวจสอบการวางวิลเรียกเก็บค่าสินค้า 4...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

โรบินสันศรีสมาน รับสมัครพนักงานจำนวนมาก

Central Department Store Group

ตำแหน่งที่เปิดรับ - พนักงานป้องกันการสูญเสีย ทำหน้าที่ ดูแลรักษาความปลอดภัย ระงับเหตุการณ์ต่าง - เจ้าหน้าที่การตลาด ทำหน้าที่ Admin จัดการงานเอกสารต...

2
ไม่ระบุ

Item Maintenance Staff@JTC (Head Office)

Central Department Store Group

• สามารถสร้างรูปแบบในการทำงานด้วยระบบ JDA & Oracle System • จัดหา Suppiler เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบงานด้าน Maintenance • วิเคราะห์ข้อมูล ต้นทุน ร...

2
ตามโครงสร้างของ

Training Department Manager@JTC (Silom) | Pinklao Tower

Central Department Store Group

1.พัฒนาแผนการอบรม จัดทำคู่มือ และติดตามผลการอบรมสำหรับพนักงานระดับปฏับัติการ 2.จัดการอบรมให้กับพนักงาน ระดับปฏิบัติการทั้งในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด ...

1
ไม่ระบุ

Personal Shopper & Customer Service Division Manager@Central Chidlom

Central Department Store Group

- กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานและการให้บริการของพนักงานให้ถูกต้องตามขั้นตอนและมาตรฐาน - วางแผน และพัฒนาการสอนงาน และให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

หัวหน้าแผนกตรวจรับสินค้า/สต็อคสินค้า@โรบินสัน มหาชัย

Central Department Store Group

1. ดูแลการตรวจรับสินค้าและพัสดุให้ถูกต้องทันเวลา 2. ดำเนินการด้านเอกสารการ/คืน / โอนให้ถูกต้องทันเวลา 3. ควบคุมการตรวจเช็คสินค้า ที่นำออกนอกบริษัทให...

1
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่@เซ็นทรัล สีลม คอมเพล็กซ์

Central Department Store Group

- บำรุงรักษาและตรวจพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร - ดำเนินการซ่อมแซมพื้นที่ต่างๆ ที่รับผิดชอบ ตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด ด้วยความปราณีต - ดูแลรักษ...

1
ไม่ระบุ

พนักงานขนส่งสินค้า (Unloder)@เซ็นทรัล สีลม คอมเพล็กซ์

Central Department Store Group

- ขนส่งสินค้าปกติและสินค้าโอน ส่งให้กับแผนกขายของห้างฯ และร้านค้าในศูนย์การค้าตามจุดที่กำหนดในแต่ละชั้น - ขนส่งสินค้าโอนและสินค้าคืนของห้างฯและร้านค้...

2
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (LP) @เซ็นทรัล สีลม คอมเพล็กซ์

Central Department Store Group

- ตรวจดูความเรียบร้อยพื้นที่ขายของพนักงาน ในขณะปฏิบัติงานขาย - ดูกล้อง CCTV สอดส่องการทุจริตของพนักงาน...

1
ไม่ระบุ

พนักงานรับ-ส่งสินค้า (Good Receiving)@เซ็นทรัล สีลม คอมเพล็กซ์

Central Department Store Group

- ทำการตรวจนับสินค้าที่ร้านค้าหรือคลังสินค้านำมาส่ง ให้ถูกต้อง ครบถ้วนหรือดำเนินการตามขั้นตอนหากไม่ครบถ้วน - ทำการบันทึกรับสินค้าที่ร้านค้าหรือคลังสิ...

ไม่ระบุ

พนักงานรับโทรศัพท์ (Operator)@CentralWorld

Central Department Store Group

- ให้บริการในการรับ-โอนโทรศัพท์จากภายนอกและภายในสาขาเอง รวมทั้งบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ - ให้บริการตอบคำถามต่างๆ เช่น ข้อมูลด้านการจัดรายการส่งเสริมการ...

ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (LP)@CentralWorld

Central Department Store Group

· ตรวจสอบความพร้อมและดูแลรักษาสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เช่น ป้ายจราจรต่างๆ ในลานจอดรถ และอุปกรณ์ในลานจอดรถ เป็นต้น · ...

ไม่ระบุ

ช่างซ่อมบำรุง@เซ็นทรัล ชิดลม | CentralWorld

Central Department Store Group

·ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้า น้ำประปาและเครื่องปรับอากาศภายในสาขาให้ปฏิบัติงานได้ตามปกติ ·ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟ ...

5
ไม่ระบุ

พนักงานขาย@Zen (CentralWorld)

Central Department Store Group

- ดำเนินการให้คำแนะนำด้านสินค้า-บริการ พร้อมทั้งเสนอขายสินค้า-บริการให้แก่ลูกค้า - ทำยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด - รับผิดชอบ ดูแล ประจำแผนกตลอดเวลา ...

5
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (LP) @โรบินสัน แฟชั่นไอส์แลนด์

Central Department Store Group

·     ตรวจสอบความพร้อมและดูแลรักษาสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เช่น ป้ายจราจรต่างๆ ในลานจอดรถ และอุปกรณ์ในลานจอดรถ เป็นต้น ·  ...

หลาย
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ Stock admin@โรบินสัน แฟชั่น ไอส์แลนด์

Central Department Store Group

ทำงานเกี่ยวกับเอกสาร เบิก-จ่าย สินค้า...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

พนักงานแคชเชียร์ @โรบินสัน แฟชั่น ไอส์แลนด์

Central Department Store Group

- ขายสินค้าให้ได้เป็นไปตามเป้าหมายของสาขา - รับชำระค่าสินค้าและบริการ...

หลาย
ไม่ระบุ

พนักงานขาย@เซ็นทรัล รามอินทรา

Central Department Store Group

- ให้บริการการรับชำระค่าสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงินสด บัตรเครดิต บัตรของขวัญ ฯลฯ - เข้าใจกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ และเงื่อนไขการรับชำระตราสารต่างๆ...

หลาย
ตามโครงสร้างของ

พนักงานแคชเชียร์ @เซ็นทรัล รามอินทรา

Central Department Store Group

- ให้บริการการรับชำระค่าสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงินสด บัตรเครดิต บัตรของขวัญ ฯลฯ - เข้าใจกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ และเงื่อนไขการรับชำระตราสารต่างๆ ...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

พนักงานขาย@พระราม 3

Central Department Store Group

- ขายสินค้าให้ได้เป็นไปตามเป้าหมายของสาขา - รับชำระค่าสินค้าและบริการ ...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

แคชเชียร์ | พนักงานขาย@พระราม 2

Central Department Store Group

- ขายสินค้าให้ได้เป็นไปตามเป้าหมายของสาขา - รับชำระค่าสินค้าและบริการ...

2
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)@เซ็นทรัล ศาลายา

Central Department Store Group

- รับผิดชอบการปฏิบัติงานของแผนกโดยการให้บริการด้านต่างๆ แก่ลูกค้า - ให้บริการและคำแนะนำ แก่ลูกค้าที่มีปัญหากับบัตรเซ็นทรัลการ์ด หรือกับหน่วยงานต่างๆ...

2
ตามโครงสร้างของ

เจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้า (Unloader) @เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

Central Department Store Group

- ขนส่งสินค้าโอนสินค้าคืนห้าง ฯ และร้านค้าในศูนย์การค้า - ขนสินค้าปกติ และสินค้าคืน ที่ร้านค้าส่งตรงที่สาขา ส่งให้กับแผนกขายตามจุดที่กำหนดในแต่ละชั้น...

ไม่จำกัด
ตามโครงสร้างของ

หัวหน้าแผนกป้องกันการสูญเสีย@โรบินสัน กำแพงเพชร

Central Department Store Group

1. รับผิดชอบงาน Safety ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 2. รับผิดชอบงาน Loss Prevention 2.1. ทำการตรวจเช็คทรัพย์สิน / สิ่งของ ที่ต้องการนำออกนอกบริษั...

ไม่จำกัด
ตามโครงสร้างของ

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง@โรบินสัน กำแพงเพชร

Central Department Store Group

1. ควบคุมอาคารสถานที่, สิงปลูกสร้าง และอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมให้บริการ 2. ควบคุม ดูแลงานระบบให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา และมีประ...

ไม่จำกัด
ตามโครงสร้างของ

ผู้จัดการฝ่ายธุรการและสต็อกสินค้า@โรบินสัน กำแพงเพชร

Central Department Store Group

1. ดูแลอาคารสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมให้บริการ 2. บริหารและดูแลค่าใช้จ่ายในหมวดที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธ...

ไม่จำกัด
ตามโครงสร้างของ

หัวหน้าแผนกขาย@โรบินสัน กำแพงเพชร

Central Department Store Group

1. ดูแลการรับชำระค่าสินค้าให้มีความรวดเร็ว,ถูกต้องแม่นยำ 2. ดูแลการรับชำระค่าบริการให้มีความรวดเร็ว, ถูกต้องแม่นยำ 3. ดูแลพนักงานของ...

ไม่จำกัด
ตามโครงสร้างของ

ผู้จัดการฝ่ายขาย@โรบินสัน กำแพงเพชร

Central Department Store Group

1.รับผิดชอบดูแลความเป็นอยู่ด้านงานบุคคล ระดับพนักงานในสาขาที่รับผิดชอบ 2.ดูแลกฏระเบียบให้กับพนักงานของสาขา เวลาเข้าออก ,การแต่งกาย ,การเบิกจ่าย ,สวัส...

2
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ดิสเพลย์@เซ็นทรัล ศาลายา

Central Department Store Group

- มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถตกแต่งร้านค้าตามธีมงานต่างๆ ได้ - จัดสินค้า ตกแต่งสถานที่ได้...

2
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่@เซ็นทรัล เวสต์เกต

Central Department Store Group

- บำรุงรักษาและตรวจพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร - ดำเนินการซ่อมแซมพื้นที่ต่างๆ ที่รับผิดชอบ ตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด ด้วยความปราณีต - ดูแลร...

2
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (Loss Prevention) @เซ็นทรัล สมุย

Central Department Store Group

· ตรวจสอบความพร้อมและดูแลรักษาสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เช่น ป้ายจราจรต่างๆ ในลานจอดรถ และอุปกรณ์ในลานจอดรถ เป็นต้น · ...

1
ไม่ระบุ

พนักงานขาย@เซ็นทรัล สมุย

Central Department Store Group

1. ให้คำแนะนำในการใช้ การเก็บรักษาสินค้า และประโยชน์ของสินค้า เพื่อช่วยในการตัดสินใจของลูกค้า 2. ศึกษาและทำความเข้าใจเทคนิคการขาย และตัวสินค้า 3.ทำร...

หลาย
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่นิเทศน์ศิลป์ (Display)@โรบินสัน ศรีสมาน

Central Department Store Group

ควบคุม ดูแลจัดวาง ออกแบบลวดวายในภาพรวม ทั้งในช่วงที่มี Event, Promotion หรือ ในช่วงปกติ เพื่อให้การนำเสนอสินค้าเป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน...

หลาย
ตามโครงสร้างของ

เจ้าหน้าที่การตลาด@โรบินสัน ศรีสมาน

Central Department Store Group

จัดทำโครงการ และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และสินค้าตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้...

ไม่ระบุ

ช่างซ่อมบำรุงรักษาและไฟฟ้า@โรบินสัน ศรีสมาน

Central Department Store Group

ตรวจสอบ, ดูแล, ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า แอร์ ประปา และอุปกรณ์ที่ใช้ภายในสาขาทั้งหมดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

แคชเชียร์อาวุโส@โรบินสัน ศรีสมาน

Central Department Store Group

- ให้บริการการรับชำระค่าสินค้าในรูปแบบต่างๆ เช่น เงินสด บัตรเครดิต บัตรของขวัญ ฯลฯ...

ไม่จำกัด
ตามโครงสร้างของ

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)@เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

Central Department Store Group

- รับผิดชอบการปฏิบัติงานของแผนกโดยการให้บริการด้านต่างๆ แก่ลูกค้า - ให้บริการและคำแนะนำ แก่ลูกค้าที่มีปัญหากับบัตรเซ็นทรัลการ์ด หรือกับหน่วยงานต่างๆ...

ตามโครงสร้างของ

ผู้จัดการฝ่ายแคชเชียร์

Central Department Store Group

- บริหารแผนกแคชเชียร์ในสาขาหรือพื้นที่ที่รับผิดชอบ - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแคชเชียร์ในสาขาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างถูกต...

ไม่จำกัด
ตามโครงสร้างของ

เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า | ศาลายา | เวสต์เกต รับสมัครพนักงานจำนวนมาก!!!

Central Department Store Group

ตำแหน่งที่เปิดรับ - พนักงานขาย ทำหน้าที่ งานขายสิ้นค้าในห้างสรรพสินค้า - แคชเชียร์ ทำหน้าที่ บริการชำละสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน - ตรวจรับสินค้า ทำห...

2
ตามโครงสร้างของ

Event Officer@Central Chidlom Tower

Central Department Store Group

• จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนองค์กรในการส่งเสริมการขาย • จัดพื้นที่ภายในสาขาและนอกสาขาสำหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย (...

ไม่ระบุ

Retail Operation Manager@Central Chidlom Tower

Central Department Store Group

1.ประสานกับฝ่ายจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ Operation 2.จัดเตรียมข้อมูลประเมิน Mystery Shopper รวมถึงประสานงานกับ Vendor 3.จัดทำคะแนนจากการตรวจประ...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

ผู้จัดการฝ่ายขาย@โรบินสัน มหาชัย

Central Department Store Group

1. บริหารยอดขายแผนกที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้า 2. ทำการสั่งซื้อให้สอดคล้องกับการขาย 3. จัดเรียงสินค้าและป้ายให้เกิดยอดขายสูงสุด 4. ดูแลการบริการให้ลู...

1
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ธุรการสาขา@เซ็นทรัล เวสต์เกต

Central Department Store Group

- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูล - จัดทำรายงานเอกสาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้จัดการสำนักงาน - ปฏิบัติงานด้านธุรการ งาน...

15
ไม่ระบุ

แม่บ้าน@เซ็นทรัล ชิดลม

Central Department Store Group

· ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยของอุปกรณ์สำนักงาน ของใช้ต่างๆ รวมทั้งบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานตามหลักสุขลักษณะที่กำหนด เพื่อให้เกิดความ...

ไม่ระบุ

ช่างซ่อมบำรุง@เซ็นทรัล ชิดลม

Central Department Store Group

· ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้า น้ำประปาและเครื่องปรับอากาศภายในสาขาให้ปฏิบัติงานได้ตามปกติ · ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า เช่น การเปลี่ยนหลอด...

2
ตามโครงสร้างของ

พนักงานขายรองเท้ากีฬา (SuperSports) @The Walk Rachaphruek

Central Department Store Group

- เสนอขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า - รับผิดชอบทำยอดขายให้ได้เป้าตามที่กำหนด - ดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่แผนก - ตรวจนับสินค้าในสต็อกอย่างสม่ำเสมอ...

ุ10
ไม่ระบุ

แม่บ้าน@เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

Central Department Store Group

· ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยของอุปกรณ์สำนักงาน ของใช้ต่างๆ รวมทั้งบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานตามหลักสุขลักษณะที่กำหนด เพื่อให้เกิดคว...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

พนักงานขาย และ แคชเชียร์@เซ็นทรัลปิ่นเกล้า | ศาลายา | เวสต์เกต

Central Department Store Group

1. พนักงานขาย หน้าที่ แนะนำสินค้า และบริการลูกค้า 2. แคชเชียร์ หน้าที่ คิดเงินให้กับลูกค้า...

4
ไม่ระบุ

ช่างซ่อมบำรุง@เซ็นทรัล ศาลายา | เวสต์เกต

Central Department Store Group

- ซ่อมระบบไฟฟ้า เดินสายไฟ ภายใน และ ภายนอกอาคาร - ซ่อมแอร์ - ซ่อมประปาเมื่อเกิดการชำรุด...

1
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ @Silom Complex

Central Department Store Group

- บำรุงรักษาและตรวจพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร - ดำเนินการซ่อมแซมพื้นที่ต่างๆ ที่รับผิดชอบ ตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด ด้วยความปราณีต - ดูแลรักษ...

1
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง@เซ็นทรัล สีลมคอมแพล็กซ์

Central Department Store Group

- เดินสายไฟ ภายใน และ ภายนอกอาคาร - ซ่อมประปาเมื่อเกิดการชำรุด...

จำนวนมาก
ไม่ระบุ

แคชเชียร์ | พนักงานขาย@เซ็นทรัล สีลม คอมเพล็กซ์ และโรบินสัน บางรัก

Central Department Store Group

- ขายสินค้าให้ได้เป็นไปตามเป้าหมายของสาขา - รับชำระค่าสินค้าและบริการ...

ไม่จำกัด
ตามโครงสร้างของ

หัวหน้าแผนกการเงิน@โรบินสัน มหาชัย

Central Department Store Group

1. นำเงินรายได้จากการขายประจำวันเข้าบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วน 2. จัดทำรายงานยอดเงินขาด – เกินของพนักงานแคชเชียร์เป็นรายวัน 3. ดูแลรักษากุญแจห้องเงิน ...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

หัวหน้าแผนกการตลาด@โรบินสัน มหาชัย

Central Department Store Group

1. จัดทำรูปแบบ กิจกรรม โครงการ และรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ในภาพรวมแยกแต่ละสาขาทั้งในกทม. และต่างจังหวัด (Local Marketing) เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายและร...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด@โรบินสัน มหาชัย

Central Department Store Group

1. ร่วมกำหนดแนวคิด และจัดทำรูปแบบ กิจกรรม โครงการ และรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ในภาพรวมแยกแต่ละสาขาทั้งในกทม. และต่างจังหวัด (Local Marketing) เพื่อช่...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

หัวหน้าแผนกป้องกันการสูญเสีย@โรบินสัน มหาชัย

Central Department Store Group

1. รับผิดชอบงาน Safety ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 2. รับผิดชอบงาน Loss Prevention 2.1.  ทำการตรวจเช็คทรัพย์สิน / สิ่งของ ที่ต้องการนำออกนอกบริษั...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

หัวหน้าแผนกธุรการ@โรบินสัน มหาชัย

Central Department Store Group

1. ดูแลอาคารสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมให้บริการ 2. บริหารและดูแลค่าใช้จ่ายในหมวดที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิ...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

ผู้จัดการฝ่ายธุรการและสต็อกสินค้า@โรบินสัน มหาชัย

Central Department Store Group

1. ดูแลอาคารสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมให้บริการ 2. บริหารและดูแลค่าใช้จ่ายในหมวดที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิ...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

หัวหน้าแผนกขาย@โรบินสัน มหาชัย

Central Department Store Group

1. บริหารยอดขายแผนกที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้า 2. ทำการสั่งซื้อให้สอดคล้องกับการขาย 3. จัดเรียงสินค้าและป้ายให้เกิดยอดขายสูงสุด 4. ดูแลการบริการให้ลู...

5
ไม่ระบุ

พนักงานแคชเชียร์ | พนักงานขาย@เซ็นทรัล บางนา

Central Department Store Group

- ศึกษาให้เกิดความเข้าใจทั้งในด้านเทคนิคการขายและในตัวสินค้า และเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - รับผิดชอบการทำยอดขายให้ได้ตามเป้ายอดขายที่ก...

ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์@เซ็นทรัล บางนา | โรบินสัน พระราม 9 | สุขุมวิท | สมุทรปราการ

Central Department Store Group

- รับผิดชอบการปฏิบัติงานของแผนกโดยการให้บริการด้านต่างๆ แก่ลูกค้า - ให้บริการและคำแนะนำ แก่ลูกค้าที่มีปัญหากับบัตรเซ็นทรัลการ์ด หรือกับหน่วยงานต่างๆ...

4
ตามโครงสร้างของ

ช่างซ่อมบำรุง@เซ็นทรัล บางนา

Central Department Store Group

ดูแลด้านระบบงานไฟฟ้า, ประปา, แอร์, โทรศัพท์...

ไม่จำกัด
ตามโครงสร้างของ

พนักงานขาย@เซ็นทรัล ลาดพร้าว

Central Department Store Group

- เสนอขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า - รับผิดชอบทำยอดขายให้ได้เป้าตามที่กำหนด - ดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่แผนก - ตรวจนับสินค้าในสต็อกอย่างสม่ำเสมอ...

ตามโครงสร้างของ

พนักงานลูกค้าสัมพันธ์@เซ็นทรัล ลาดพร้าว

Central Department Store Group

- รับผิดชอบการปฏิบัติงานของแผนกโดยการให้บริการด้านต่างๆ แก่ลูกค้า - ให้บริการและคำแนะนำ แก่ลูกค้าที่มีปัญหากับบัตรเซ็นทรัลการ์ด หรือกับหน่วยงานต่างๆ...

1
ไม่ระบุ

Inventory Audit Staff @JTC Tower, Silom

Central Department Store Group

- ตรวจนับสินค้า ทั้งสาขาในกรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด - จัดเก็บรายงานทั้งหมดหลังการตรวจนับ - เคลียร์สินค้าชำรุด ที่อยู่ตามสาขา - รวบรวมค่าใช้จ่ายใน...

ตามโครงสร้างของ

เจ้าหน้าที่รับส่งสินค้า(GR)@เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

Central Department Store Group

- ทำการตรวจนับสินค้าที่ร้านค้าหรือคลังสินค้านำมาส่งให้ถูกต้อง ครบถ้วนหรือดำเนินการตามขั้นตอน - ทำการบันทึกรับสินค้าที่ร้านค้านำมาส่งเข้าในระบบอย่า...

2
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (LP)@เซ็นทรัล ศาลายา

Central Department Store Group

- ตรวจดูความเรียบร้อยพื้นที่ขายของพนักงาน ในขณะปฏิบัติงานขาย - ดูกล้อง CCTV สอดส่องการทุจริตของพนักงาน...

4
ไม่ระบุ

หัวหน้าแผนกป้องกันการสูญเสีย@เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, ศาลายา, เวสต์เกต

Central Department Store Group

• วางแผนการจัดอัตรากำลัง ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและพื้นที่ เพื่อป้องกันสินค้าสูญหาย • รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสินค้าสูญหายและผลยอดการจับกุม เพื่อนำมาวาง...

1
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่การเงิน@โรบินสัน สมุทรปราการ

Central Department Store Group

1. ดูแลและควบคุมการเบิกจ่ายของแคชเชียร์ 2. สรุปยอดเงินตอนสิ้นวัน...

ไม่จำกัด
ตามโครงสร้างของ

พนักงานรักษาความปลอดภัย@Zen (CentralWorld)

Central Department Store Group

ควบคุมและตรวจสอบระบบความปลอดภัยให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานอยู่เสมอ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจพบสิ่งผิดปรกติต่างๆ...

ไม่จำกัด
ตามโครงสร้างของ

พนักงานแคชเชียร์@Zen (CentralWorld)

Central Department Store Group

ให้บริการการรับชำระค่าสินค้าแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการของห้างด้วยความรวดเร็วถูกต้อง ด้วยความสุภาพเรียบร้อย...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

พนักงาน Part Time@เซ็นทรัลพระราม 3

Central Department Store Group

เซ็นทรัลพระราม 3 รับสมัคร พนักงาน Part Time ช่วยขายสินค้า ทำงานระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 18 มิถุนายน 2560 ...

1
ไม่ระบุ

พนักงานแคชเชียร์และบริการลูกค้า (CCS)@โรบินสัน บางรัก

Central Department Store Group

1.รับชำระค่าสินค้าและบริการ 2.ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการลูกค้า...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

Urgent!! Customer Service Department Manager@Zen, Central Rangsit, Bangna, Eastville

Central Department Store Group

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อในการให้บริการลูกค้า - จัดเตรียมและดูแลความพร้อมของอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ห้องพรีเมียร์เลาจน์ และ...

ไม่ระบุ

Personal Shopper & Customer Service Department Manager@Central Chidlom

Central Department Store Group

- ดูแลรับผิดชอบลูกค้าสมาชิกที่เข้ามาใช้บริการ - บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าสมาชิกทุกท่าน เพื่อสร้างความประทับใจ - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่ออำน...

ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ English - Chinese Translator@เซ็นทรัล ภูเก็ต

Central Department Store Group

สื่อสารกับลูกค้าโดยเฉพาะชาวต่างประเทศเพื่อสนับสนุนพนักงานขายในการนำเสนอการขายได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ รวมทั้งสามารถบริการขายสินค้าแก่ลูกค้า ในกรณีที่ไม่...

ไม่ระบุ

ผู้จัดการแผนกขายสินค้า@โรบินสัน นครศรีธรรมราช 2

Central Department Store Group

1. บริหารยอดขายในแผนกที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้า 2. ทำการสั่งซื้อให้สอดคล้องกับการขาย 3. จัดเรียงสินค้าและป้ายให้เกิดยอดขายสูงสุด 4. ดูแลการบริการให้...

ไม่ระบุ
1
ไม่ระบุ

Studio Manager@Central Chidlom

Central Department Store Group

- รับผิดชอบดูแลบริหาร จัดการทีมช่างภาพ และทีม Retoucher - ดูแลและนำทีมให้ทำงานให้สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด - เป็นที่ปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้ค...

1
ไม่ระบุ

Investor Relations Department Manager@Robinson Rama 9

Central Department Store Group

1. Prepare and disclose company information both periodic and non-periodic as required by SEC and SET. 2. Organize investor meetings, conferences, an...

หลาย
ไม่ระบุ

ช่างซ่อมบำรุง @เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

Central Department Store Group

- ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้า น้ำประปาและเครื่องปรับอากาศภายในสาขาให้ปฏิบัติงานได้ตามปกติ - ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ระบบเคร...

หลาย
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย@โรบินสัน ศรีสมาน | เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

Central Department Store Group

- ตรวจดูความเรียบร้อยพื้นที่ขายของพนักงาน ในขณะปฏิบัติงานขาย - ดูกล้อง CCTV สอดส่องการทุจริตของพนักงาน...

ไม่ระบุ

พนักงานขาย@เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

Central Department Store Group

- ศึกษาให้เกิดความเข้าใจทั้งในด้านเทคนิคการขายและในตัวสินค้า และเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - รับผิดชอบการทำยอดขายให้ได้ตามเป้ายอดขายที่ก...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

พนักงานขาย | แคชเชียร์ @เซ็นทรัล อีสต์ วิลล์

Central Department Store Group

- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ - มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - รักในงานบริการ เข้างานเป็นกะได้...

หลาย
ไม่ระบุ

พนักงานแคชเชียร์ @เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

Central Department Store Group

• ให้บริการการรับชำระค่าสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงินสด บัตรเครดิต บัตรของขวัญ ฯลฯ รวมทั้งจะต้องตรวจสอบตราสารต่างๆ ที่รับชำระให้มีความถูกต้องทุกครั้ง...

หลาย
ไม่ระบุ

พนักงานขาย@โรบินสัน ศรีสมาน

Central Department Store Group

- ดำเนินการให้คำแนะนำด้านสินค้า-บริการ พร้อมทั้งเสนอขายสินค้า-บริการให้แก่ลูกค้า - ทำยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด - รับผิดชอบ ดูแล ประจำแผนกตลอดเวลา...

1
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่การเงิน@โรบินสัน ศรีสมาน

Central Department Store Group

1. บริหารและตรวจสอบงานด้านขายส่ง 2. ตรวจสอบการกระทบยอดขาย Consignment ระหว่างยอดของบริษัท กับยอดที่ห้างแจ้ง 3. ตรวจสอบการวางวิลเรียกเก็บค่าสินค้า 4...

หลาย
ตามโครงสร้างของ

พนักงานขาย | แคชเชียร์@เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, ศาลายา, เวสต์เกต

Central Department Store Group

- ดำเนินการให้คำแนะนำด้านสินค้า-บริการ พร้อมทั้งเสนอขายสินค้า-บริการให้แก่ลูกค้า - ทำยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด - รับผิดชอบ ดูแล ประจำแผนกตลอดเวลา...

2
ไม่ระบุ

ช่างซ่อมบำรุง @โรบินสัน สุขุมวิท

Central Department Store Group

ดูแลระบบสาธารณูปโภค และงานช่างทั่วไป (ภายในห้าง)...

2
ตามโครงสร้างของ

Warehouse Inbound and Outbound Operations@Warehouse Bangna km.20

Central Department Store Group

- Receiving, moving, checking and storing incoming goods. - Checking and inspecting goods received and ensuring they are of accurate quantity, type...

1
ไม่ระบุ

Account Receivable Department Manager@JTC Tower, Silom

Central Department Store Group

Job Summary: - Responsible to analyze data support sales income , collect sales income , prepare sales invoices , sales forecast and monthly closing...

1
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่การเงิน@เซ็นทรัล ศาลายา

Central Department Store Group

1. ดูแลและควบคุมการเบิกจ่ายของแคชเชียร์ 2. สรุปยอดเงิน ตอนสิ้นวัน...

1
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่เซ็นทรัลบัณฑิตน้อย @เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

Central Department Store Group

- ดูแลเด็ก ระหว่างที่ผู้ปกครองเลือกซื้อสินค้า - ดำเนินการรับสมัครและตรวจสอบเอกสารการสมัครสมาชิก - ประสานงานกับฝ่ายเซ็นทรัลบัณฑิน้อย สำนักงานใหญ่ ...

ไม่ระบุ

พนักงานตรวจรับสินค้า (Goods Receiving)@โรบินสัน ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต

Central Department Store Group

- ทำการตรวจนับสินค้าที่ร้านค้าหรือคลังสินค้านำมาส่ง ให้ถูกต้อง ครบถ้วนหรือดำเนินการตามขั้นตอนหากไม่ครบถ้วน - ทำการบันทึกรับสินค้าที่ร้านค้าหรือคลังสิ...

ไม่ระบุ
5
ไม่ระบุ

Operation Audit @ประจำเซ็นทรัลในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

Central Department Store Group

1. ตรวจสอบหน้าร้าน เช็คสต็อคสินค้า 2. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับหน้าร้าน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3. ปฏิบัติงานโดยหมุนเวียนสาขา 4. ปฏิบัติการทั้งในเข...

2
ไม่ระบุ

ผู้จัดการแผนกการตลาด @โรบินสัน อุดรธานี

Central Department Store Group

• สำรวจตลาด และคู่แข่ง ในการสร้างแผนการตลาดโดยเฉพาะสำหรับจังหวัด/ภูมิภาคนั้นๆ • จัดทำแผนการตลาด ในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ทั้งการจัด Promotion พิเศษ, การ...

5
ไม่ระบุ

พนักงานแคชเชียร์@เซ็นทรัล พัทยา บีช

Central Department Store Group

- ให้บริการการรับชำระค่าสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงินสด บัตรเครดิต บัตรของขวัญ ฯลฯ รวมทั้งจะต้องตรวจสอบ ตราสารต่างๆ ที่รับชำระให้มีความถูกต้องทุกครั...

2
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ Customer Service @เซ็นทรัล พัทยา บีช

Central Department Store Group

- ให้บริการด้านต่างๆ แก่ลูกค้า เช่น การออกใบกำกับภาษี,VAT Refund, - การให้บริการและคำแนะนำแก่ลูกค้าที่มีปัญหากับบัตรเซ็นทรัลการ์ด หรือกับหน่วยงานต่าง...

3
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ Translator (ภาษาจีน-อังกฤษ)@เซ็นทรัล พัทยา บีช

Central Department Store Group

- สื่อสารกับลูกค้าโดยเฉพาะชาวต่างประเทศเพื่อสนับสนุนพนักงานขายในการนำเสนอการขายได้ อย่างมีประสิทธิ4าพ รวมทั้งสามารถบริการขายสินค้าแก่ลูกค้า ในกรณีที่...

ไม่ระบุ

หัวหน้าแผนกธุรการ@โรบินสัน จังซีลอน (ป่าตอง ภูเก็ต)

Central Department Store Group

- ดูแลอาคารสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมให้บริการ - ดูแลค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ประโยขน์สูงสุด - ตรวจสอบ, ควบค...

4
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ Customer Service @เซ็นทรัล ภูเก็ต

Central Department Store Group

• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสาขา เพื่อในการให้บริการลูกค้า • จัดเตรียมและดูแลความพร้อมของอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ...

2
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ Direct sale@เซ็นทรัล ภูเก็ต

Central Department Store Group

- ศึกษาให้เกิดความเข้าใจทั้งในด้านเทคนิคการขายและในตัวสินค้า และเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - รับผิดชอบการทำยอดขายให้ได้ตามเป้ายอดขายที่...

1
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ Translator ภาษาจีน@เซ็นทรัล ภูเก็ต

Central Department Store Group

• สื่อสารกับลูกค้าโดยเฉพาะชาวต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนพนักงานขายในการนำเสนอการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ • ศึกษาความรู้ในตัวสินค้าเพื่อสามารถแนะนำสินค้...

1
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ Translator ภาษารัสเซีย@เซ็นทรัล ภูเก็ต

Central Department Store Group

• สื่อสารกับลูกค้าโดยเฉพาะชาวต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนพนักงานขายในการนำเสนอการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ • ศึกษาความรู้ในตัวสินค้าเพื่อสามารถแนะนำสินค้...

3
ไม่ระบุ

Training @Central Pinklao

Central Department Store Group

1. พัฒนาแผนการอบรม จัดทำคู่มือ และติดตามผลการอบรมสำหรับพนักงานระดับปฏับัติการ 2. จัดการอบรมให้กับพนักงาน ระดับปฏิบัติการทั้งในเขตกรุงเทพและต่างจังหวั...

ตามโครงสร้างของ

พนักงานแคชเชียร์@โรบินสัน ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต

Central Department Store Group

- ให้บริการการรับชำระค่าสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงินสด บัตรเครดิต บัตรของขวัญ ฯลฯ - เข้าใจกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ และเงื่อนไขการรับชำระตราสารต่างๆ ...

หลาย
ตามโครงสร้างของ

เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (Loss Prevention)@เซ็นทรัล สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

Central Department Store Group

· ตรวจสอบความพร้อมและดูแลรักษาสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เช่น ป้ายจราจรต่างๆ ในลานจอดรถ และอุปกรณ์ในลานจอดรถ เป็นต้น · ...

1
ตามโครงสร้างของ

International Marketing Division Manager@Central Rama 9

Central Department Store Group

- Initiate and develop marketing strategies and year plan. - Create concept, mechanic and other marketing material for in-store activities. - Coordi...

10
ไม่ระบุ

พนักงานแคชเชียร์และพนักงานขาย@เซ็นทรัล บางนา | โรบินสัน ศรีนครินทร์ (ซีคอน)

Central Department Store Group

- ศึกษาให้เกิดความเข้าใจทั้งในด้านเทคนิคการขายและในตัวสินค้า และเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - รับผิดชอบการทำยอดขายให้ได้ตามเป้ายอดขายที่ก...

4
ไม่ระบุ

แคชเชียร์@เซ็นทรัล สมุย

Central Department Store Group

1.ชำระสินค้าและบริการให้มีความรวดเร็ว,ถูกต้องแม่นยำ 2. บริการให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 3. แนะนำโปรโมชั่นและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ...

1
ไม่ระบุ

เลขานุการสาขา@เซ็นทรัล สมุย

Central Department Store Group

1. จัดทำรายงาน รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานสาขาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ 2. ติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกบริ...

2
ไม่ระบุ
ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

พนักงานบริการลูกค้า@โรบินสัน แฟชั่น ไอส์แลนด์

Central Department Store Group

1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อในการให้บริการลูกค้า 2. จัดเตรียมและดูแลความพร้อมของอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ห้องพรีเมียร์เลาจน์ แ...

4
ไม่ระบุ

พนักงานขนส่งสินค้า@เซ็นทรัล อีสต์ วิลล์

Central Department Store Group

- ขนส่งสินค้าปกติและสินค้าโอน ส่งให้กับแผนกขายของห้างฯ และร้านค้าในศูนย์การค้าตามจุดที่กำหนดในแต่ละชั้น - ขนส่งสินค้าโอนและสินค้าคืนของห้างฯและร้านค...

ไม่ระบุ

Buying Officer@Central Chidlom Tower

Central Department Store Group

•Support the Buyer’s work •Do the merchandise documentary to increase more efficiency purchasing under the department process and policy • Analyze a...

หลาย
ตามโครงสร้างของ

ผู้จัดการแผนกรายได้ค่าเช่า/ฟู๊ดคอร์ด@โรบินสัน ปราจีนบุรี

Central Department Store Group

1. บริหารายได้ร้านค้าเช่า ให้ได้ตามเป้าหมาย 2. บริหารยอดขายของร้านอาหาร 3. บริหารการเรียกเก็บรายได้ค้าเช่าให้ทันเวลา 4. ดูแลร้านค้าเช่า/ ร้านอาห...

ตามโครงสร้างของ

Operation Staff

Central Department Store Group

- Control Freight Forwarder\\\'s performance to submit invoices within deal KPIs. - Pre-verification the expenses for each import shipment according ...

หลาย
ตามโครงสร้างของ

Waiter@Central Embassy

Central Department Store Group

พนักงานเสิร์ฟ / รับ Order / เคลียร์โต๊ะ ประจำร้าน Eathai café สาขา CENTRAL EMBASSY...

ไม่จำกัด
ตามโครงสร้างของ

โรบินสัน ชลบุรี และศรีราชา รับสมัครพนักงานจำนวนมาก!!!

Central Department Store Group

ตำแหน่งที่เปิดรับ - พนักงานขาย ทำหน้าที่ งานขายสิ้นค้าในห้างสรรพสินค้า - แคชเชียร์ ทำหน้าที่ บริการชำละสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน - ตรวจรับสินค้า ทำห...

ไม่ระบุ
ไม่ระบุ

ผู้จัดการสำนักงาน

Central Department Store Group

· บริหารและวางแผนการจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายของแต่ละแผนกในความรับผิดชอบ เช่น แผนกธุรการ แผนกแม่บ้าน แผนกซ่อมบำรุง แผนกอาคาร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป...

ไม่ระบุ
ตามโครงสร้างของ

ผู้จัดการแผนกการตลาด (สาขา)@โรบินสัน สุพรรณบุรี

Central Department Store Group

1. จัดทำรูปแบบ กิจกรรม โครงการ และรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ในภาพรวมแยกแต่ละสาขาทั้งในกทม. และต่างจังหวัด (Local Marketing) เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายและร...

ไม่ระบุ

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

Central Department Store Group

1. ดูแลรับผิดชอบงานในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และมีความพร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ 2. ตรวจสอบแผนและประสานงานในการควบ...

ตามโครงสร้างของ

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

Central Department Store Group

- ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ การกำกับดูแลงานซ่อมบำรุงของ Supplier - ควบคุมค่าใช้จ่ายและอนุรักษ์พลังงาน เช่น ค่าน้ำ ค่าไ...

4
ไม่ระบุ

พนักงานแคชเชียร์@โรบินสัน รัตนาธิเบศร์

Central Department Store Group

- ให้บริการการรับชำระค่าสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงินสด บัตรเครดิต บัตรของขวัญ ฯลฯ - เข้าใจกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ และเงื่อนไขการรับชำระตราสารต่างๆ ...

ไม่ระบุ

ช่างซ่อมบำรุง@โรบินสัน ศรีสมาน|รัตนาธิเบศร์

Central Department Store Group

- ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้า น้ำประปาและเครื่องปรับอากาศภายในสาขาให้ปฏิบัติงานได้ตามปกติ - ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ระบบเคร...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะรับสมัครพนักงานจำนวนมาก

Central Department Store Group

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร - แม่บ้าน ทำหน้าที่ รักษาความสะอาด - พนักงานขาย ทำหน้าที่ให้บริการในการขาย และนำเสนอสินค้าให้ลูกค้า - พนักงานแคชเชียร์ ทำหน้า...

1
ไม่ระบุ

Data Analysis Staff@JTC, Silom

Central Department Store Group

1.รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เช่น วิเคราะห์ยอดขาย 2.ประสานงานกับทาง Marketing และ Merchandise 3.จัดรายงาน Promotion ช่วย Support Marketing ...

1
ไม่ระบุ

Training Division Manager@Pinklao Tower

Central Department Store Group

1. วิเคราะห์หาความต้องการในการฝึกอรมของกลุ่ม High Potential 2. ดำเนินงานด้านฝึกอบรม เพื่อให้กลุ่ม High Potential ของบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพ...

ไม่ระบุ

ผู้จัดการแผนกขาย | Department Store Manager

Central Department Store Group

- บริหารยอดขายแผนกที่รับผิดชอบ - ตรวจสอบและควบคุมเอกสารการโอน-การส่ง/รับคืนสินค้า ให้ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ รวมทั้งการตรวจนับสต็อคสินค้า - จัดทำและว...

ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ Customer Service @เซ็นทรัล พระราม 3

Central Department Store Group

- รับผิดชอบการปฏิบัติงานของแผนกโดยการให้บริการด้านต่างๆ แก่ลูกค้า - ให้บริการและคำแนะนำ แก่ลูกค้าที่มีปัญหากับบัตรเซ็นทรัลการ์ด หรือกับหน่วยงานต่างๆ...

5
ไม่ระบุ

พนักงานทำความสะอาด @เซ็นทรัล พระราม 3

Central Department Store Group

ดูแลรักษาความสะอาด ความพร้อมในการจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ และพื้นที่ที่รับผิดชอบ ให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดอยู่เสมอ รวมทั้งการตรวจสอบและบำรุงรักษา...

1
ตามโครงสร้างของ

PR Head (Guest Relation)@Central Chidlom Tower

Central Department Store Group

- ดูแลด้านการเชิญ Celebrity ที่มีชื่อเสียงเพื่อมาร่วมงานต่างๆที่ห้างจัดขึ้น - ดูแลภาพรวมของการจัดงาน Event ต่างๆ - ติดต่อประสานงานกับองค์กรอื่นๆ ใน...

1
ตามโครงสร้างของ

PR Head (Copy Writer English)@Central Chidlom Tower

Central Department Store Group

• เขียนหรือแปล Cover release, Follow up release, ข่าวหน้าสังคม อีเว้นต์ต่างๆ, เขียนบทความ, เขียน Gossip News, เรียบเรียงข้อมูลประกอบ Press kit หรือเอก...

1
ตามโครงสร้างของ

PR Head (Social Media)@Central Chidlom Tower

Central Department Store Group

• วางแผนและดำเนินงานประชาสัมพันธ์ สินค้า, บริการ และ ข่าวอีเวนท์ของห้าง ผ่านทางเว็บไซต์ หรือ สื่อออนไลน์ต่างๆ • วางแผนและดำเนินงานประชาสัมพันธ์ การจ...

1
ตามโครงสร้างของ

หัวหน้าแผนกป้องกันการสูญเสีย@ZEN CentralWorld

Central Department Store Group

- วางแผนการจัดอัตรากำลัง ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและพื้นที่ เพื่อป้องกันสินค้าสูญหาย - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสินค้าสูญหายและผลยอดการจับกุม - วางแผน แล...

1
ตามโครงสร้างของ

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง@เซ็นทรัล ชิดลม | บางนา

Central Department Store Group

- ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ การกำกับดูแลงานซ่อมบำรุงของ Supplier - ควบคุมค่าใช้จ่ายและอนุรักษ์พลังงาน เช่น ค่าน้ำ ค่าไ...

ไม่จำกัด
ตามโครงสร้างของ

โรบินสันฉะเชิงเทรา | ปราจินบุรี | จันทบุรี รับสมัครพนักงานจำนวนมาก!!!

Central Department Store Group

ตำแหน่งที่เปิดรับ - พนักงานขาย ทำหน้าที่ งานขายสิ้นค้าในห้างสรรพสินค้า - แคชเชียร์ ทำหน้าที่ บริการชำละสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน - ตรวจรับสินค้า ทำห...

ไม่จำกัด
ตามโครงสร้างของ

เซ็นทรัล พัทยา บีช รับสมัครพนักงานจำนวนมาก!!

Central Department Store Group

ตำแหน่งที่เปิดรับ - พนักงานขาย ทำหน้าที่ งานขายสิ้นค้าในห้างสรรพสินค้า - แคชเชียร์ ทำหน้าที่ บริการชำละสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน - ตรวจรับสินค้า ทำห...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

โรบินสันระยอง รับสมัครพนักงานจำนวนมาก!!!

Central Department Store Group

- พนักงานขาย ทำหน้าที่ งานขายสิ้นค้าในห้างสรรพสินค้า - แคชเชียร์ ทำหน้าที่ บริการชำละสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน - ตรวจรับสินค้า ทำหน้าที่ ตรวรจเช็ค ตร...

ไม่ระบุ

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง@เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, ศาลายา, เวสต์เกต

Central Department Store Group

• ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้า น้ำประปาและเครื่องปรับอากาศภายในสาขาให้ปฏิบัติงานได้ตามปกติ • ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า เช่นการเปลี่ยนหลอดไฟ...

ตามโครงสร้างของ

Marketing Division Manager@Central Chidlom Tower

Central Department Store Group

• Work effectively with internal departments to make sure that all works are well delivered. • Assist in preparing the annual Marketing Plan, and ens...

4
ตามโครงสร้างของ

Executive Secretary to CEO @Chidlom Tower

Central Department Store Group

- Handle secretarial jobs / other tasks as assigned - Prepare presentation for meetings / prepare meeting room and facilities / take notes in intern...

ไม่ระบุ

Customer Service Staff @Central Embassy

Central Department Store Group

1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อในการให้บริการลูกค้า 2. จัดเตรียมและดูแลความพร้อมของอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ห้องพรีเมียร์เลาจน์ แ...

ไม่ระบุ

หัวหน้าแผนกขาย@เซ็นทรัล หาดใหญ่

Central Department Store Group

1. บริหารยอดขายในฝ่ายที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้า 2. ควบคุมการสั่งซื้อให้มีปริมาณสอดคล้องกับการขาย 3. ตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าและป้ายฯ ให้เกิดยอดขายสู...

2
ไม่ระบุ

ผู้จัดการแผนกขายสินค้า@โรบินสัน ระยอง

Central Department Store Group

- บริหารยอดขายในแผนกให้บรรลุเป้า - บริหารทีมพนักงานขายให้เกิดประสิทธภาพสูงสุด...

2
ไม่ระบุ

พนักงานรับส่งเงินด่วน (Western Union)@เซ็นทรัล ชิดลม

Central Department Store Group

ให้ข้อมูลอัตราแลกปลี่ยนเงินตราระหว่างประทศ, รับแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, จัดทำเอกสารสรุปยอดประจำวัน...

ไม่ระบุ

Editorial Staff (Central Premiere Magazine)@Central Chidlom

Central Department Store Group

• เขียนคอลัมน์และบทความ รวมทั้งทำการสัมภาษณ์ • สามารถเลือกของแฟชั่น (Stylist)และติดต่อขอยืมของภายในห้างเพื่อถ่ายลงหนังสือ • ศึกษา ค้นคว้าประเด็นต่าง...

ไม่ระบุ

Sale's Staff - Luxury Brand@Central Chidlom

Central Department Store Group

- Meet and greet all customers that enter the store. - Present product to the customers and encourage sales to the customer. - Detect and understand...

2
ไม่ระบุ

Operations Zone Department Manager@Warehouse Bangna km.20

Central Department Store Group

- Deliver KPI of company and customer - Can manage team and be leader - To handle Opertions,inventory and WMS as start from inbound till outbound...

ไม่ระบุ

ช่างซ่อมบำรุง@โรบินสัน ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต

Central Department Store Group

· ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้า น้ำประปาและเครื่องปรับอากาศภายในสาขาให้ปฏิบัติงานได้ตามปกติ · ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า เช่น การ...

ไม่ระบุ

Operations Zone Department Manager@Warehouse Bangna km. 20

Central Department Store Group

- Deliver KPI of company and customer - Can manage team and be leader - To handle Opertions,inventory and WMS as start from inbound till outbound...

1
ไม่ระบุ

Logistics Operation System Solution@Warehouse Bangna km.21

Central Department Store Group

• Facilitates gap analyses for process and system functionality for plants and divisions implementing Manhattan’s software to identify operational def...

ไม่ระบุ
ตามโครงสร้างของ

แคชเชียร์ | พนักงานขาย @Central EastVille

Central Department Store Group

- ศึกษาให้เกิดความเข้าใจทั้งในด้านเทคนิคการขายและในตัวสินค้า และเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - รับผิดชอบการทำยอดขายให้ได้ตามเป้ายอดขายที่ก...

1
ตามโครงสร้างของ

ผู้จัดการแผนกขายสินค้า Moderate Shoes & Handbag@โรบินสัน ปราจีนบุรี

Central Department Store Group

1. บริหารยอดขายในแผนกที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้า 2. ทำการสั่งซื้อให้สอดคล้องกับการขาย 3. จัดเรียงสินค้าและป้ายให้เกิกยอดขายสูงสุด 4. ดูแลการบริการให...

1
ตามโครงสร้างของ

หัวหน้าแผนก Operation Audit@เซ็นทรัล พัทยาบีช

Central Department Store Group

1.ตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนงานขายและแผนกรับ-ส่งสินค้าของสาขา พร้อมทั้งรายงานและแสดงความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติ งานเป็นไปตามที่...

หลาย
ตามโครงสร้างของ

เจ้าหน้าที่เงินด่วน (Western Union)@Central EsatVille

Central Department Store Group

• ให้บริการส่งเงินด่วนไปยังต่างประเทศ และทำการจ่ายเงินที่ได้รับการส่งมาจากที่อื่นให้แก่ลูกค้าที่มารับเงินให้ตรงตามระเบียบการจ่ายเงินแก่ลูกค้าด้วยบริกา...

1
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่การเงิน@JTC Tower Silom

Central Department Store Group

1. บริหารและตรวจสอบงานด้านขายส่ง 2. ตรวจสอบการกระทบยอดขาย Consignment ระหว่างยอดของบริษัท กับยอดที่ห้างแจ้ง 3. ตรวจสอบการวางวิลเรียกเก็บค่าสินค้า 4...

2
ตามโครงสร้างของ

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่@เซ็นทรัล อีสต์ วิลล์

Central Department Store Group

- ดูแลตรวจสอบซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ - ตกแต่งบูธ/สถานที่ - งานสี งานไม้ งานปูน...

ตามโครงสร้างของ

หัวหน้าแผนกแคชเชียร์

Central Department Store Group

- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแคชเชียร์ในสาขาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว - การวางแผนการทำงานและจัดการประชุมเพื่อ...

ไม่ระบุ
ไม่ระบุ

ล่ามแปลภาษา จีน - อังกฤษ@เซ็นทรัล ภูเก็ต

Central Department Store Group

แปลภาษา จีน - อังกฤษ ให้กับลูกค้าชาวจีน...

3
ตามโครงสร้างของ

เจ้าหน้าที่ดูแลสวนสนุก@เซ็นทรัล บางนา

Central Department Store Group

เจ้าหน้าที่ดูแลสวนสนุกที่เซ็นทรัล บางนา...

1
ตามโครงสร้างของ

หัวหน้าแผนกช่างซ่อมบำรุง@เซ็นทรัล ชิดลม

Central Department Store Group

- ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้า น้ำประปาและเครื่องปรับอากาศภายในสาขาให้ปฏิบัติงานได้ตามปกติ - ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ระบบเคร...

60
ไม่ระบุ

เซ็นทรัล ชิดลม รับสมัครพนักงาน Part Time จำนวนมาก!!!

Central Department Store Group

เซ็นทรัล ชิดลม รับสมัครพนักงาน Part Time จัดโปรโมชั่นขายสินค้า Brand Name จำนวนมาก!!! สามารถทำงานระหว่างวันที่ 28 ก.ย. - 17 ต.ค. 2559 ได้ ลักษณะง...

ไม่จำกัด
ตามโครงสร้างของ

เซ็นทรัล พระราม 3 รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง จำนวนมาก!!!

Central Department Store Group

เซ็นทรัล พระราม 3 รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง - พนักงานขาย - พนักงานแคชเชียร์ - ช่างซ่อมบำรุง, อาคาร - แม่บ้าน - เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย - แล...

1
ไม่ระบุ

ช่างซ่อมบำรุงและไฟฟ้า @โรบินสัน ศรีนครินทร์(ซีคอนสแควร์)

Central Department Store Group

- ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้า น้ำประปาและเครื่องปรับอากาศภายในสาขาให้ปฏิบัติงานได้ตามปกติ - ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ระบบเคร...

ตามโครงสร้างของ

พนักงานขาย@เซ็นทรัล ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต

Central Department Store Group

- ศึกษาให้เกิดความเข้าใจทั้งในด้านเทคนิคการขายและในตัวสินค้า และเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - รับผิดชอบการทำยอดขายให้ได้ตามเป้ายอดขายที่ก...

ไม่ระบุ
ไม่ระบุ

Sales Associate - Luxury Brand @Central Embassy

Central Department Store Group

• To meet and greet all customers that enter the store. • To present product to the customers and encourage sales to the customer. • To detect and u...

หลาย
ตามโครงสร้างของ

Assistance Brand Manager (SuperSports)

Central Department Store Group

- Assist to Brand manager in 360 degree of brand function - Do and co-ordinate with import dept, for all about import shipments - Do and co-ordinate...

ไม่ระบุ

Report Data Staff

Central Department Store Group

- ทำรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ การขนส่ง / งานคลังสินค้า - สามารถทำ presentation ได้ดี - มีทักษะในการเขียนและอ่านภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี...

10
ไม่ระบุ

แคชเชียร์ | พนักงานนขาย @โรบินสัน ศรีนครินทร์ (ซีคอน สแควร์)

Central Department Store Group

- ศึกษาให้เกิดความเข้าใจทั้งในด้านเทคนิคการขายและในตัวสินค้า และเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - รับผิดชอบการทำยอดขายให้ได้ตามเป้ายอดขายที่ก...

30
ไม่ระบุ

พนักงาน Part Time ช่วยขายสินค้า/จัดรายการส่งเสริมการขาย@เซ็นทรัล รามอินทรา

Central Department Store Group

พนักงาน Part Time ช่วยขายสินค้า/จัดรายการส่งเสริมการขาย ช่วยงานขายสินค้า/จัดรายการลดราคาสินค้า...

ไม่ระบุ

Talent Manangement Division Manager@Central Chidlom Tower

Central Department Store Group

1.จัดทำและดูแลโครงการ Operation Management Trainee , Top 100 2.ดูแลพนักงานกลุ่ม Management Trainee 3.ตรวจสอบและติดตามผลการทดสอบ Product Knowledge & ...

50
ไม่ระบุ

ซุปเปอร์สปอร์ตส์รับสมัครพนักงาน Part Time ช่วยขายอุปกรณ์กีฬา@เมืองทองธานี

Central Department Store Group

ซุปเปอร์สปอร์ตส์รับสมัครพนักงาน Part Time ช่วยขายอุปกรณ์กีฬา@เมืองทองธานี ทำงานระหว่าง วันที่ 15-26 กันยายน 2559...

ไม่ระบุ

Urgent!! Customer Service Department Manager (Bangna)

Central Department Store Group

1.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อในการให้บริการลูกค้า 2.จัดเตรียมและดูแลความพร้อมของอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ห้องพรีเมียร์เลาจน์ และ...

ตามโครงสร้างของ

Direct Marketing Executive (Expat)@Central Chidlom

Central Department Store Group

• Overseeing of the promotion both Expat and Tourist • Coordinate with all partners in part of hotel, hospital, credit card and Foreign association t...

ตามโครงสร้างของ

Promotion Division Manager@Central Chidlom | Zen | Robinson Rama 9

Central Department Store Group

• Develop storewide sales promotion tactic and presentation • Initiate new media of promotional campaigns • Competitor monitoring • Develop promoti...

1
ตามโครงสร้างของ

ผู้จัดการแผนกบริหารสต็อคสินค้า@เซ็นทรัล สมุย

Central Department Store Group

1.ตรวจสอบและประสานงานกับทางหัวหน้าแผนกขายในเรื่องความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ 2. บริหาร STOCK สินค้า ให้มีปริมาณเหมาะสม และมีคุณภาพ 3. วิเคราะห์ข้อม...

5
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (LP)@โรบินสัน ชลบุรี

Central Department Store Group

1. ประสานงานกับหน่วยงาน HR ในเรืองระเบียบปฏิบัติต่างๆ เช่น การออกหนังสือเตือน 2. ควบคุมดูแลงานด้านการป้องกันเพลิงไหม้ การซ้อมหนีไฟ ตรวจสอบถังดับเพลิง...

หลาย
ตามโครงสร้างของ

Executive Secretary @Zen | Chidlom Tower

Central Department Store Group

- Handle secretarial jobs / other tasks as assigned - Prepare presentation for meetings / prepare meeting room and facilities / take notes in intern...

1
ไม่ระบุ

ผู้จัดการแผนกสต็อค@โรบินสันอุดรธานี

Central Department Store Group

การออกใบสั่งซื้อตรงตามจำนวนถูกต้องทันเวลา 1.1. ทำการออกใบสั่งซื้อสินค้าเครดิต ให้มีรายการครบถูกต้องตามรายการที่ได้รับแจ้งจากหน้าร้าน 1.2. ทำหน้าที่...

2
ตามโครงสร้างของ
1
ตามโครงสร้างของ

เซ็นทรัล บางนารับสมัครพนักงาน Part Time จัดรายการส่งเสริมการขาย (2 เดือน)

Central Department Store Group

พนักงาน Part Time จัดรายการส่งเสริมการขาย (ระยะเวลา 2 เดือน)...

5
ตามโครงสร้างของ
1
ตามโครงสร้างของ

ช่างเย็บและแก้ทรงเสื้อผ้า@เซ็นทรัล บางนา

Central Department Store Group

แก้ทรงเสื้อผ้า/กางเกง ตามที่ลูกค้าต้องการ...

15
ไม่ระบุ

แม่บ้าน @เซ็นทรัล ชิดลม

Central Department Store Group

· ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยของอุปกรณ์สำนักงาน ของใช้ต่างๆ รวมทั้งบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานตามหลักสุขลักษณะที่กำหนด เพื่อให้เ...

ไม่ระบุ

ASN Helpdesk (Contract)@JTC Building Silom

Central Department Store Group

- To help answering technical questions which may arise from 800 consignment - To support supplier among 3 BU (CDS, RBS, SSP). This position needs I...

ตามโครงสร้างของ

Import Operation Staff

Central Department Store Group

- Import shipment schedule planning and import shipment flow control. - Coordination with Business Unit or International supplier regarding the colle...

หลาย
ตามโครงสร้างของ

English Copy Writer@Central Chidlom Tower

Central Department Store Group

• Translate advertising copy & relevant information from Thai to English. Translations cover a wide range of topics, formats & styles, both formal and...

ไม่ระบุ

Online Marketing@Robinson Rama 9

Central Department Store Group

• Plan and execute all web, SEO/SEM, marketing database, email, social media and display advertising campaigns • Design, build and maintain our socia...

ตามโครงสร้างของ

Direct Marketing Head – Central Credit Card@Central Chidlom Tower

Central Department Store Group

- ทำงานร่วมกับทีมฝ่ายการตลาดของ Central Credit card ในการวางแผน และประสานงานกับทางส่วนกลาง เพื่อทำโปรโมชั่น, สมัครบัตรเครดิต และลูกค้าสัมพันธ์ - วางแ...

10
ตามโครงสร้างของ

พนักงานขาย | แคชเชียร์@เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, ศาลายา, เวสต์เกต

Central Department Store Group

1. พนักงานขาย หน้าที่ แนะนำสินค้า และบริการลูกค้า 2. แคชเชียร์ หน้าที่ คิดเงินให้กับลูกค้า 3. ช่าง หน้าที่ ซ่อมบำรุงงานที่ได้รับมอบหมายให้อยู่ในสภาพ...

2
ตามโครงสร้างของ

ช่างซ่อมบำรุง@เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า | เซ็นทรัล ศาลายา

Central Department Store Group

ดูแลด้านระบบงานไฟฟ้า, ประปา, แอร์, โทรศัพท์...

1
ตามโครงสร้างของ

Property Leasing Officer - Sales@Central Chidlom

Central Department Store Group

1. รับผิดชอบงานขาย พื้นที่ในกลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า สื่อโฆษณา และการตลาด 2. สามารถอธิบายรายละเอียด ตอบข้อสักถาม เกี่ยวกับพื้นที่ที่ขาย เงื่อนไขการเช่า...

2
ไม่ระบุ
1
ตามโครงสร้างของ

Storewide Promotion Manager

Central Department Store Group

• Develop storewide sales promotion tactic and presentation • Initiate new media of promotional campaigns • Competitor monitoring • Develop promoti...

หลาย
ตามโครงสร้างของ

Direct Marketing Executive

Central Department Store Group

• ดูแลจัดรายการส่งเสริมการขายในส่วน promotion • ประสานงานกับ Partner ในส่วนของโรงแรม,โรงพยาบาล,บัตรเครดิต และสมาคมต่างชาติ • ดูแลการจัดกิจกรรม ที่เก...

1
ตามโครงสร้างของ

Social Media Coordinator@Chidlom Tower

Central Department Store Group

• To manage content from luxury and lifestyle and food brands in multi platform media • To analyze brand’s marketing material to create meaningful an...

1
ตามโครงสร้างของ

Social Media Copy Writer@Central Chidlom

Central Department Store Group

• Developing a selected concept into copy form to produce powerful and persuasive advertising in various media in line with internal clients ' require...

หลาย
ตามโครงสร้างของ

เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง@โรบินสัน ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

Central Department Store Group

· ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้า น้ำประปาและเครื่องปรับอากาศภายในสาขาให้ปฏิบัติงานได้ตามปกติ · ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า เช่น การ...

ไม่ระบุ

พนักงานขาย@เซ็นทรัล และโรบินสัน ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต

Central Department Store Group

- ศึกษาให้เกิดความเข้าใจทั้งในด้านเทคนิคการขายและในตัวสินค้า และเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - รับผิดชอบการทำยอดขายให้ได้ตามเป้ายอดขายที่ก...

3
ตามโครงสร้างของ

เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (LP)@โรบินสัน ศรีราชา

Central Department Store Group

1. ประสานงานกับหน่วยงาน HR ในเรืองระเบียบปฏิบัติต่างๆ เช่น การออกหนังสือเตือน 2. ควบคุมดูแลงานด้านการป้องกันเพลิงไหม้ การซ้อมหนีไฟ ตรวจสอบถังดับเพลิง...

หลาย
ตามโครงสร้างของ

แคชเชียร์ | พนักงานขาย@เซ็นทรัล สีลม คอมเพล็กซ์ | โรบินสัน บางรัก

Central Department Store Group

- ขายสินค้าให้ได้เป็นไปตามเป้าหมายของสาขา - รับชำระค่าสินค้าและบริการ...

ตามโครงสร้างของ

หัวหน้าแผนกป้องกันการสูญเสีย @บางนา

Central Department Store Group

1. วางแผนระบบงานป้องกันการสูญเสีย เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียและสูญเสียของสินค้า หรือลดยอดการสูญเสียและสูญหายให้เกิดน้อยที่สุด 2. ควบคุม กำกับ ดูแล ระบ...

ตามโครงสร้างของ

พนักงานขาย (เสื้อผ้าแฟชั่น Brand ชั้นนำ)@เซ็นทรัล ชิดลม

Central Department Store Group

- บริการ แนะนำสินค้า และเสนอขายสินค้าให้แกลูกค้า - ตรวจเช็คสินค้า เข้า - ออก หรือเก็บคืน - ดูและจัดเก็บสิ้นค้า ในแผนกที่ดูแลรับผิดชอบ - จัดทำเอกสาร...

1
ไม่ระบุ

Visual Merchandise (Brand Speedo)@Jewelry Trade Center, Silom

Central Department Store Group

• มีส่วนร่วมในออกแบบและดำเนินการจัดทำดิสเพลย์ต่างๆภายในจุดพื้นที่โปรโมชั่น ตลอดจนการจัดเรียงสินค้า(Visual Merchandising) ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้...

2
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง@เซ็นทรัล บางนา | โรบินสัน ศรีนครินทร์ (ซีคอน)

Central Department Store Group

· ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้า น้ำประปาและเครื่องปรับอากาศภายในสาขาให้ปฏิบัติงานได้ตามปกติ · ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า เช่นการเปลี่ยน...

10
ไม่ระบุ

พนักงานขาย@โรบินสัน ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต

Central Department Store Group

- ศึกษาให้เกิดความเข้าใจทั้งในด้านเทคนิคการขายและในตัวสินค้า และเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - รับผิดชอบการทำยอดขายให้ได้ตามเป้ายอดขายที่ก...

10
ไม่ระบุ

แคชเชียร์@โรบินสัน ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต

Central Department Store Group

- ให้บริการการรับชำระค่าสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงินสด บัตรเครดิต บัตรของขวัญ ฯลฯ - เข้าใจกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ และเงื่อนไขการรับชำระตราสารต่างๆ ...

ไม่ระบุ

Graphic Designer (Central Premiere Magazine) @Zen Centralworld

Central Department Store Group

• Layout design for Central Premiere Magazine • Manage and arrange the job assignment to be on time as due date. • Additional jobs in term of urgent...