ข้อมูลบริษัท Central Department Store Group

Central Department Store Group

ธุรกิจค้าปลีก

306 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร: 02-1018122
www.facebook.com/cdgrecruitment

แผนที่:

แผนที่ Google Map:

ตำแหน่งงาน 289 ตำแหน่ง

10
ไม่ระบุ

Department Merchandising Manager | หัวหน้าแผนกบริหารสินค้า

Central Department Store Group

- สั่งสินค้าผ่านระบบ JDA ทั้งผ่านระบบอัตโนมัติ (ASR PO) และผ่านระบบ Manual PO เพื่อเติมให้สินค้ามีปริมาณเหมาะสมและเกิดยอดขายสูงสุด - ประสานงานกับร...

ไม่ระบุ

English & Chinese Interpreter (Thailand nationality)@Central Chidlom | Zen

Central Department Store Group

- Deliver the excellent sales and service to Chinese Customers and handle high volume of inquiries professionally through phone and face-to-face - Ta...

ไม่ระบุ
ไม่ระบุ

Sales Associate@Central Embassy | Chidlom

Central Department Store Group

• To meet and greet all customers that enter the store. • To present product to the customers and encourage sales to the customer. • To detect and u...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

Customer Service Department Manager

Central Department Store Group

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อในการให้บริการลูกค้า - จัดเตรียมและดูแลความพร้อมของอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ห้องพรีเมียร์เลาจน์ และ...

ไม่ระบุ

Customer Service Staff @Central Embassy | Central Chidlom

Central Department Store Group

• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสาขา เพื่อในการให้บริการลูกค้า • จัดเตรียมและดูแลความพร้อมของอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ...

1
ไม่ระบุ

หัวหน้าแผนกการเงิน@โรบินสัน กำแพงเพชร

Central Department Store Group

1. นำเงินรายได้จากการขายประจำวันเข้าบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วน 2. จัดทำรายงานยอดเงินขาด – เกินของพนักงานแคชเชียร์เป็นรายวัน 3. ดูแลรักษากุญแจห้องเงิน ...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

โรบินสัน ราชบุรี รับสมัครพนักงานจำนวนมาก!!!

Central Department Store Group

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร - พนักงานขาย ทำหน้าที่ งานขายสินค้าในห้างสรรพสินค้า - แคชเชียร์ ทำหน้าที่ บริการชำระสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน - ตรวจรับสินค้า...

40
ไม่ระบุ

เซ็นทรัล ลาดพร้าว รับสมัครพนักงาน Part Time งาน Supersports Super Sale จำนวนมาก!!!

Central Department Store Group

เซ็นทรัล ลาดพร้าว รับสมัครพนักงาน Part Time งาน Supersports Super Sale จำนวน 40 อัตรา ...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

Hostess@Central Embassy (BTS เพลินจิต)

Central Department Store Group

- ให้การต้อนรับและกล่าวคำทักทายลูกค้าที่มาใช้บริการด้วยความสุภาพยิ้มแย้มแจ่มใส และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการอยู่เสมอ - บริการและต้อนรับลูกค้า น...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

Service Supervisor@Central Embassy (BTS เพลินจิต)

Central Department Store Group

ด้านการบริการ - ตรวจเช็คจำนวนพนักงานที่เข้าเวรให้ครบตามตารางการทำงานที่กำหนดไว้ - ตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องมือด้านบริการ (เมนู ช้อน ส้อม แก้ว และอ...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

Steward | พนักงานล้างจาน@Central Embassy (BTS เพลินจิต)

Central Department Store Group

- ทำความสะอาดและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ เครื่องล้างจาน พื้นที่ที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานให้สะอาดอยู่เสมอ ปราศจากคราบอาหารและเศษอาหารตกค้าง เป็นต้น ...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

Assistant Restaurant Manager | ผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหาร@Central Embassy (BTS เพลินจิต)

Central Department Store Group

- ตรวจเช็คความสะอาดในพื้นที่ โต๊ะบริการ รวมถึงเครื่องมือด้านบริการให้เป็นไปตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ - เป็นผู้นำประชุมรายวันกับพนักงานทั้งหมด - ตรวจเช็...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

Bartender | บาร์เทนเดอร์@Central Embassy (BTS เพลินจิต)

Central Department Store Group

- บริการจัดทำเครื่องดื่มตามที่ลูกค้าต้องการ - จัดเตรียมความพร้อมของเครื่องดื่ม อุปกรณ์เครื่องใช้ และพื้นที่ ให้พร้อมต่อการให้บริการอยู่เสมอ - ดูแลคุ...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

Waitress | Waiter (พนักงานเสิร์ฟ)@Central Embassy (BTS เพลินจิต)

Central Department Store Group

ด้านการบริการ - ให้การต้อนรับแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสและมีความกระตือรือร้นในการให้บริการอยู่เสมอ - อำนวยความสะดวกในการจัด...

1
ไม่ระบุ

Graphic Designer@Central chidlom

Central Department Store Group

1.Liaise with various departments effectively 2.Storage on the store every project. Systematically 3.Help support information document includes vari...

ตามโครงสร้างของ

ฝ่ายบุคคลและแรงงานสัมพันธ์ (ESC)

Central Department Store Group

1. รับผิดชอบดูแลความเป็นอยู่ด้านงานบุคคล ระดับพนักงานในสาขาที่รับผิดชอบ 2. ดูแลกฏระเบียบให้กับพนักงานของสาขา เวลาเข้าออก ,การแต่งกาย ,การเบิกจ่าย ,สว...

1
ไม่ระบุ

CRM Specialist@Chidlom

Central Department Store Group

1. Designed and implement data analysis from various source of databases for the purpose of customer value propositions. 2. Perform reporting and dat...

หลาย
ตามโครงสร้างของ

Direct Marketing Executive

Central Department Store Group

1. Overseeing of the promotion both Expat and Tourist Coordinate with all partners in part of hotel,customers, hospital, credit card and Foreign assoc...

ไม่ระบุ

Marketing Executive@Central Chidlom

Central Department Store Group

• Develop corporate sales promotion tactic and presentation, and present to supervisor and relevant department • Initiate new idea of promotion camp...

1
ไม่ระบุ

ผู้จัดการแผนกการตลาด@โรบินสัน ระยอง

Central Department Store Group

• สำรวจตลาด และคู่แข่ง ในการสร้างแผนการตลาดโดยเฉพาะสำหรับจังหวัด/ภูมิภาคนั้นๆ • จัดทำแผนการตลาด ในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ทั้งการจัด Promotion พิเศษ, การ...

2
ไม่ระบุ

พนักงานแคชเชียร์@โรบินสัน รัตนาธิเบศร์

Central Department Store Group

- ให้บริการการรับชำระค่าสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงินสด บัตรเครดิต บัตรของขวัญ ฯลฯ - เข้าใจกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ และเงื่อนไขการรับชำระตราสารต่างๆ ...

7
ตามโครงสร้างของ

พนักงานขาย@โรบินสัน รัตนาธิเบศร์

Central Department Store Group

- เสนอขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า - รับผิดชอบทำยอดขายให้ได้เป้าตามที่กำหนด - ดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่แผนก - ตรวจนับสินค้าในสต็อกอย่างสม่ำเสมอ...

ไม่ระบุ

พนักงานขาย@เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

Central Department Store Group

- ศึกษาให้เกิดความเข้าใจทั้งในด้านเทคนิคการขายและในตัวสินค้า และเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - รับผิดชอบการทำยอดขายให้ได้ตามเป้ายอดขายที่ก...

หลาย
ตามโครงสร้างของ

เจ้าหน้าที่การตลาด@โรบินสัน ศรีสมาน

Central Department Store Group

จัดทำโครงการ และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และสินค้าตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้...

ไม่ระบุ

ช่างซ่อมบำรุงงานระบบประกอบอาคาร@โรบินสัน ศรีสมาน

Central Department Store Group

- ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้า น้ำประปาและเครื่องปรับอากาศภายในสาขาให้ปฏิบัติงานได้ตามปกติ - ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ระบบเคร...

หลาย
ไม่ระบุ

พนักงานขาย@โรบินสัน ศรีสมาน

Central Department Store Group

- ดำเนินการให้คำแนะนำด้านสินค้า-บริการ พร้อมทั้งเสนอขายสินค้า-บริการให้แก่ลูกค้า - ทำยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด - รับผิดชอบ ดูแล ประจำแผนกตลอดเวลา...

ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Customer Service) @โรบินสัน ศรีสมาน

Central Department Store Group

- รับผิดชอบการปฏิบัติงานของแผนกโดยการให้บริการด้านต่างๆ แก่ลูกค้า - ให้บริการและคำแนะนำ แก่ลูกค้าที่มีปัญหากับบัตรเซ็นทรัลการ์ด หรือกับหน่วยงานต่างๆ...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

โรบินสันศรีสมาน รับสมัครพนักงานจำนวนมาก

Central Department Store Group

ตำแหน่งที่เปิดรับ - พนักงานป้องกันการสูญเสีย ทำหน้าที่ ดูแลรักษาความปลอดภัย ระงับเหตุการณ์ต่าง - เจ้าหน้าที่การตลาด ทำหน้าที่ Admin จัดการงานเอกสารต...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

โรบินสัน สมุทรปราการรับสมัครพนักงานจำนวนมาก

Central Department Store Group

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร 1. พนักงานขาย ทำหน้าที่ ขายสินค้าในห้างสรรพสินค้า 2. พนักงานแคชเชียร์ ทำหน้าที่ บริการชำละสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน 3. พ...

1
ไม่ระบุ

พนักงานแคชเชียร์และบริการลูกค้า (CCS)@โรบินสัน บางรัก

Central Department Store Group

1.รับชำระค่าสินค้าและบริการ 2.ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการลูกค้า...

ไม่จำกัด
ตามโครงสร้างของ

พนักงานแคชเชียร์ | พนักงานขาย@โรบินสัน บางรัก

Central Department Store Group

- ขายสินค้าให้ได้เป็นไปตามเป้าหมายของสาขา - รับชำระค่าสินค้าและบริการ...

ไม่ระบุ

พนักงานรักษาความสะอาด@เซ็นทรัล บางนา

Central Department Store Group

· ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยของอุปกรณ์สำนักงาน ของใช้ต่างๆ รวมทั้งบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานตามหลักสุขลักษณะที่กำหนด เพื่อให้เกิดความ...

1
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่การเงิน@โรบินสัน บางนา

Central Department Store Group

1. ดูแลและควบคุมการเบิกจ่ายของแคชเชียร์ 2. สรุปยอดเงินตอนสิ้นวัน...

2
ไม่ระบุ
2
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (LP)@โรบินสัน บางนา | สมุทรปราการ

Central Department Store Group

· ตรวจสอบความพร้อมและดูแลรักษาสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เช่น ป้ายจราจรต่างๆ ในลานจอดรถ และอุปกรณ์ในลานจอดรถ เป็นต้น · ตรวจ...

5
ไม่ระบุ

พนักงานแคชเชียร์ | พนักงานขาย | เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์@โรบินสัน บางนา | ซีคอน ศรีนครินทร์ | สมุทรปราการ

Central Department Store Group

- ศึกษาให้เกิดความเข้าใจทั้งในด้านเทคนิคการขายและในตัวสินค้า และเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - รับผิดชอบการทำยอดขายให้ได้ตามเป้ายอดขายที่ก...

ไม่ระบุ

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด@โรบินสัน ชลบุรี | กำแพงเพชร

Central Department Store Group

• สำรวจตลาด และคู่แข่ง ในการสร้างแผนการตลาดโดยเฉพาะสำหรับจังหวัด/ภูมิภาคนั้นๆ • จัดทำแผนการตลาด ในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ทั้งการจัด Promotion พิเศษ, ก...

1
ตามโครงสร้างของ

เจ้าหน้าที่การเงิน@CentralWorld

Central Department Store Group

- ตรวจนับ เงินสำรองในห้องมั่นคง พร้อมจัดทำรายงานการปิดเซฟ เป็นประจำทุกวัน - ตรวจนับเงินสด และตราสารแทนเงินทุกประเภท, นำฝากธนาคารให้ครบถ้วนถูกต้องตามท...

ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (LP)@CentralWorld

Central Department Store Group

· ตรวจสอบความพร้อมและดูแลรักษาสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เช่น ป้ายจราจรต่างๆ ในลานจอดรถ และอุปกรณ์ในลานจอดรถ เป็นต้น · ...

10
ตามโครงสร้างของ

พนักงานขาย (เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าแฟชั่น)@CentralWorld

Central Department Store Group

- บริการ แนะนำสินค้า และเสนอขายสินค้าให้แกลูกค้า - ตรวจเช็คสินค้า เข้า - ออก หรือเก็บคืน - ดูและจัดเก็บสิ้นค้า ในแผนกที่ดูแลรับผิดชอบ - จัดทำเอกสาร...

1
ไม่ระบุ

Property Leasing - Contract & Tenant Coordinator@Central Chidlom

Central Department Store Group

1. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกองค์กร 2. จัดทำสัญญาเช่าพื้นที่ให้แก่ลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ 3. ดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค...

1
ไม่ระบุ

Supply Chain Process Improvement@JTC Tower (Silom)

Central Department Store Group

– Initiates improvement projects, designs new work processes, equipments to increase efficiency, productivity in the warehouse and distribution center...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

พนักงานแคชเชียร์@เซ็นทรัล ชิดลม

Central Department Store Group

- รับชำระค่าบริการหรือสินค้าจากลูกค้า - จัดทำเอกสารการเงินต่างๆ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

โรบินสัน แฟชั่น ไอส์แลนด์ รับสมัครพนักงานจำนวนมาก!!! วันที่ 15-17 มกราคม 2561 นี้

Central Department Store Group

โรบินสัน แฟชั่น ไอส์แลนด์ รับสมัครพนักงานจำนวนมาก!!! วันที่ 15-17 มกราคม 2561 เวลา 11.00 – 16.00 น. ณ ห้องฝ่ายบุคคลสาขา (ESC) ชั้น 2 โรบินสัน แฟชั่...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

เซ็นทรัล ลาดพร้าว รับสมัครพนักงานจำนวนมาก!!! วันที่ 17 - 19 มกราคม 2561 นี้

Central Department Store Group

เซ็นทรัล ลาดพร้าว รับสมัครพนักงานจำนวนมาก!!! วันที่ 17 - 19 มกราคม 2561 เวลา 11.00 – 16.00 น. ณ บูธรับสมัครงาน บริเวณประตูทางเข้าออกห้าง ชั้น 1 เซ็น...

1
ไม่ระบุ

ผู้จัดการแผนกขายสินค้า@โรบินสัน ชลบุรี

Central Department Store Group

1. บริหารยอดขายในฝ่ายที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้า 2. ควบคุมการสั่งซื้อให้มีปริมาณพร้อมกับการขาย 3. ตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าและป้ายฯ ให้เกิดยอดขายสูงสุด ...

5
ไม่ระบุ

พนักงานขาย ประจำร้าน Just Buy@โลตัส พลัสมอลล์ บางใหญ่

Central Department Store Group

- เสนอขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า - รับผิดชอบทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด - ตรวจนับสินค้าในสต็อกอย่างสม่ำเสมอ - ดูแลรักษาความสะอาดใรพื้นที่...

2
ไม่ระบุ

ช่างซ่อมบำรุงงานระบบประกอบอาคาร@เซ็นทรัล ศาลายา

Central Department Store Group

- ซ่อมระบบไฟฟ้า เดินสายไฟ ภายใน และ ภายนอกอาคาร - ซ่อมแอร์ - ซ่อมประปาเมื่อเกิดการชำรุด...

2
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย@เซ็นทรัล เวสต์เกต

Central Department Store Group

- เสนอขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า - รับผิดชอบทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด - ตรวจนับสินค้าในสต็อกอย่างสม่ำเสมอ - ดูแลรักษาความสะอาดใรพื้นที่แผนก...

2
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ดิสเพลย์@เซ็นทรัล เวสต์เกต | ศาลายา

Central Department Store Group

- มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถตกแต่งร้านค้าตามธีมงานต่างๆ ได้ - จัดสินค้า ตกแต่งสถานที่ได้...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

พนักงานขาย และ แคชเชียร์@เซ็นทรัลปิ่นเกล้า | ศาลายา | เวสต์เกต

Central Department Store Group

1. พนักงานขาย หน้าที่ แนะนำสินค้า และบริการลูกค้า 2. แคชเชียร์ หน้าที่ คิดเงินให้กับลูกค้า...

20
ไม่ระบุ
5
ไม่ระบุ

พนักงาน Part Time คูปองสินค้า@เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

Central Department Store Group

- แนะนำโปรโมชั่นให้ลูกค้า - คีย์ข้อมูลส่วนลดให้ลูกค้าตามโปรโมชั่น - ช่วยตรงจุดแคชเชียร์ ...

2
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่การเงิน@เซ็นทรัล ศาลายา

Central Department Store Group

- ดูแลและควบคุมการเบิกจ่ายของแคชเชียร์ - ตรวจนับเงินสด และตราสารแทนเงินทุกประเภท, นำฝากธนาคารให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่นโยบายกำหนด - ติดตามจัดเก็บหน...

1
ไม่ระบุ

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด@เซ็นทรัล ภูเก็ต

Central Department Store Group

• สำรวจตลาด และคู่แข่ง ในการสร้างแผนการตลาดโดยเฉพาะสำหรับจังหวัด/ภูมิภาคนั้นๆ • จัดทำแผนการตลาด ในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ทั้งการจัด Promotion พิเศษ, ก...

10
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (LP)@เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ | โรบินสัน เชียงใหม่

Central Department Store Group

· ตรวจสอบความพร้อมและดูแลรักษาสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เช่น ป้ายจราจรต่างๆ ในลานจอดรถ และอุปกรณ์ในลานจอดรถ เป็นต้น · ตรวจ...

2
ไม่ระบุ
5
ไม่ระบุ

พนักงานแคชเชียร์ | พนักงานขาย@โรบินสัน ซีคอน ศรีนครินทร์ และสมุทรปราการ

Central Department Store Group

- ศึกษาให้เกิดความเข้าใจทั้งในด้านเทคนิคการขายและในตัวสินค้า และเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - รับผิดชอบการทำยอดขายให้ได้ตามเป้ายอดขายที่ก...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

พนักงานแคชเชียร์ | พนักงานขาย@เซ็นทรัล บางนา

Central Department Store Group

- ศึกษาให้เกิดความเข้าใจทั้งในด้านเทคนิคการขายและในตัวสินค้า และเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - รับผิดชอบการทำยอดขายให้ได้ตามเป้ายอดขายที่...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

โรบินสัน บางรัก รับสมัครพนักงานจำนวนมาก!!!

Central Department Store Group

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร 1. พนักงานขาย 2. พนักงานแคชเชียร์ 3. พนักงานบริการลูกค้า 4. ธุรการสต็อกสินค้า ...

จำนวนมาก
ไม่ระบุ

แคชเชียร์ | พนักงานขาย@เซ็นทรัล สีลม คอมเพล็กซ์ และโรบินสัน บางรัก

Central Department Store Group

- ขายสินค้าให้ได้เป็นไปตามเป้าหมายของสาขา - รับชำระค่าสินค้าและบริการ...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

Customer Service (Personal Shopper)@โรบินสัน แฟชั่น ไอส์แลนด์

Central Department Store Group

- โทรเสนอโปรโมชั่นและสินค้าใหม่ๆ ให้กับลูกค้าเก่าเพื่อเพิ่มยอดขาย - ติดต่อประสานงานระหว่างดีไซส์เนอร์และลูกค้า - จัดทำรายงานสรุปประจำสัปดาห์...

5
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (LP) @โรบินสัน แฟชั่นไอส์แลนด์

Central Department Store Group

·     ตรวจสอบความพร้อมและดูแลรักษาสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เช่น ป้ายจราจรต่างๆ ในลานจอดรถ และอุปกรณ์ในลานจอดรถ เป็นต้น ·  ...

1
ไม่ระบุ

Content AE&Traffic@Robinson Rama 9 (Head Office)

Central Department Store Group

เช็คความถูกต้องของข้อมูลสินค้าที่สำคัญต่อการขายครบถ้วนตาม Content Request Form  และเปิด Job No....

3
ไม่ระบุ

Content Approver@Robinson Rama 9 (Head Office)

Central Department Store Group

กด Publish และ Approve สินค้าหลังจากตรวจสอบความถูกต้องของรูปภาพและข้อมูลสินค้า เพื่อให้สินค้าแสดงบนหน้าเว็บ...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

พนักงานแคชเชียร์@โรบินสัน แฟชั่น ไอส์แลนด์

Central Department Store Group

- รับชำระค่าสินค้าและบริการ - อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า - อื่นๆ ...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

พนักงานขาย@โรบินสัน แฟชั่น ไอส์แลนด์

Central Department Store Group

แนะนำและเสนอขายสินค้าค้าให้กับลูกค้า, ตรวจเช็คสต็อคสินค้า, จัดทำรายงานสรุปยอดขาย, จัดเรียงสินค้า...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

พนักงานแคชเชียร์@เซ็นทรัล ลาดพร้าว

Central Department Store Group

- ให้บริการการรับชำระค่าสินค้าแก่ลูกค้า - ตรวจอสอบความเรียบร้อยของป้ายราคาสินค้า - สามารถให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าได้ - รวบรวมเงินสด...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

พนักงานขาย@เซ็นทรัล ลาดพร้าว

Central Department Store Group

- เสนอขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า - รับผิดชอบทำยอดขายให้ได้เป้าตามที่กำหนด - ดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่แผนก - ตรวจนับสินค้าในสต็อกอย่างสม่ำเสมอ...

3
ไม่ระบุ

Editorial@Robinson Rama 9 (Head Office)

Central Department Store Group

นำเนื้อหารายละเอียดสินค้าที่จัดซื้อส่งมาให้และรูปถ่ายใส่ในระบบข้อมูลหลังบ้านของเว็บไซต์...

ไม่ระบุ

LP Audit Department Manager@JTC (Silom)

Central Department Store Group

• ตรวจสอบและให้คะแนนการทำงานของสาขา เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของสาขา • จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือนเพื่อราย...

ไม่ระบุ

LP Investigation Department Manager@JTC (Silom)

Central Department Store Group

• ทำการสืบสวนและสอบสวนผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสืบหาข้อเท็จจริงตามสาขาของบริษัท • ประสานงานด้านการดำเนินดคีกับ หน่วยงานราชการ เช่น สถานีตำรวจ ศาล หรือ คุมป...

1
ไม่ระบุ

Junior Interior Designer@Central Head Office

Central Department Store Group

1.Liaise with various departments effectively 2.Storage on the store every project. Systematically 3.Help support information document includes vari...

ไม่ระบุ

Buyer Division Manager (Cosmetic)@Central Chidlom Tower

Central Department Store Group

• Managing and taking care Cosmetic Brand products for every Central Department Store in Thailand • Negotiating and dealing with suppliers for all ...

ไม่ระบุ

Buyer Division Manager (Home Product)@Central Chidlom Tower

Central Department Store Group

• Managing and taking care Fashion Brand (Luxury import) products for every Central Department Store in Thailand • Negotiating and dealing with suppl...

2
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่สรรหา@Silom Tower Head Office

Central Department Store Group

• ดำเนินการสรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์ ในระดับหัวหน้างาน/ผู้จัดการ • ดำเนินการทดสอบ สัมภาษณ์เบื้องต้น และจัดส่งผู้สมัครให้ต้นสังกัดคัดเลือกตามขั้นตอน • ...

2
ไม่ระบุ

ผู้จัดการแผนกขายสินค้า@โรบินสัน ตรัง

Central Department Store Group

1. บริหารยอดขายในแผนกที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้า 2. ทำการสั่งซื้อให้สอดคล้องกับการขาย 3. จัดเรียงสินค้าและป้ายให้เกิดยอดขายสูงสุด 4. ดูแลการบริการให้...

1
ไม่ระบุ

Account Payable & Asset Control@JTC Tower (Silom)

Central Department Store Group

– Day to day processing of account payable transactions – Receive and verify invoices and requisitions for goods and services – Manage the monthly c...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

Retail Audit ประจำเซ็นทรัลในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล

Central Department Store Group

–ตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนงานขายและแผนกรับ-ส่งสินค้าของสาขา –ตรวจสอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการนับสินค้าประเภทต่างๆ –ร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุใ...

2
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่บุคคลและแรงงานสัมพันธ์ (ESC)@Central Embassy | Robinson Head Office (Rama 9)

Central Department Store Group

1.รับผิดชอบดูแลความเป็นอยู่ด้านงานบุคคล ระดับพนักงานในสาขาที่รับผิดชอบ 2.ดูแลกฏระเบียบให้กับพนักงานของสาขา เวลาเข้าออก ,การแต่งกาย ,การเบิกจ่าย ,สวัส...

2
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม | Training Department Manager@Central Pinklao | Robinson Head Office (Rama 9)

Central Department Store Group

1.พัฒนาแผนการฝึกอบรมให้กับพนักงานในสังกัด โรบินสัน พร้อมทั้งจัดทำคู่มือ และติดตามผลการฝึกอบรม 2.จัดอบรมให้กับพนักงาน ทั้งในระดับปฏิบัติการในเขตกรุงเท...

20
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (LP)@เซ็นทรัล เอ็มบาสซี

Central Department Store Group

ควบคุมและตรวจสอบระบบความปลอดภัยให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานอยู่เสมอ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจพบสิ่งผิดปกติต่างๆ...

5
ไม่ระบุ

เซ็นทรัลปิ่นเกล้า รับสมัครพนักงาน Part Time ช่วยขายกระเช้าของขวัญ

Central Department Store Group

เซ็นทรัลปิ่นเกล้า รับสมัครพนักงาน Part Time ช่วยขายกระเช้าของขวัญ สามารถทำงานระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.- 3 ม.ค.2561 ทำหน้าที่: - ช่วยบริการให้แก่ลูกค้...

5
ไม่ระบุ

เซ็นทรัล เวสต์เกต รับสมัครพนักงาน Display (Part Time)

Central Department Store Group

เซ็นทรัล เวสต์เกต รับสมัครพนักงาน Display (Part Time) สามารถทำงานระหว่างวันที่ 1 - 15 ธ.ค. 2560 ทำหน้าที่: - ช่วยจัดซุ้มเทศการปีใหม่ - ช่วยจัด...

2
ตามโครงสร้างของ

พนักงานขายรองเท้ากีฬา (SuperSports) @The Walk Rachaphruek

Central Department Store Group

- เสนอขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า - รับผิดชอบทำยอดขายให้ได้เป้าตามที่กำหนด - ดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่แผนก - ตรวจนับสินค้าในสต็อกอย่างสม่ำเสมอ...

2
ตามโครงสร้างของ

เจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้า (Unloader) @เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

Central Department Store Group

- ขนส่งสินค้าโอนสินค้าคืนห้าง ฯ และร้านค้าในศูนย์การค้า - ขนสินค้าปกติ และสินค้าคืน ที่ร้านค้าส่งตรงที่สาขา ส่งให้กับแผนกขายตามจุดที่กำหนดในแต่ละชั้น...

1
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่@เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

Central Department Store Group

- บำรุงรักษาและตรวจพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร - ดำเนินการซ่อมแซมพื้นที่ต่างๆ ที่รับผิดชอบ ตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด ด้วยความปราณีต - ดูแลร...

1
ไม่ระบุ

หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)@เซ็นทรัล พัทยา บีช

Central Department Store Group

- ควบคุมดูแล การเบิก การขาย การคืน ของบัตรของขวัญ และบัตรของขวัญอีเล็ดตรอน รวมทั้งเงินที่ได้จากการจัด จำหน่ายงานการกุศลต่างๆ ให้ถูกต้องรัดกุม และป้อง...

1
ไม่ระบุ

ผู้จัดการแผนกบุคคล@โรบินสัน ฉะเชิงเทรา

Central Department Store Group

1. ถ่ายทอดนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลของบริษัท ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและพนักงานภายในสาขา 2. กำกับ ควบคุม ดูแลการให้บริการแก่พนักงานตามมาตรฐานงาน ESC...

1
ไม่ระบุ

หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่@เซ็นทรัล พระราม 2

Central Department Store Group

1.บำรุงรักษาและตรวจพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารทั้งหมดให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และมี ความสวยงาม 2.วางแผนและควบคุมงานการซ่อมแซมพื้นที่ต่างๆที่รับผิดชอบ ...

1
ไม่ระบุ

เลขานุการ@เซ็นทรัล ภูเก็ต

Central Department Store Group

• จัดทำรายงานรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ • ติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท • จัดเก็บเอกสารสำคัญจากหน่วยงานอื่น ...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

เซ็นทรัล บางนา รับสมัครพนักงานชั่วคราว (Part Time) ช่วงเทศกาลปีใหม่

Central Department Store Group

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร - พนักงานช่วยขายสินค้า - พนักงานห่อของขวัญ - พนักงานช่วยรับจุดฝากของ - พนักงานช่วยจุดแคชเชียร์...

1
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)@เซ็นทรัล บางนา

Central Department Store Group

• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสาขา เพื่อในการให้บริการลูกค้า • จัดเตรียมและดูแลความพร้อมของอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ...

ไม่ระบุ

ช่างซ่อมบำรุงงานระบบประกอบอาคาร@โรบินสัน สมุทรปราการ

Central Department Store Group

- ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้า น้ำประปาและเครื่องปรับอากาศภายในสาขาให้ปฏิบัติงานได้ตามปกติ - ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ระบบเคร...

ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่สต็อคสินค้า/ตรวจรับสินค้า@โรบินสัน สุขุมวิท

Central Department Store Group

1. ดูแลการตรวจรับสินค้าและพัสดุให้ถูกต้องทันเวลา 2. ดำเนินการด้านเอกสารการ/คืน / โอนให้ถูกต้องทันเวลา 3. ควบคุมการตรวจเช็คสินค้า ที่นำออกนอกบริษัทให...

ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่การเงิน@โรบินสัน สุขุมวิท

Central Department Store Group

1. ตรวจนับ เงินสำรองในห้องมั่นคง พร้อมจัดทำรายงานการปิดเซฟ เป็นประจำทุกวัน 2. ตรวจนับเงินสด และตราสารแทนเงินทุกประเภท, นำฝากธนาคารให้ครบถ้วนถูกต้องต...

ไม่ระบุ

พนักงาน Part Time ช่วยขาย Supersports @เซ็นทรัล พระราม 2

Central Department Store Group

เซ็นทรัลพระราม 2 รับสมัครพนักงานช่วยขาย SuperSports รายละเอียดงาน: - แนะนำสินค้าบริการให้กับลูกค้า - จัดเรียงสินค้า - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมา...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

พนักงานรับโทรศัพท์ (Operator) @เซ็นทรัล พระราม 3

Central Department Store Group

- ให้บริการในการรับ-โอนโทรศัพท์จากภายนอกและภายในสาขาเอง รวมทั้งบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ - ให้บริการตอบคำถามต่างๆ เช่น ข้อมูลด้านการจัดรายการส่งเสริมการ...

ไม่ระบุ

ช่างซ่อมบำรุงงานระบบประกอบอาคาร@เซ็นทรัล พระราม 3

Central Department Store Group

ดูแลด้านระบบงานไฟฟ้า, ประปา, แอร์, โทรศัพท์...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลป์/ดิสเพลย์@เซ็นทรัล พระราม 3

Central Department Store Group

- ตกแต่งจุดดิสเพลย์, พื้นที่โปรโมชั่น และการจัดโชว์สินค้า VM ภายในสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - ดูแลรับผิดชอบในการจัดสต็อกดิสเพลย์ให้เป็นระเบียบเ...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

เซ็นทรัล พระราม 3 รับสมัคร พนักงานขาย | แคชเชียร์ | ช่างเย็บผ้า

Central Department Store Group

1. พนักงานขาย หน้าที่ แนะนำสินค้า และบริการลูกค้า 2. พนักแคชเชียร์ ทำหน้าที่ คิดเงินให้กับลูกค้า 3. ช่างเย็บผ้า ทำหน้าที่ แก้ไขทรงเสื้อผ้า...

ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า@เซ็นทรัล พระราม 3

Central Department Store Group

- รับผิดชอบการปฏิบัติงานของแผนกโดยการให้บริการด้านต่างๆ แก่ลูกค้า - ให้บริการและคำแนะนำ แก่ลูกค้าที่มีปัญหากับบัตรเซ็นทรัลการ์ด หรือกับหน่วยงานต่างๆ...

ไม่จำกัด
ตามโครงสร้างของ

เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย@เซ็นทรัล พระราม 3

Central Department Store Group

- ตรวจดูความเรียบร้อยพื้นที่ขายของพนักงาน ในขณะปฏิบัติงานขาย - ดูแลสอดส่องการบริการของพนักงานต่อลูกค้า เช่นดูแลพื้นที่ทางCCTV - ตรวจสอบพื้นที่ในแต่ล...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

แคชเชียร์ | พนักงานขาย@เซ็นทรัล พระราม 2

Central Department Store Group

- ขายสินค้าให้ได้เป็นไปตามเป้าหมายของสาขา - รับชำระค่าสินค้าและบริการ...

ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า@เซ็นทรัล พระราม 2

Central Department Store Group

- รับผิดชอบการปฏิบัติงานของแผนกโดยการให้บริการด้านต่างๆ แก่ลูกค้า - ติดตามข้อมูลรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ของสาขา และให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าไ...

ไม่ระบุ

แคชเชียร์ | พนักงานขาย@โรบินสัน ซีคอน บางแค

Central Department Store Group

- ขายสินค้าให้ได้เป็นไปตามเป้าหมายของสาขา - รับชำระค่าสินค้าและบริการ ...

1
ไม่ระบุ

E- Commerce - Operation and Omni Channel@Jewelry Trade Center (BTS Surasak)

Central Department Store Group

1. Responsible for warehouse process is properly managed and accurate, to maintain inventory control is reliable. 2. Advise and provide customers ab...

3
ไม่ระบุ

Buyer - Shoes, Accessories and Handbags@Zen CentralWorld

Central Department Store Group

1. Responsible for products management in terms of assortment, price, sales volume and inventory. 2. Fashion forward and able to find new brands that...

3
ไม่ระบุ

พนักงานบริการลูกค้า@โรบินสัน สุราษฎร์ธานี

Central Department Store Group

- รับผิดชอบการปฏิบัติงานของแผนกโดยการให้บริการด้านต่างๆ แก่ลูกค้า - ให้บริการและคำแนะนำ แก่ลูกค้าที่มีปัญหากับบัตรเดอะวันการ์ด - ติดตามข้อมูลรายการ...

3
ไม่ระบุ

พนักงานตรวจรับสินค้า@โรบินสัน สุราษฎร์ธานี

Central Department Store Group

- ทำการตรวจนับสินค้าที่ร้านค้าหรือคลังสินค้านำมาส่ง ให้ถูกต้อง ครบถ้วนหรือดำเนินการตามขั้นตอนหากไม่ครบถ้วน - ทำการบันทึกรับสินค้าที่ร้านค้าหรือคลังสิ...

4
ตามโครงสร้างของ

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม@โรบินสัน สำนักงานใหญ่

Central Department Store Group

• พัฒนาแผนการฝึกอบรมให้กับพนักงานในสังกัด โรบินสัน พร้อมทั้งจัดทำคู่มือ และติดตามผลการฝึกอบรม • จัดอบรมให้กับพนักงาน ทั้งในระดับปฏิบัติการในเขตกรุงเท...

1
ไม่ระบุ

ช่างซ่อมบำรุงงานระบบประกอบอาคาร@เซ็นทรัล รามอินทรา

Central Department Store Group

- ดูแลซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ - จัดเก็บอุปกรณ์ทุกชนิดให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน - บำรุงรักษาและตรวจพื้นที่ทั้งภายในภายนอก...

หลาย
ตามโครงสร้างของ

พนักงานแคชเชียร์ @เซ็นทรัล รามอินทรา

Central Department Store Group

- ให้บริการการรับชำระค่าสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงินสด บัตรเครดิต บัตรของขวัญ ฯลฯ - เข้าใจกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ และเงื่อนไขการรับชำระตราสารต่างๆ ...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

รับสมัครพนักงาน Part Time ช่วยขายสินค้า@เมืงทองธานี

Central Department Store Group

ทำหน้าที่แนะนำสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2560...

1
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ Translator ภาษาอังกฤษ - รัสเซีย@เซ็นทรัล ภูเก็ต

Central Department Store Group

• สื่อสารกับลูกค้าโดยเฉพาะชาวต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนพนักงานขายในการนำเสนอการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ • ศึกษาความรู้ในตัวสินค้าเพื่อสามารถแนะนำสินค้...

1
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ Translator ภาษาจีน@เซ็นทรัล ภูเก็ต

Central Department Store Group

• สื่อสารกับลูกค้าโดยเฉพาะชาวต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนพนักงานขายในการนำเสนอการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ • ศึกษาความรู้ในตัวสินค้าเพื่อสามารถแนะนำสินค้...

ไม่ระบุ
ไม่ระบุ

ล่ามแปลภาษา จีน - อังกฤษ@เซ็นทรัล ภูเก็ต

Central Department Store Group

แปลภาษา จีน - อังกฤษ ให้กับลูกค้าชาวจีน...

5
ไม่ระบุ

พนักงานแคชเชียร์@เซ็นทรัล พัทยา บีช

Central Department Store Group

- ให้บริการการรับชำระค่าสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงินสด บัตรเครดิต บัตรของขวัญ ฯลฯ รวมทั้งจะต้องตรวจสอบ ตราสารต่างๆ ที่รับชำระให้มีความถูกต้องทุกครั...

3
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ Customer Service @เซ็นทรัล พัทยา บีช

Central Department Store Group

- ให้บริการด้านต่างๆ แก่ลูกค้า เช่น การออกใบกำกับภาษี,VAT Refund, - การให้บริการและคำแนะนำแก่ลูกค้าที่มีปัญหากับบัตรเซ็นทรัลการ์ด หรือกับหน่วยงานต่าง...

3
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ Translator (ภาษาจีน-อังกฤษ)@เซ็นทรัล พัทยา บีช

Central Department Store Group

- สื่อสารกับลูกค้าโดยเฉพาะชาวต่างประเทศเพื่อสนับสนุนพนักงานขายในการนำเสนอการขายได้ อย่างมีประสิทธิ4าพ รวมทั้งสามารถบริการขายสินค้าแก่ลูกค้า ในกรณีที่...

ไม่ระบุ
ไม่ระบุ

พนักงานแคชเชียร์@เซ็นทรัล อีสต์วิลล์

Central Department Store Group

- รับชำระค่าสินค้าและบริการ - อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า และอื่นๆ...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

พนักงานขาย@เซ็นทรัล อีสต์วิลล์

Central Department Store Group

- ขายสินค้าให้ได้เป็นไปตามเป้าหมายของสาขา - รับชำระค่าสินค้าและบริการ...

ไม่ระบุ

พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร@โรบินสัน แฟชั่น ไอส์แลนด์

Central Department Store Group

ขับรถส่งสินค้าตาม Order ของลูกค้า (เฉพาะจำนวนที่ลูกค้าซื้อจำนวนมาก)...

ไม่ระบุ
ไม่ระบุ

พนักงานขาย@เซ็นทรัล ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต

Central Department Store Group

- ศึกษาให้เกิดความเข้าใจทั้งในด้านเทคนิคการขายและในตัวสินค้า และเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - รับผิดชอบการทำยอดขายให้ได้ตามเป้ายอดขายที่ก...

1
ไม่ระบุ

ธุรการจัดซื้อ (สัญญาจ้าง 6 เดือน)@สำนักงานใหญ่โรบินสัน พระราม 9

Central Department Store Group

- ประสานงานจัดซื้อภายในสาขาต่างๆของโรบินสัน - ส่งข้อมูลต่างๆให้แผนกต่างๆ - ทำงานเอกสาร สรุปข้อมูล ตามข้อมูล ที่ได้รับมอบหมาย...

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด@โรบินสัน
ไม่ระบุ

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด@โรบินสัน อุบลราชธานี

Central Department Store Group

• สำรวจตลาด และคู่แข่ง ในการสร้างแผนการตลาดโดยเฉพาะสำหรับจังหวัด/ภูมิภาคนั้นๆ • จัดทำแผนการตลาด ในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ทั้งการจัด Promotion พิเศษ, การ...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

พนักงานขาย (เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้าแฟชั่น)@Zen (CentralWorld)

Central Department Store Group

- ดำเนินการให้คำแนะนำด้านสินค้า-บริการ พร้อมทั้งเสนอขายสินค้า-บริการให้แก่ลูกค้า - ทำยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด - รับผิดชอบ ดูแล ประจำแผนกตลอดเวลา ...

1
ตามโครงสร้างของ

พนักงาน VM & Display @โรบินสัน จันทบุรี

Central Department Store Group

1. ตกแต่งจุดดิสเพลย์, พื้นที่โปรโมชั่น และการจัดโชว์สินค้า VM ภายในสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2. ดูแลรับผิดชอบในการจัดสต็อกดิสเพลย์ให้เป็นระเบี...

ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย@เซ็นทรัล อีสต์วิลล์

Central Department Store Group

· ดำเนินการให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีในการจัดรายการส่งเสริมการขายภายในสาขามีรูปแบบของงานเป็นไปตามนโยบายของบริษัท · วางแผนและเสนอแนะรูปแบบขอ...

ตามโครงสร้างของ

เจ้าหน้าที่การตลาด@โรบินสัน บางนา

Central Department Store Group

1. จัดทำรูปแบบ กิจกรรม โครงการ 2. จัดทำรายการสินค้าเงินผ่อน และงานสินค้าแลกซื้อให้กับสาขาและองค์กรตามแนวทางที่กำหนดไว้ 3. ประสานงานส่งเสริมการขายก...

ไม่ระบุ

หัวหน้าแผนกขาย@โรบินสัน พระราม 9 | สุขุมวิท

Central Department Store Group

1.บริหารยอดขายในฝ่ายที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้า 2.ควบคุมการสั่งซื้อให้มีปริมาณสอดคล้องกับการขาย 3.ตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าและป้ายฯ ให้เกิดยอดขายสูงสุ...

1
ไม่ระบุ

พนักงานขับรถผู้บริหาร

Central Department Store Group

1. ขับรถให้ผู้บังคับบัญชาเพื่อไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทันตามกำหนดเวลา ด้วยความปลอดภัย มีมารยาท และเป็นไปตามกฎจราจร 2. ดูแล บำรุงรักษาสภาพเครื่องยนต์และค...

3
ไม่ระบุ

Buyer - Zen Department Store

Central Department Store Group

1. Responsible for products management in terms of assortment, price, sales volume and inventory. 2. Fashion forward and able to find new brands that...

2
ไม่ระบุ

แอดมินเพจโรบินสัน (สัญญาจ้าง 6 เดือน)@สำนักงานใหญ่ โรบินสัน พระราม 9

Central Department Store Group

- เป็นแอดมินตอบคำถามลูกค้า รับออเดอร์ ปิดการขาย - ดูแลลูกค้าในช่องทาง FB/Line@Robinson Online - ตอบคำถามให้ข้อมูลลูกค้าใน Line@ รับออเดอร์จากลูกค้า ...

1
ไม่ระบุ

Operation E - Commerce (สัญญาจ้าง 6 เดือน)@สำนักงานใหญ่ โรบินสัน พระราม 9

Central Department Store Group

- ประสานงานกับสาขาตรวจสอบความเรียบร้อยในการจัดเตรียมสินค้าตามออเดอร์ ( social commerce) - ติดตามสถานะของสินค้า เช็คสต๊อก-ดูแลสต๊อก - มีทักษะในการสื่...

2
ไม่ระบุ

หัวหน้าแผนกขาย - ตกแต่งสตรี@เซ็นทรัล พัทยา บีช

Central Department Store Group

- บริหารยอดขายแผนก ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยปรับปรุงและสอนงานและให้ความรู้ใน ตัวสินค้ากับพนง.เพื่อพัฒนายอดขายของพนง. รวมทั้งการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท...

2
ไม่ระบุ

พนักงานการตลาด (สาขา) @โรบินสัน อยุธยา

Central Department Store Group

- ประสานงานในการจัดกิจกรรมการตลาดในระดับสาขา - จัดทำแผนการตลาด ในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ทั้งการจัด Promotion พิเศษ, การทำสื่อประชาสัมพันธ์, การจัดกิจกรรม...

2
ไม่ระบุ

ช่างซ่อมบำรุงงานระบบประกอบอาคาร@เซ็นทรัล ลาดพร้าว

Central Department Store Group

- ดูแลซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ - จัดเก็บอุปกรณ์ทุกชนิดให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน - บำรุงรักษาและตรวจพื้นที่ทั้งภายในภายนอก...

1
ตามโครงสร้างของ

Storewide Promotion Manager

Central Department Store Group

• Develop storewide sales promotion tactic and presentation • Initiate new media of promotional campaigns • Competitor monitoring • Develop promoti...

20
ตามโครงสร้างของ

พนักงานขาย@โรบินสัน อยุธยา

Central Department Store Group

- บริการให้แก่ลูกค้าประจำแผนกที่รับผิดชอบ - รับผิดชอบสินค้าแผนกที่ - ดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่แผนก - ตรวจนับสินค้าในสต็อกอย่างสม่ำเสมอ...

20
ไม่ระบุ

พนักงานแคชเชียร์@โรบินสัน อยุธยา

Central Department Store Group

- ให้บริการการรับชำระค่าสินค้าแก่ลูกค้า - สามารถให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าได้ - รวบรวมเงินสดและเอกสารทางการเงินให้ถูกต้อง...

ไม่ระบุ

ช่างซ่อมบำรุงงานระบบประกอบอาคาร@โรบินสัน ซีคอน บางแค

Central Department Store Group

ดูแลด้านระบบงานไฟฟ้า, ประปา, แอร์, โทรศัพท์...

1
ไม่ระบุ

Data Analysis Department Manager@JTC, Silom

Central Department Store Group

1. วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนก โดยใช้โปรแกรม Excel, Access ได้เป็นอย่างดี 2. สามารถใช้โปรแกรม Oracle BI ( เป็นโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค...

2
ตามโครงสร้างของ

เจ้าหน้าที่ธุรการสาขา@เซ็นทรัล เวสต์เกต

Central Department Store Group

• ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานเอกสาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้จัดการสำนักงาน • ปฏิบัติงานด้านธุรการ งานเ...

1
ไม่ระบุ

ผู้จัดการแผนกสืบสวนสอบสวน@JTC Tower Silom

Central Department Store Group

1. วางแผนและดำเนินการสืบสวนสอบสวน 2. ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งความดำเนินคดีผู้กระทำความผิด รวมถึงติดตามผลการดำเนินการของคดีความ 3. วิเคราะ...

ไม่ระบุ

Admin@Central Chidlom

Central Department Store Group

• ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆให้กับทางทีมจัดซื้อ • วิเคราะห์ และจัดทำรายงาน เอกสารต่างๆให้กับทีม • Support Team ...

10
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (LP)@เซ็นทรัล สีลม คอมเพล็กซ์ | อาคาร JTC

Central Department Store Group

- ตรวจดูความเรียบร้อยพื้นที่ขายของพนักงาน ในขณะปฏิบัติงานขาย - ดูกล้อง CCTV สอดส่องการทุจริตของพนักงาน ...

1
ไม่ระบุ

พนักงาน VM & Display@โรบินสัน ฉะเชิงเทรา

Central Department Store Group

1. ตกแต่งจุดดิสเพลย์, พื้นที่โปรโมชั่น และการจัดโชว์สินค้า VM ภายในสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2.ดูแลรับผิดชอบในการจัดสต็อกดิสเพลย์ให้เป็นระเบี...

2
ไม่ระบุ

ช่างซ่อมบำรุง@โรบินสัน สุราษฎร์ธานี

Central Department Store Group

ดูแลด้านระบบงานไฟฟ้า, อาคาร, ประปา, แอร์, โทรศัพท์ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...

2
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (LP)@เซ็นทรัล พัทยา บีช

Central Department Store Group

- ควบคุมมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการป้องกันการสูญเสีย โดยการตรวจสอบตามหัวข้อรายการเอกสาร เรื่องการป้องกันการสูญเสีย - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่...

ไม่ระบุ

พนักงานรับโทรศัพท์(Operator)@Central Embassy

Central Department Store Group

- ให้บริการในการรับ-โอนโทรศัพท์จากภายนอกและภายในสาขาเอง รวมทั้งบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ - ให้บริการตอบคำถามต่างๆ เช่น ข้อมูลด้านการจัดรายการส่งเสริมการ...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (LP)@เซ็นทรัล ชิดลม | เอ็มบาสซี

Central Department Store Group

ควบคุมและตรวจสอบระบบความปลอดภัยให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานอยู่เสมอ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจพบสิ่งผิดปกติต่างๆ...

ไม่ระบุ

พนักงานขับรถยนต์ (Valet Parking)@เซ็นทรัล ชิดลม

Central Department Store Group

· ให้บริการ ช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ โดยนำรถลูกค้าไปจอดและส่งมอบที่จุดให้บริการตามความต้องการของลูกค้าอย่างปลอดภัย ด้วยความส...

หลาย
ไม่ระบุ

ช่างซ่อมบำรุง @เซ็นทรัล อีสต์วิลล์

Central Department Store Group

ซ่อมบำรุงด้าน/ไฟฟ้า/แอร์/ประปา...

ไม่จำกัด
ตามโครงสร้างของ

ผู้จัดการร้าน | ผู้ช่วยผู้จัดการ | พนักงานขาย ประจำร้าน Just Buy@โลตัส พลัสมอลล์ บางใหญ่

Central Department Store Group

- เสนอขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า - รับผิดชอบทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด - ตรวจนับสินค้าในสต็อกอย่างสม่ำเสมอ - ดูแลรักษาความสะอาดใรพื้นที่...

1
ไม่ระบุ

ผู้จัดการแผนกบำรุงรักษาและไฟฟ้า@โรบินสัน เพชรบุรี

Central Department Store Group

1. ควบคุมอาหารสถานที่,สิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมให้บริการ 2. ควบคุมดูแลงานระบบให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา และมีประสิทธิภาพ 3...

2
ตามโครงสร้างของ

หัวหน้าแผนก Inventory Audit@เซ็นทรัล พัทยา บีช

Central Department Store Group

- มีความละเอียดรอบคอบและแม่นยำในการปฏิบัติงาน - มีความรู้เรื่องระบบการขาย – การรับส่งสินค้าหรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจนับสินค้า - มีทักษะใ...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่พัสดุ@เซ็นทรัล สีลม คอมเพล็กซ์

Central Department Store Group

- ติดต่อ ประสานงานกับแผนกพัสดุส่วนกลาง ในการสั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน - ดูแลการจัดทำเอกสารและการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ภายใ...

1
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ English - Chinese Translator@โรบินสัน สุราษฎร์ธานี

Central Department Store Group

- สื่อสารกับลูกค้าโดยเฉพาะชาวต่างประเทศเพื่อสนับสนุนพนักงานขายในการนำเสนอการขายได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ รวมทั้งสามารถบริการขายสินค้าแก่ลูกค้า - ศึกษาคว...

1
ตามโครงสร้างของ

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง@เซ็นทรัล ชิดลม

Central Department Store Group

- ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ การกำกับดูแลงานซ่อมบำรุงของ Supplier - ควบคุมค่าใช้จ่ายและอนุรักษ์พลังงาน เช่น ค่าน้ำ ค่าไ...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (LP) @เซ็นทรัล รามอินทรา

Central Department Store Group

· ตรวจสอบความพร้อมและดูแลรักษาสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เช่น ป้ายจราจรต่างๆ ในลานจอดรถ และอุปกรณ์ในลานจอดรถ เป็นต้น · ต...

1
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนา@โรบินสัน นครศรีธรรมราช

Central Department Store Group

1. พัฒนาแผนการอบรม จัดทำคู่มือ และติดตามผลการอบรมสำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ 2. จัดการอบรมให้กับพนักงาน,ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ...

หลาย
ไม่ระบุ

ช่างซ่อมบำรุง@เซ็นทรัล พัทยา บีช

Central Department Store Group

• ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้า น้ำประปาและเครื่องปรับอากาศภายในสาขา ให้ปฏิบัติงานได้ตามปกติ • ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า เช่น การเปลี่ยนหลอ...

ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่พัสดุ@เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

Central Department Store Group

- ติดต่อ ประสานงานกับแผนกพัสดุส่วนกลาง ในการสั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน - ดูแลการจัดทำเอกสารและการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ภายใ...

ไม่ระบุ

Art Director@Central Chidlom Tower

Central Department Store Group

• Creating and producing any online & Offline advertising by using the great • outstanding experiences and creativities on each projects • Controll...

ไม่ระบุ

ผู้จัดการกลุ่มสินค้า | Store Management Manager

Central Department Store Group

การบริหารการขาย - วางแผนเป้ายอดขายและติดตามผลการขายสินค้าของแผนกในกลุ่มสินค้าที่รับผิดชอบร่วมกับผู้จัดการสาขา - กระตุ้นและช่วยหัวหน้าแผนกในการแ...

1
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ดิสเพลย์@เซ็นทรัล สมุย

Central Department Store Group

- มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถตกแต่งร้านค้าตามธีมงานต่างๆ ได้ - จัดสินค้า ตกแต่งสถานที่ได้...

10
ตามโครงสร้างของ

พนักงานขาย | พนักงานแคชเชียร์@โรบินสัน สุราษฎร์ธานี

Central Department Store Group

พนักงานขาย: - เสนอขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า - รับผิดชอบทำยอดขายให้ได้เป้าตามที่กำหนด - ดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่แผนก - ตรวจนับสินค้าในสต็อก...

ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ธุรการ (AM)@เซ็นทรัลเวิลด์

Central Department Store Group

• ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานเอกสาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้จัดการสำนักงาน • ปฏิบัติงานด้านธุรการ งานเอ...

ไม่ระบุ

Operation Coordinator Division Manager@Central Chidlom Tower

Central Department Store Group

1.ประสานกับฝ่ายจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ Operation 2.จัดเตรียมข้อมูลประเมิน Mystery Shopper รวมถึงประสานงานกับ Vendor 3.จัดทำคะแนนจากการตรวจประ...

2
ตามโครงสร้างของ

Recruitment Officer@Central Silom Tower | Central Rama 2, 3

Central Department Store Group

1. ดำเนินการสรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์ ในระดับพนักงาน/หัวหน้างาน 2. ดำเนินการทดสอบ สัมภาษณ์เบื้องต้น เพื่อส่งให้กับต้นสังกัดสัมภาษณ์คัดเลือกตามขั้นตอน ...

3
ไม่ระบุ

Executive Recruitment

Central Department Store Group

1. ดำเนินการสรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์ ในระดับพนักงาน หัวหน้างาน - Manager 2. สัมภาษณ์ผู้สมัคร ต่อรองเงินเดือน จัดทำสัญญาจ้าง 3. จัดทำรายงาน Manpower ...

ตามโครงสร้างของ

เจ้าหน้าที่การเงิน@JTC Tower Silom

Central Department Store Group

1. บริหารและตรวจสอบงานด้านขายส่ง 2. ตรวจสอบการกระทบยอดขาย Consignment ระหว่างยอดของบริษัท กับยอดที่ห้างแจ้ง 3. ตรวจสอบการวางวิลเรียกเก็บค่าสินค้า 4...

2
ไม่ระบุ

Item Maintenance Staff@JTC (Head Office)

Central Department Store Group

• สามารถสร้างรูปแบบในการทำงานด้วยระบบ JDA & Oracle System • จัดหา Suppiler เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบงานด้าน Maintenance • วิเคราะห์ข้อมูล ต้นทุน ร...

2
ตามโครงสร้างของ

Training Department Manager@JTC (Silom) | Pinklao Tower

Central Department Store Group

1.พัฒนาแผนการอบรม จัดทำคู่มือ และติดตามผลการอบรมสำหรับพนักงานระดับปฏับัติการ 2.จัดการอบรมให้กับพนักงาน ระดับปฏิบัติการทั้งในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด ...

1
ไม่ระบุ

Personal Shopper & Customer Service Division Manager@Central Chidlom

Central Department Store Group

- กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานและการให้บริการของพนักงานให้ถูกต้องตามขั้นตอนและมาตรฐาน - วางแผน และพัฒนาการสอนงาน และให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ...

1
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่@เซ็นทรัล สีลม คอมเพล็กซ์

Central Department Store Group

- บำรุงรักษาและตรวจพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร - ดำเนินการซ่อมแซมพื้นที่ต่างๆ ที่รับผิดชอบ ตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด ด้วยความปราณีต - ดูแลรักษ...

1
ไม่ระบุ

พนักงานขนส่งสินค้า (Unloder)@เซ็นทรัล สีลม คอมเพล็กซ์

Central Department Store Group

- ขนส่งสินค้าปกติและสินค้าโอน ส่งให้กับแผนกขายของห้างฯ และร้านค้าในศูนย์การค้าตามจุดที่กำหนดในแต่ละชั้น - ขนส่งสินค้าโอนและสินค้าคืนของห้างฯและร้านค้...

2
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (LP) @เซ็นทรัล สีลม คอมเพล็กซ์

Central Department Store Group

- ตรวจดูความเรียบร้อยพื้นที่ขายของพนักงาน ในขณะปฏิบัติงานขาย - ดูกล้อง CCTV สอดส่องการทุจริตของพนักงาน...

1
ไม่ระบุ

พนักงานรับ-ส่งสินค้า (Good Receiving)@เซ็นทรัล สีลม คอมเพล็กซ์

Central Department Store Group

- ทำการตรวจนับสินค้าที่ร้านค้าหรือคลังสินค้านำมาส่ง ให้ถูกต้อง ครบถ้วนหรือดำเนินการตามขั้นตอนหากไม่ครบถ้วน - ทำการบันทึกรับสินค้าที่ร้านค้าหรือคลังสิ...

ไม่ระบุ

พนักงานรับโทรศัพท์ (Operator)@CentralWorld

Central Department Store Group

- ให้บริการในการรับ-โอนโทรศัพท์จากภายนอกและภายในสาขาเอง รวมทั้งบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ - ให้บริการตอบคำถามต่างๆ เช่น ข้อมูลด้านการจัดรายการส่งเสริมการ...

ไม่ระบุ

ช่างซ่อมบำรุง@เซ็นทรัล ชิดลม | CentralWorld

Central Department Store Group

·ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้า น้ำประปาและเครื่องปรับอากาศภายในสาขาให้ปฏิบัติงานได้ตามปกติ ·ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟ ...

หลาย
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ Stock admin@โรบินสัน แฟชั่น ไอส์แลนด์

Central Department Store Group

ทำงานเกี่ยวกับเอกสาร เบิก-จ่าย สินค้า...

หลาย
ไม่ระบุ

พนักงานขาย@เซ็นทรัล รามอินทรา

Central Department Store Group

- ให้บริการการรับชำระค่าสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงินสด บัตรเครดิต บัตรของขวัญ ฯลฯ - เข้าใจกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ และเงื่อนไขการรับชำระตราสารต่างๆ...

2
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (Loss Prevention) @เซ็นทรัล สมุย

Central Department Store Group

· ตรวจสอบความพร้อมและดูแลรักษาสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เช่น ป้ายจราจรต่างๆ ในลานจอดรถ และอุปกรณ์ในลานจอดรถ เป็นต้น · ...

1
ไม่ระบุ

พนักงานขาย@เซ็นทรัล สมุย

Central Department Store Group

1. ให้คำแนะนำในการใช้ การเก็บรักษาสินค้า และประโยชน์ของสินค้า เพื่อช่วยในการตัดสินใจของลูกค้า 2. ศึกษาและทำความเข้าใจเทคนิคการขาย และตัวสินค้า 3.ทำร...

ไม่จำกัด
ตามโครงสร้างของ

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)@เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

Central Department Store Group

- รับผิดชอบการปฏิบัติงานของแผนกโดยการให้บริการด้านต่างๆ แก่ลูกค้า - ให้บริการและคำแนะนำ แก่ลูกค้าที่มีปัญหากับบัตรเซ็นทรัลการ์ด หรือกับหน่วยงานต่างๆ...

ตามโครงสร้างของ

ผู้จัดการฝ่ายแคชเชียร์

Central Department Store Group

- บริหารแผนกแคชเชียร์ในสาขาหรือพื้นที่ที่รับผิดชอบ - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแคชเชียร์ในสาขาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างถูกต...

2
ตามโครงสร้างของ

Event Officer@Central Chidlom Tower

Central Department Store Group

• จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนองค์กรในการส่งเสริมการขาย • จัดพื้นที่ภายในสาขาและนอกสาขาสำหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย (...

ไม่ระบุ

Retail Operation Manager@Central Chidlom Tower

Central Department Store Group

1.ประสานกับฝ่ายจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ Operation 2.จัดเตรียมข้อมูลประเมิน Mystery Shopper รวมถึงประสานงานกับ Vendor 3.จัดทำคะแนนจากการตรวจประ...

15
ไม่ระบุ

แม่บ้าน@เซ็นทรัล ชิดลม

Central Department Store Group

· ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยของอุปกรณ์สำนักงาน ของใช้ต่างๆ รวมทั้งบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานตามหลักสุขลักษณะที่กำหนด เพื่อให้เกิดความ...

ไม่ระบุ

ช่างซ่อมบำรุง@เซ็นทรัล ชิดลม

Central Department Store Group

· ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้า น้ำประปาและเครื่องปรับอากาศภายในสาขาให้ปฏิบัติงานได้ตามปกติ · ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า เช่น การเปลี่ยนหลอด...

1
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ @Silom Complex

Central Department Store Group

- บำรุงรักษาและตรวจพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร - ดำเนินการซ่อมแซมพื้นที่ต่างๆ ที่รับผิดชอบ ตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด ด้วยความปราณีต - ดูแลรักษ...

1
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง@เซ็นทรัล สีลมคอมแพล็กซ์

Central Department Store Group

- เดินสายไฟ ภายใน และ ภายนอกอาคาร - ซ่อมประปาเมื่อเกิดการชำรุด...

ไม่จำกัด
ตามโครงสร้างของ

หัวหน้าแผนกการเงิน@โรบินสัน มหาชัย

Central Department Store Group

1. นำเงินรายได้จากการขายประจำวันเข้าบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วน 2. จัดทำรายงานยอดเงินขาด – เกินของพนักงานแคชเชียร์เป็นรายวัน 3. ดูแลรักษากุญแจห้องเงิน ...

1
ไม่ระบุ

Inventory Audit Staff @JTC Tower, Silom

Central Department Store Group

- ตรวจนับสินค้า ทั้งสาขาในกรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด - จัดเก็บรายงานทั้งหมดหลังการตรวจนับ - เคลียร์สินค้าชำรุด ที่อยู่ตามสาขา - รวบรวมค่าใช้จ่ายใน...

ไม่จำกัด
ตามโครงสร้างของ

พนักงานรักษาความปลอดภัย@Zen (CentralWorld)

Central Department Store Group

ควบคุมและตรวจสอบระบบความปลอดภัยให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานอยู่เสมอ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจพบสิ่งผิดปรกติต่างๆ...

ไม่จำกัด
ตามโครงสร้างของ

พนักงานแคชเชียร์@Zen (CentralWorld)

Central Department Store Group

ให้บริการการรับชำระค่าสินค้าแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการของห้างด้วยความรวดเร็วถูกต้อง ด้วยความสุภาพเรียบร้อย...

ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ English - Chinese Translator@เซ็นทรัล ภูเก็ต

Central Department Store Group

สื่อสารกับลูกค้าโดยเฉพาะชาวต่างประเทศเพื่อสนับสนุนพนักงานขายในการนำเสนอการขายได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ รวมทั้งสามารถบริการขายสินค้าแก่ลูกค้า ในกรณีที่ไม่...

ไม่ระบุ

ผู้จัดการแผนกขายสินค้า@โรบินสัน นครศรีธรรมราช 2

Central Department Store Group

1. บริหารยอดขายในแผนกที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้า 2. ทำการสั่งซื้อให้สอดคล้องกับการขาย 3. จัดเรียงสินค้าและป้ายให้เกิดยอดขายสูงสุด 4. ดูแลการบริการให้...

1
ไม่ระบุ

Studio Manager@Central Chidlom

Central Department Store Group

- รับผิดชอบดูแลบริหาร จัดการทีมช่างภาพ และทีม Retoucher - ดูแลและนำทีมให้ทำงานให้สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด - เป็นที่ปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้ค...

1
ไม่ระบุ

Investor Relations Department Manager@Robinson Rama 9

Central Department Store Group

1. Prepare and disclose company information both periodic and non-periodic as required by SEC and SET. 2. Organize investor meetings, conferences, an...

หลาย
ไม่ระบุ

ช่างซ่อมบำรุง @เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

Central Department Store Group

- ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้า น้ำประปาและเครื่องปรับอากาศภายในสาขาให้ปฏิบัติงานได้ตามปกติ - ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ระบบเคร...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

พนักงานขาย | แคชเชียร์ @เซ็นทรัล อีสต์ วิลล์

Central Department Store Group

- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ - มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - รักในงานบริการ เข้างานเป็นกะได้...

2
ตามโครงสร้างของ

Warehouse Inbound and Outbound Operations@Warehouse Bangna km.20

Central Department Store Group

- Receiving, moving, checking and storing incoming goods. - Checking and inspecting goods received and ensuring they are of accurate quantity, type...

1
ไม่ระบุ

Account Receivable Department Manager@JTC Tower, Silom

Central Department Store Group

Job Summary: - Responsible to analyze data support sales income , collect sales income , prepare sales invoices , sales forecast and monthly closing...

ไม่ระบุ

พนักงานตรวจรับสินค้า (Goods Receiving)@โรบินสัน ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต

Central Department Store Group

- ทำการตรวจนับสินค้าที่ร้านค้าหรือคลังสินค้านำมาส่ง ให้ถูกต้อง ครบถ้วนหรือดำเนินการตามขั้นตอนหากไม่ครบถ้วน - ทำการบันทึกรับสินค้าที่ร้านค้าหรือคลังสิ...

ไม่ระบุ
5
ไม่ระบุ

Operation Audit @ประจำเซ็นทรัลในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

Central Department Store Group

1. ตรวจสอบหน้าร้าน เช็คสต็อคสินค้า 2. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับหน้าร้าน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3. ปฏิบัติงานโดยหมุนเวียนสาขา 4. ปฏิบัติการทั้งในเข...

ไม่ระบุ

หัวหน้าแผนกธุรการ@โรบินสัน จังซีลอน (ป่าตอง ภูเก็ต)

Central Department Store Group

- ดูแลอาคารสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมให้บริการ - ดูแลค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ประโยขน์สูงสุด - ตรวจสอบ, ควบค...

4
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ Customer Service @เซ็นทรัล ภูเก็ต

Central Department Store Group

• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสาขา เพื่อในการให้บริการลูกค้า • จัดเตรียมและดูแลความพร้อมของอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ...

2
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ Direct sale@เซ็นทรัล ภูเก็ต

Central Department Store Group

- ศึกษาให้เกิดความเข้าใจทั้งในด้านเทคนิคการขายและในตัวสินค้า และเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - รับผิดชอบการทำยอดขายให้ได้ตามเป้ายอดขายที่...

1
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ Translator ภาษารัสเซีย@เซ็นทรัล ภูเก็ต

Central Department Store Group

• สื่อสารกับลูกค้าโดยเฉพาะชาวต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนพนักงานขายในการนำเสนอการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ • ศึกษาความรู้ในตัวสินค้าเพื่อสามารถแนะนำสินค้...

3
ไม่ระบุ

Training @Central Pinklao

Central Department Store Group

1. พัฒนาแผนการอบรม จัดทำคู่มือ และติดตามผลการอบรมสำหรับพนักงานระดับปฏับัติการ 2. จัดการอบรมให้กับพนักงาน ระดับปฏิบัติการทั้งในเขตกรุงเทพและต่างจังหวั...

ตามโครงสร้างของ

พนักงานแคชเชียร์@โรบินสัน ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต

Central Department Store Group

- ให้บริการการรับชำระค่าสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงินสด บัตรเครดิต บัตรของขวัญ ฯลฯ - เข้าใจกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ และเงื่อนไขการรับชำระตราสารต่างๆ ...

หลาย
ตามโครงสร้างของ

เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (Loss Prevention)@เซ็นทรัล สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

Central Department Store Group

· ตรวจสอบความพร้อมและดูแลรักษาสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เช่น ป้ายจราจรต่างๆ ในลานจอดรถ และอุปกรณ์ในลานจอดรถ เป็นต้น · ...

1
ตามโครงสร้างของ

International Marketing Division Manager@Central Rama 9

Central Department Store Group

- Initiate and develop marketing strategies and year plan. - Create concept, mechanic and other marketing material for in-store activities. - Coordi...

4
ไม่ระบุ

แคชเชียร์@เซ็นทรัล สมุย

Central Department Store Group

1.ชำระสินค้าและบริการให้มีความรวดเร็ว,ถูกต้องแม่นยำ 2. บริการให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 3. แนะนำโปรโมชั่นและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ...

1
ไม่ระบุ

เลขานุการสาขา@เซ็นทรัล สมุย

Central Department Store Group

1. จัดทำรายงาน รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานสาขาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ 2. ติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกบริ...

2
ไม่ระบุ
4
ไม่ระบุ

พนักงานขนส่งสินค้า@เซ็นทรัล อีสต์ วิลล์

Central Department Store Group

- ขนส่งสินค้าปกติและสินค้าโอน ส่งให้กับแผนกขายของห้างฯ และร้านค้าในศูนย์การค้าตามจุดที่กำหนดในแต่ละชั้น - ขนส่งสินค้าโอนและสินค้าคืนของห้างฯและร้านค...

ไม่ระบุ

Buying Officer@Central Chidlom Tower

Central Department Store Group

•Support the Buyer’s work •Do the merchandise documentary to increase more efficiency purchasing under the department process and policy • Analyze a...

หลาย
ตามโครงสร้างของ

ผู้จัดการแผนกรายได้ค่าเช่า/ฟู๊ดคอร์ด@โรบินสัน ปราจีนบุรี

Central Department Store Group

1. บริหารายได้ร้านค้าเช่า ให้ได้ตามเป้าหมาย 2. บริหารยอดขายของร้านอาหาร 3. บริหารการเรียกเก็บรายได้ค้าเช่าให้ทันเวลา 4. ดูแลร้านค้าเช่า/ ร้านอาห...

ตามโครงสร้างของ

Operation Staff

Central Department Store Group

- Control Freight Forwarder\\\'s performance to submit invoices within deal KPIs. - Pre-verification the expenses for each import shipment according ...

หลาย
ตามโครงสร้างของ

Waiter@Central Embassy

Central Department Store Group

พนักงานเสิร์ฟ / รับ Order / เคลียร์โต๊ะ ประจำร้าน Eathai café สาขา CENTRAL EMBASSY...

ไม่จำกัด
ตามโครงสร้างของ

โรบินสัน ชลบุรี และศรีราชา รับสมัครพนักงานจำนวนมาก!!!

Central Department Store Group

ตำแหน่งที่เปิดรับ - พนักงานขาย ทำหน้าที่ งานขายสิ้นค้าในห้างสรรพสินค้า - แคชเชียร์ ทำหน้าที่ บริการชำละสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน - ตรวจรับสินค้า ทำห...

ไม่ระบุ
ไม่ระบุ

ผู้จัดการสำนักงาน

Central Department Store Group

· บริหารและวางแผนการจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายของแต่ละแผนกในความรับผิดชอบ เช่น แผนกธุรการ แผนกแม่บ้าน แผนกซ่อมบำรุง แผนกอาคาร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป...

ไม่ระบุ

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

Central Department Store Group

1. ดูแลรับผิดชอบงานในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และมีความพร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ 2. ตรวจสอบแผนและประสานงานในการควบ...

ตามโครงสร้างของ

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

Central Department Store Group

- ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ การกำกับดูแลงานซ่อมบำรุงของ Supplier - ควบคุมค่าใช้จ่ายและอนุรักษ์พลังงาน เช่น ค่าน้ำ ค่าไ...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะรับสมัครพนักงานจำนวนมาก

Central Department Store Group

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร - แม่บ้าน ทำหน้าที่ รักษาความสะอาด - พนักงานขาย ทำหน้าที่ให้บริการในการขาย และนำเสนอสินค้าให้ลูกค้า - พนักงานแคชเชียร์ ทำหน้า...

1
ไม่ระบุ

Data Analysis Staff@JTC, Silom

Central Department Store Group

1.รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เช่น วิเคราะห์ยอดขาย 2.ประสานงานกับทาง Marketing และ Merchandise 3.จัดรายงาน Promotion ช่วย Support Marketing ...

1
ไม่ระบุ

Training Division Manager@Pinklao Tower

Central Department Store Group

1. วิเคราะห์หาความต้องการในการฝึกอรมของกลุ่ม High Potential 2. ดำเนินงานด้านฝึกอบรม เพื่อให้กลุ่ม High Potential ของบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพ...

ไม่ระบุ

ผู้จัดการแผนกขาย | Department Store Manager

Central Department Store Group

- บริหารยอดขายแผนกที่รับผิดชอบ - ตรวจสอบและควบคุมเอกสารการโอน-การส่ง/รับคืนสินค้า ให้ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ รวมทั้งการตรวจนับสต็อคสินค้า - จัดทำและว...

1
ตามโครงสร้างของ

PR Head (Guest Relation)@Central Chidlom Tower

Central Department Store Group

- ดูแลด้านการเชิญ Celebrity ที่มีชื่อเสียงเพื่อมาร่วมงานต่างๆที่ห้างจัดขึ้น - ดูแลภาพรวมของการจัดงาน Event ต่างๆ - ติดต่อประสานงานกับองค์กรอื่นๆ ใน...

1
ตามโครงสร้างของ

PR Head (Copy Writer English)@Central Chidlom Tower

Central Department Store Group

• เขียนหรือแปล Cover release, Follow up release, ข่าวหน้าสังคม อีเว้นต์ต่างๆ, เขียนบทความ, เขียน Gossip News, เรียบเรียงข้อมูลประกอบ Press kit หรือเอก...

1
ตามโครงสร้างของ

PR Head (Social Media)@Central Chidlom Tower

Central Department Store Group

• วางแผนและดำเนินงานประชาสัมพันธ์ สินค้า, บริการ และ ข่าวอีเวนท์ของห้าง ผ่านทางเว็บไซต์ หรือ สื่อออนไลน์ต่างๆ • วางแผนและดำเนินงานประชาสัมพันธ์ การจ...

1
ตามโครงสร้างของ

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง@เซ็นทรัล ชิดลม | บางนา

Central Department Store Group

- ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ การกำกับดูแลงานซ่อมบำรุงของ Supplier - ควบคุมค่าใช้จ่ายและอนุรักษ์พลังงาน เช่น ค่าน้ำ ค่าไ...

ไม่จำกัด
ตามโครงสร้างของ

โรบินสันฉะเชิงเทรา | ปราจินบุรี | จันทบุรี รับสมัครพนักงานจำนวนมาก!!!

Central Department Store Group

ตำแหน่งที่เปิดรับ - พนักงานขาย ทำหน้าที่ งานขายสิ้นค้าในห้างสรรพสินค้า - แคชเชียร์ ทำหน้าที่ บริการชำละสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน - ตรวจรับสินค้า ทำห...

ไม่จำกัด
ตามโครงสร้างของ

เซ็นทรัล พัทยา บีช รับสมัครพนักงานจำนวนมาก!!

Central Department Store Group

ตำแหน่งที่เปิดรับ - พนักงานขาย ทำหน้าที่ งานขายสิ้นค้าในห้างสรรพสินค้า - แคชเชียร์ ทำหน้าที่ บริการชำละสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน - ตรวจรับสินค้า ทำห...

ไม่จำกัด
ไม่ระบุ

โรบินสันระยอง รับสมัครพนักงานจำนวนมาก!!!

Central Department Store Group

- พนักงานขาย ทำหน้าที่ งานขายสิ้นค้าในห้างสรรพสินค้า - แคชเชียร์ ทำหน้าที่ บริการชำละสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน - ตรวจรับสินค้า ทำหน้าที่ ตรวรจเช็ค ตร...

ตามโครงสร้างของ

Marketing Division Manager@Central Chidlom Tower

Central Department Store Group

• Work effectively with internal departments to make sure that all works are well delivered. • Assist in preparing the annual Marketing Plan, and ens...

4
ตามโครงสร้างของ

Executive Secretary to CEO @Chidlom Tower

Central Department Store Group

- Handle secretarial jobs / other tasks as assigned - Prepare presentation for meetings / prepare meeting room and facilities / take notes in intern...

ไม่ระบุ

Customer Service Staff @Central Embassy

Central Department Store Group

1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อในการให้บริการลูกค้า 2. จัดเตรียมและดูแลความพร้อมของอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ห้องพรีเมียร์เลาจน์ แ...

ไม่ระบุ

หัวหน้าแผนกขาย@เซ็นทรัล หาดใหญ่

Central Department Store Group

1. บริหารยอดขายในฝ่ายที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้า 2. ควบคุมการสั่งซื้อให้มีปริมาณสอดคล้องกับการขาย 3. ตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าและป้ายฯ ให้เกิดยอดขายสู...

2
ไม่ระบุ

พนักงานรับส่งเงินด่วน (Western Union)@เซ็นทรัล ชิดลม

Central Department Store Group

ให้ข้อมูลอัตราแลกปลี่ยนเงินตราระหว่างประทศ, รับแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, จัดทำเอกสารสรุปยอดประจำวัน...

ไม่ระบุ

Editorial Staff (Central Premiere Magazine)@Central Chidlom

Central Department Store Group

• เขียนคอลัมน์และบทความ รวมทั้งทำการสัมภาษณ์ • สามารถเลือกของแฟชั่น (Stylist)และติดต่อขอยืมของภายในห้างเพื่อถ่ายลงหนังสือ • ศึกษา ค้นคว้าประเด็นต่าง...

ไม่ระบุ

Sale's Staff - Luxury Brand@Central Chidlom

Central Department Store Group

- Meet and greet all customers that enter the store. - Present product to the customers and encourage sales to the customer. - Detect and understand...

2
ไม่ระบุ

Operations Zone Department Manager@Warehouse Bangna km.20

Central Department Store Group

- Deliver KPI of company and customer - Can manage team and be leader - To handle Opertions,inventory and WMS as start from inbound till outbound...

ไม่ระบุ

ช่างซ่อมบำรุง@โรบินสัน ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต

Central Department Store Group

· ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้า น้ำประปาและเครื่องปรับอากาศภายในสาขาให้ปฏิบัติงานได้ตามปกติ · ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า เช่น การ...

ไม่ระบุ

Operations Zone Department Manager@Warehouse Bangna km. 20

Central Department Store Group

- Deliver KPI of company and customer - Can manage team and be leader - To handle Opertions,inventory and WMS as start from inbound till outbound...

1
ไม่ระบุ

Logistics Operation System Solution@Warehouse Bangna km.21

Central Department Store Group

• Facilitates gap analyses for process and system functionality for plants and divisions implementing Manhattan’s software to identify operational def...

ไม่ระบุ
ตามโครงสร้างของ

แคชเชียร์ | พนักงานขาย @Central EastVille

Central Department Store Group

- ศึกษาให้เกิดความเข้าใจทั้งในด้านเทคนิคการขายและในตัวสินค้า และเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - รับผิดชอบการทำยอดขายให้ได้ตามเป้ายอดขายที่ก...

1
ตามโครงสร้างของ

ผู้จัดการแผนกขายสินค้า Moderate Shoes & Handbag@โรบินสัน ปราจีนบุรี

Central Department Store Group

1. บริหารยอดขายในแผนกที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้า 2. ทำการสั่งซื้อให้สอดคล้องกับการขาย 3. จัดเรียงสินค้าและป้ายให้เกิกยอดขายสูงสุด 4. ดูแลการบริการให...

1
ตามโครงสร้างของ

หัวหน้าแผนก Operation Audit@เซ็นทรัล พัทยาบีช

Central Department Store Group

1.ตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนงานขายและแผนกรับ-ส่งสินค้าของสาขา พร้อมทั้งรายงานและแสดงความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติ งานเป็นไปตามที่...

หลาย
ตามโครงสร้างของ

เจ้าหน้าที่เงินด่วน (Western Union)@Central EsatVille

Central Department Store Group

• ให้บริการส่งเงินด่วนไปยังต่างประเทศ และทำการจ่ายเงินที่ได้รับการส่งมาจากที่อื่นให้แก่ลูกค้าที่มารับเงินให้ตรงตามระเบียบการจ่ายเงินแก่ลูกค้าด้วยบริกา...

1
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่การเงิน@JTC Tower Silom

Central Department Store Group

1. บริหารและตรวจสอบงานด้านขายส่ง 2. ตรวจสอบการกระทบยอดขาย Consignment ระหว่างยอดของบริษัท กับยอดที่ห้างแจ้ง 3. ตรวจสอบการวางวิลเรียกเก็บค่าสินค้า 4...

2
ตามโครงสร้างของ

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่@เซ็นทรัล อีสต์ วิลล์

Central Department Store Group

- ดูแลตรวจสอบซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ - ตกแต่งบูธ/สถานที่ - งานสี งานไม้ งานปูน...

ตามโครงสร้างของ

หัวหน้าแผนกแคชเชียร์

Central Department Store Group

- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแคชเชียร์ในสาขาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว - การวางแผนการทำงานและจัดการประชุมเพื่อ...

1
ตามโครงสร้างของ

หัวหน้าแผนกช่างซ่อมบำรุง@เซ็นทรัล ชิดลม

Central Department Store Group

- ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้า น้ำประปาและเครื่องปรับอากาศภายในสาขาให้ปฏิบัติงานได้ตามปกติ - ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ระบบเคร...

60
ไม่ระบุ

เซ็นทรัล ชิดลม รับสมัครพนักงาน Part Time จำนวนมาก!!!

Central Department Store Group

เซ็นทรัล ชิดลม รับสมัครพนักงาน Part Time จัดโปรโมชั่นขายสินค้า Brand Name จำนวนมาก!!! สามารถทำงานระหว่างวันที่ 28 ก.ย. - 17 ต.ค. 2559 ได้ ลักษณะง...

1
ไม่ระบุ

ช่างซ่อมบำรุงและไฟฟ้า @โรบินสัน ศรีนครินทร์(ซีคอนสแควร์)

Central Department Store Group

- ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้า น้ำประปาและเครื่องปรับอากาศภายในสาขาให้ปฏิบัติงานได้ตามปกติ - ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ระบบเคร...

หลาย
ตามโครงสร้างของ

Assistance Brand Manager (SuperSports)

Central Department Store Group

- Assist to Brand manager in 360 degree of brand function - Do and co-ordinate with import dept, for all about import shipments - Do and co-ordinate...

ไม่ระบุ

Report Data Staff

Central Department Store Group

- ทำรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ การขนส่ง / งานคลังสินค้า - สามารถทำ presentation ได้ดี - มีทักษะในการเขียนและอ่านภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี...

10
ไม่ระบุ

แคชเชียร์ | พนักงานนขาย @โรบินสัน ศรีนครินทร์ (ซีคอน สแควร์)

Central Department Store Group

- ศึกษาให้เกิดความเข้าใจทั้งในด้านเทคนิคการขายและในตัวสินค้า และเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - รับผิดชอบการทำยอดขายให้ได้ตามเป้ายอดขายที่ก...

30
ไม่ระบุ

พนักงาน Part Time ช่วยขายสินค้า/จัดรายการส่งเสริมการขาย@เซ็นทรัล รามอินทรา

Central Department Store Group

พนักงาน Part Time ช่วยขายสินค้า/จัดรายการส่งเสริมการขาย ช่วยงานขายสินค้า/จัดรายการลดราคาสินค้า...

ไม่ระบุ

Talent Manangement Division Manager@Central Chidlom Tower

Central Department Store Group

1.จัดทำและดูแลโครงการ Operation Management Trainee , Top 100 2.ดูแลพนักงานกลุ่ม Management Trainee 3.ตรวจสอบและติดตามผลการทดสอบ Product Knowledge & ...

50
ไม่ระบุ

ซุปเปอร์สปอร์ตส์รับสมัครพนักงาน Part Time ช่วยขายอุปกรณ์กีฬา@เมืองทองธานี

Central Department Store Group

ซุปเปอร์สปอร์ตส์รับสมัครพนักงาน Part Time ช่วยขายอุปกรณ์กีฬา@เมืองทองธานี ทำงานระหว่าง วันที่ 15-26 กันยายน 2559...

ตามโครงสร้างของ

Promotion Division Manager@Central Chidlom | Zen | Robinson Rama 9

Central Department Store Group

• Develop storewide sales promotion tactic and presentation • Initiate new media of promotional campaigns • Competitor monitoring • Develop promoti...

1
ตามโครงสร้างของ

ผู้จัดการแผนกบริหารสต็อคสินค้า@เซ็นทรัล สมุย

Central Department Store Group

1.ตรวจสอบและประสานงานกับทางหัวหน้าแผนกขายในเรื่องความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ 2. บริหาร STOCK สินค้า ให้มีปริมาณเหมาะสม และมีคุณภาพ 3. วิเคราะห์ข้อม...

5
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (LP)@โรบินสัน ชลบุรี

Central Department Store Group

1. ประสานงานกับหน่วยงาน HR ในเรืองระเบียบปฏิบัติต่างๆ เช่น การออกหนังสือเตือน 2. ควบคุมดูแลงานด้านการป้องกันเพลิงไหม้ การซ้อมหนีไฟ ตรวจสอบถังดับเพลิง...

หลาย
ตามโครงสร้างของ

Executive Secretary @Zen | Chidlom Tower

Central Department Store Group

- Handle secretarial jobs / other tasks as assigned - Prepare presentation for meetings / prepare meeting room and facilities / take notes in intern...

1
ตามโครงสร้างของ

ช่างเย็บและแก้ทรงเสื้อผ้า@เซ็นทรัล บางนา

Central Department Store Group

แก้ทรงเสื้อผ้า/กางเกง ตามที่ลูกค้าต้องการ...

ไม่ระบุ

ASN Helpdesk (Contract)@JTC Building Silom

Central Department Store Group

- To help answering technical questions which may arise from 800 consignment - To support supplier among 3 BU (CDS, RBS, SSP). This position needs I...

ตามโครงสร้างของ

Import Operation Staff

Central Department Store Group

- Import shipment schedule planning and import shipment flow control. - Coordination with Business Unit or International supplier regarding the colle...

หลาย
ตามโครงสร้างของ

English Copy Writer@Central Chidlom Tower

Central Department Store Group

• Translate advertising copy & relevant information from Thai to English. Translations cover a wide range of topics, formats & styles, both formal and...

ไม่ระบุ

Online Marketing@Robinson Rama 9

Central Department Store Group

• Plan and execute all web, SEO/SEM, marketing database, email, social media and display advertising campaigns • Design, build and maintain our socia...

ตามโครงสร้างของ

Direct Marketing Head – Central Credit Card@Central Chidlom Tower

Central Department Store Group

- ทำงานร่วมกับทีมฝ่ายการตลาดของ Central Credit card ในการวางแผน และประสานงานกับทางส่วนกลาง เพื่อทำโปรโมชั่น, สมัครบัตรเครดิต และลูกค้าสัมพันธ์ - วางแ...

10
ตามโครงสร้างของ

พนักงานขาย | แคชเชียร์@เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, ศาลายา, เวสต์เกต

Central Department Store Group

1. พนักงานขาย หน้าที่ แนะนำสินค้า และบริการลูกค้า 2. แคชเชียร์ หน้าที่ คิดเงินให้กับลูกค้า 3. ช่าง หน้าที่ ซ่อมบำรุงงานที่ได้รับมอบหมายให้อยู่ในสภาพ...

2
ไม่ระบุ
1
ตามโครงสร้างของ

Social Media Coordinator@Chidlom Tower

Central Department Store Group

• To manage content from luxury and lifestyle and food brands in multi platform media • To analyze brand’s marketing material to create meaningful an...

1
ตามโครงสร้างของ

Social Media Copy Writer@Central Chidlom

Central Department Store Group

• Developing a selected concept into copy form to produce powerful and persuasive advertising in various media in line with internal clients ' require...

หลาย
ตามโครงสร้างของ

เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง@โรบินสัน ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

Central Department Store Group

· ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้า น้ำประปาและเครื่องปรับอากาศภายในสาขาให้ปฏิบัติงานได้ตามปกติ · ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า เช่น การ...

ไม่ระบุ

พนักงานขาย@เซ็นทรัล และโรบินสัน ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต

Central Department Store Group

- ศึกษาให้เกิดความเข้าใจทั้งในด้านเทคนิคการขายและในตัวสินค้า และเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - รับผิดชอบการทำยอดขายให้ได้ตามเป้ายอดขายที่ก...

3
ตามโครงสร้างของ

เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (LP)@โรบินสัน ศรีราชา

Central Department Store Group

1. ประสานงานกับหน่วยงาน HR ในเรืองระเบียบปฏิบัติต่างๆ เช่น การออกหนังสือเตือน 2. ควบคุมดูแลงานด้านการป้องกันเพลิงไหม้ การซ้อมหนีไฟ ตรวจสอบถังดับเพลิง...

1
ไม่ระบุ

Visual Merchandise (Brand Speedo)@Jewelry Trade Center, Silom

Central Department Store Group

• มีส่วนร่วมในออกแบบและดำเนินการจัดทำดิสเพลย์ต่างๆภายในจุดพื้นที่โปรโมชั่น ตลอดจนการจัดเรียงสินค้า(Visual Merchandising) ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้...

10
ไม่ระบุ

พนักงานขาย@โรบินสัน ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต

Central Department Store Group

- ศึกษาให้เกิดความเข้าใจทั้งในด้านเทคนิคการขายและในตัวสินค้า และเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - รับผิดชอบการทำยอดขายให้ได้ตามเป้ายอดขายที่ก...

10
ไม่ระบุ

แคชเชียร์@โรบินสัน ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต

Central Department Store Group

- ให้บริการการรับชำระค่าสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงินสด บัตรเครดิต บัตรของขวัญ ฯลฯ - เข้าใจกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ และเงื่อนไขการรับชำระตราสารต่างๆ ...