ข้อมูลบริษัท Pcc International

Pcc International

บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด ดำเนินธุรกิจตัวแทน บริการจัดตั้งศูนย์ Call Center หรือลูกค้าสัมพันธ์ให้กับบริษัทขนาดใหญ่ในหลายธุรกิจ อาทิ สถาบันการเงิน ธุรกิจอาหาร ธุรกิจ IT เป็นต้น ขณะนี้บริษัทกำลังขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความกระตือรือร้น เข้าร่วมงานในตำแหน่ง ต่างๆดังต่อไปนี้'บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด ดำเนินธุรกิจตัวแทน บริการจัดตั้งศูนย์ Call Center หรือลูกค้าสัมพันธ์ให้กับบริษัทขนาดใหญ่ในหลายธุรกิจ อาทิ สถาบันการเงิน ธุรกิจอาหาร ธุรกิจ IT เป็นต้น ขณะนี้บริษัทกำลังขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความกระตือรือร้น เข้าร่วมงานในตำแหน่ง ต่างๆ

900/18 อาคาร SVOA Tower ชั้น 22 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทร: 02-685-1399
recruitment@pccinter.com

ตำแหน่งงาน 3 ตำแหน่ง

5
12,000 - 20,000

Customer Service : LINE@

Pcc International

•ให้ข้อมูลลูกค้า K PLUS ที่มีการสอบถามเข้ามาผ่านช่องทาง LINE@ •ช่วยแนะนำการลงทะเบียนและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับลูกค้า ที่เกิดปัญหาจากการใช้บริการ K ...

5
12,000 - 15,000

เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลลูกค้า Customer Service

Pcc International

• รับสายให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการซื้อขายบน E-Commerce ของโครงการตลาดต่อยอด • รับสายช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ให้กับลูกค้าที่มีการซื้อสินค้าออ...

5
12,000 - 20,000

Call Center Outbound Tele Marketing

Pcc International

•โทรออกหากลุ่มเป้าหมายของ KBANK โดยจะมีรายชื่อและเบอร์โทร ให้เพื่อโทรออก •โทรเชิญชวนลูกค้ามาสมัครใช้บริการ K PLUS ของ KBANK •ลงทะเบียนผู้ตกลงซื้อในร...