1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
3
12,000 - 15,000

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกันคุณภาพ ( QA )

บริษัท ไอ-ไดเร็คท์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

- ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการของพนักงานขาย โดยฟังไฟล์เสียงว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ทางบริษัทกำหนดหรือไม่ - วิเคราะห์การสนทนาระหว่างพนักงานและลูกค้า - สร ...

10
12000

Admin

บริษัทจัดหางาน 89 (ประเทศไทย) จำกัด

จัดทำเอกสารทั่วไปภายในออฟฟิศ ประสานงานภายในองค์กรณ์ ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย