1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
5
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท คลาสสิก โกลด์ จำกัด

-เปิดบัญชี, ตรวจสอบหน้าเว็บธนาคาร -ทำรายการเข้าระบบ -ลงบัญชีในระบบ express -คีย์ข้อมูลทั่วไป