1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
1
15,000 - 20,000

พนักงานบัญชีการเงิน

บริษัทจัดหางาน 89 (ประเทศไทย) จำกัด

1.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชีทั่วไป 2.จัดทำภาษีซื้อ - ขาย เพื่อยื่นสรรพากร 3.บันทึกบัญชีเจ้าหนี้• ลูกหนี้ รายงานยอดขาย 4.จัดเตรียมเอกสารวางบิล การวาง ...