1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
2
10000 - 15000

สมัคร-สัมภาษณ์งาน-แจ้งผลทันที เจ้าหน้าที่การเงิน/บัญชี-ธุรการ

บริษัท สามัคยานุสรณ์ กรุ๊ป จำกัด

บันทึกบัญชี วางบิล-จัดทำใบสำคัญรับ-จ่าย-ติดตามลูกหนี้-บันทึกรายได้รับ-จ่าย

1
ไม่ระบุ

Treasury Officer

Bangkok Flight Services (BFS)

Treasury Officer Treasury Officer is responsible for preparing deposit/Transfer/withdraw for all banking activities and handle pretty cash for the co ...

10
ไม่ระบุ

Front Cashier ประจำสุวรรณภูมิ

Bangkok Flight Services (BFS)

ลักษณะงาน • ตรวจสอบการจัดเก็บเงินสดประจำวัน • จัดเก็บเงินสดประจำวันด้วยความถูกต้อง แม่นยำ • ดำเนินการกระทบยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน • ปฎิบัติตามขั้ ...

หลายอัตรา
ไม่ระบุ