1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
20
ไม่ระบุ

พนักงานรับ-ส่งอากาศยาน (Marshaller)

Bangkok Flight Services (BFS)

เจ้าหน้าที่ รับ – ส่งอากาศยาน สื่อสารกับนักบินได้ และให้การบริการต่าง เช่น Engine Oil Servicing, Hydraulic Servicing, Head Set Communication

6
ตามโครงสร้างของ

พนักงาน Part Time ฝ่ายอาคาร@เซ็นทรัล บางนา

Central Department Store Group

พนักงาน Part Time ฝ่ายอาคาร@เซ็นทรัล บางนา ช่วยงานทั่วไปด้านซ่อมบำรงอาคาร / ยกและเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ของห้าง