ค้นหาแบบละเอียด
1-10 จาก 87,685 ผู้สมัคร

ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: ชาย
อายุ: 27 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: นครปฐม นครชัยศรี
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงาน, พนักงาน, พนักงานต้อนรับ
เพศ: หญิง
อายุ: 24 ปี
เงินเดือน: 11,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร ทุกพื้นที่
การศึกษา: -
ดิฉันอยากหาประสบการณ์ใหม่ๆเรียนรู้งานใหม่ๆที่ไม่เคยทำเพราะส่วนมากกลุ่มหน่วยงานหรือองค์กรชอบรับแต่บุคคลากรที่มีประสบการณ์ ทั้งนี้ทั้งนั้น ถึงดิฉันจะไม่เคยทำเเหน่งงานนี้มาเเต่ก็พร้อม..
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: Data Analyst, Marketing Analyst
เพศ: หญิง
อายุ: 24 ปี
เงินเดือน: 25,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร ทุกพื้นที่
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ธุรการ
เพศ: หญิง
อายุ: 21 ปี
เงินเดือน: 13,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: ปวส. คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: Foremanข้างเครื่อง
เพศ: หญิง
อายุ: -
เงินเดือน: 10 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
สถานที่ต้องการทำงาน: ลาดกระบัง
การศึกษา: ปวส. พาณิชย์การเอเซีย
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: G/H
เพศ: หญิง
อายุ: 37 ปี
เงินเดือน: 9,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: ตาก สามเงา
สถานที่ต้องการทำงาน: เชียงใหม่
การศึกษา: ปวส. คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
เคยทำงานด้านสปามา2เดือนที่สุนิตาสปา ปัจจุบันทำงานอยู่Loungeการบินไทยตำแหน่งG/H
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์, นักวิจัย, Qa
เพศ: หญิง
อายุ: 22 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: ลำปาง แจ้ห่ม
สถานที่ต้องการทำงาน: เชียงใหม่
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: loaging
เพศ: ชาย
อายุ: 31 ปี
เงินเดือน: 14,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
สถานที่ต้องการทำงาน: ดอนเมือง,หลักสี่
การศึกษา: ปวช.
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่​, เจ้าพนักงาน​
เพศ: หญิง
อายุ: 25 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​ชัยภูมิ​
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: บริหารบุคคล
เพศ: หญิง
อายุ: 22 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: บุรีรัมย์ ละหานทราย
สถานที่ต้องการทำงาน: บุรีรัมย์
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาววีระยา ยืนยง จบจากมหาวิทยาลัยราชรัฏบุรีรัมย์ คณะวิทยาจัดการ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เคยฝึกประสบการณ์ที่บริษัทโรงงานน้ำตาลสุรินทร์ จำกัด ฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ ..